X
Tap here to go to the mobile version of the site.

Support Forum

Tôi bị hacker tấn công qua wifi bằng phương pháp krack

  • No replies
  • 1 has this problem
  • 1 view
Posted

Sau đó tôi để nguyên vậy vì muốn chêu tức hắn ta. Bây giờ theo các bạn tôi phải làm gì để cho hắn càm thấy là hắn đang kiểm soát tôi. Thanks, hacker ở cách nhà tôi khoảng 25m

Sau đó tôi để nguyên vậy vì muốn chêu tức hắn ta. Bây giờ theo các bạn tôi phải làm gì để cho hắn càm thấy là hắn đang kiểm soát tôi. Thanks, hacker ở cách nhà tôi khoảng 25m
Quote

Additional System Details

Application

  • User Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/77.0.3865.103 Mobile/15E148 Safari/605.1

More Information

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.