Showing questions tagged: Show all questions
 • Solved

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge. Certificate informati… (read more)

I keep getting this error code when I try to access amazon.com. This is a new problem, less then 48 hours. I can access amazon with chrome and edge.

Certificate information: https://www.amazon.com/gp/site-directory

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDcjCCAlqgAwIBAgIQVV+IYzzojqBLqIYvE6zr1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADAj MSEwHwYDVQQDDBhEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBHMUEwHhcNMjAwNDE4MDIy ODMyWhcNMzEwNDE3MjIyODMyWjAZMRcwFQYDVQQDDA53d3cuYW1hem9uLmNvbTCC ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKGcI7M9AEHpRFBTRlvFom1P Tn0RH4gQn+cpjRYUaTquY5APCGoH0oA0GczTJHfYjiPTdzEVOFBMvpvx6o4yJevy WN6Bp81gQuD7S1TE68zJqlT5CK9NtIxlGQFyjhe/RhCv6jG2pVBr9kz0HFQPq2b+ o/Ao8VhTA0zR+hurwQCDoxSwesgv4DRwyMTcg+MBuRw6fXmSK6ATwRrGf+lVdf49 T+ibLlEiHqmcRMruHhVDIM4bKluuvsZCbPBlEKZKEBmgQOCcdppOnwvEaPk5CH2E QlTqDz9ZlKjZtFOdqJiIIVtdOrNZHGDTB5OHLLysHNmNjSxDreDug2scdJSaoI0C AwEAAaOBqzCBqDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4G A1UdDwEB/wQEAwIFoDAzBgNVHREELDAqgg53d3cuYW1hem9uLmNvbYIMKi5hbWF6 b24uY29tggphbWF6b24uY29tMB8GA1UdIwQYMBaAFAvg5u4LB1vRyYGI0x1afGf3 akWGMB0GA1UdDgQWBBT7JJkosq7D4aCGS+zN4DmLp1x0VjANBgkqhkiG9w0BAQsF AAOCAQEABjA+q4jnBo1U0MN3x+NaBtMSnwDwqd6fjHwPdhDegxjDvi/7TQvHc2G8 0YxLqXXtX/xS2vBNwxWWlymZQgmj5UJE6IIcOBFD2Q/ipsNGfJ6F8npzmUg8XToD RwnsF//7mi1fZUR5p5vnSVkXw4j1vXhpW3dc7Pp8+zG6FZFf7eV1DD0xQd25NbWZ oQBXQDWTxD0dTVsPVaBFoFWgrX/fRoPe1lXksbk9TdQgEVqcDxKZR7s2+LpBB0uJ JmGCERUpDxr79K61AoaP9/5ToodEbxwNgxMBxcea36gLQO3q/YdQwTdjJrldc2C3 NgnZ8agB4iGnsJdF1ECxAUAMcNvorw==


END CERTIFICATE-----

Asked by Michael 23 hours ago

Answered by jonzn4SUSE 21 hours ago

 • Solved

Addons disappear after making Firefox Nightly not remember history

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins app… (read more)

At [[about:preferences#privacy|about:preferences#privacy]], setting history to not remember it at all displays no plugins. Setting it back to normal makes the plugins appear again.

Asked by GrapeApple 1 day ago

Answered by GrapeApple 1 day ago

 • Locked

The facebook password I change on Monday and works will not work the next day...every time!!

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1333024] The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!! … (read more)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1333024]
The Facebook password I change on Monday and Works, will not work the next day...every time!!

Asked by perks219 1 day ago

Last reply by TerryN21 1 day ago

 • Solved

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (read more)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Asked by martyna.kondratowicz 3 days ago

Answered by cor-el 2 days ago

 • Solved

The "Back Space" stopped working. How do I restore it?

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to… (read more)

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to return where the Back Space did not.

How do I restore its functionality?

Asked by Rick Tonsing 2 days ago

Answered by kevinadcruz 2 days ago

 • Solved

How to Remove Unwanted Search Software

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, wh… (read more)

When I attempted to do a post purchase customer survey, the scoundrels at Target tricked me into installing an incredibly invasive, suspicious SearchesCentral browser, which has now replaced my Firefox browser. What can I say? I am not very computer saavy. How do I undo this ghastly error, and remove this potentially dangerous software from my brand new laptop?

Asked by Lira Vickers 2 days ago

Answered by FredMcD 2 days ago

 • Solved

Docx links from Onedrive fail to open

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I u… (read more)

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

Asked by 13pgus 3 days ago

Answered by jonzn4SUSE 3 days ago

 • Solved

Yahoo search engine has disappeared

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no … (read more)

A couple of days ago after an upgrade to the latest Firefox (in Wndows 10) my default search engine changed to DuckDuckgo. Yahoo - which had been my previous default no longer appeared in list of options for search engines in Firefox options. Looking at other posts, I deleted search.json.mozlz4 and restarted Firefox. This time my default search is Google. Yahoo is still not an option. Can anyone help me to get it back please? ( I did notice some Yahoo extensions, but these don't seem to be straight search tools but have additional 'features' like putting up photos on every new tab)

Asked by swllms 5 days ago

Answered by Haktan Bilen 5 days ago

 • Solved

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either.… (read more)

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Asked by hhartus 3 weeks ago

Answered by TyDraniu 3 weeks ago

 • Solved

In Shaw webmail, incoming email complete except for body of email (completely empty). In Shaw Webmail Inbox, after Subject (in bold) first few words of the body of email are light gray--as usual. In Safari, Shaw webmail works OK.

What can I do to continue using Firefox to access my Shaw webmail? Using Firefox (but not Safari) seems to blank out only the body of emails (Incoming & Sent) when … (read more)

What can I do to continue using Firefox to access my Shaw webmail? Using Firefox (but not Safari) seems to blank out only the body of emails (Incoming & Sent) when I save a Draft into the Draft folder and retrieve it, the body of the email is there. But when I send the draft to myself, the body of the email becomes empty EVEN THOUGH, IN THE INBOX, THE FIRST LINES OF THE BODY APPEAR IN LIGHT GRAY AFTER THE SUBJECT '(WHICH IS IN BLACK).

SUGGESTIONS?? (I like Firefox and want to use it. In fact, I contribute modestly to Mozilla. HELP!

Asked by fredbass 4 days ago

Answered by FredMcD 4 days ago

 • Solved

iCloud Mail... can't read body of email

Log in just fine, can access all emails and folders but the body of the email is either magically invisible like David Copperfield made it disappear or it's just not load… (read more)

Log in just fine, can access all emails and folders but the body of the email is either magically invisible like David Copperfield made it disappear or it's just not loading for the first time for me... ever. Oh, this is in iCloud mail on a pc because I'm only a hundredaire. Any suggestions for a fix? Thanks in advance!!

Asked by NutnfancyFan 4 days ago

Answered by FredMcD 4 days ago

 • Solved

Internet options

A "Voting" website that I normally access has changed their security. They require anyone connecting, to change their internet options to TLS. I have no clue how I would … (read more)

A "Voting" website that I normally access has changed their security. They require anyone connecting, to change their internet options to TLS. I have no clue how I would do that. I'm using Firefox on Windows 10. Detailed instructions for a "Dummy" would be very helpful. Thanks in advance.

Asked by Ebbaldwin 4 days ago

Answered by Taimur Ahmad 4 days ago

 • Solved

lockwise : maintain updated password

I have firefox on windows with lockwise activated when I change a password on a site eg. FB, I have to maintain the password in lockwise. Is this correct ? It does not pr… (read more)

I have firefox on windows with lockwise activated when I change a password on a site eg. FB, I have to maintain the password in lockwise. Is this correct ? It does not prompt for update of saved password .. or do we have to activate a setting for this or does this feature not exist ? thanks for all info best regards, Guy

Asked by Guy Przytula 1 week ago

Answered by cor-el 6 days ago

 • Solved

saved passwords

I just replaced a laptop computer and am setting the new one up. I get prompted to save passwords but they do not show up in the saved passwords list. All I get is 'there… (read more)

I just replaced a laptop computer and am setting the new one up. I get prompted to save passwords but they do not show up in the saved passwords list. All I get is 'there are no saved passwords.'

so where are they now ?

Asked by Rosaliy Lynne 1 week ago

Answered by ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 week ago

 • Solved

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgradin… (read more)

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgrading error, or is it just the way Firefox will be now?

Asked by firefox1202 2 months ago

Answered by jscher2000 2 months ago

 • Solved

FF profile choice problem on Linux Mint with Claws email

I have three FF profiles on my Linux Mint 19.3 system (work, not-work and one for e-tail). Somehow the problem only appeared after I added that last one. All profiles hav… (read more)

I have three FF profiles on my Linux Mint 19.3 system (work, not-work and one for e-tail). Somehow the problem only appeared after I added that last one. All profiles have the same syntax; I checked the files. Neither one is set to be the dominant one. Typically, I don't use more than one at a time.

I also use Claws mail. Whenever I get any mail with a link I want to check out, I just used to click on that link and it opened in a new tab in the FF browser profile that was currently open. Similarly, whenever I wanted to see the HTML version of a mail, I right-clicked on the html-icon and chose open. Again, it picked the open browser.

Now, though, whenever I pick either one of those options above, I get the "Choose User Profile" box. If I pick the profile that is currently open, I get an error telling me that it's already running.

Since I mostly read email when I use the no-work FF profile, I tried to add "firefox -P NotWork -no-remote --class NotWorkProfile" but that also resulted in the choose user profile box to open.

My current work-around is to copy the link and open it in a new tab, or pull the whole mail into the tab to see the HTML version. Quite annoying.

Is there any way to get it to ignore all other profiles but the currently open one? Thank you for anyone who has an idea. Let me know if there's anything else I may add to explain the situation.

[My apologies if this isn't the right forum; I'm also attempting to ask this question in the Linux Mint and Claws forums, if those exist.]

Asked by addicted2h 1 week ago

Answered by cor-el 1 week ago

 • Solved

Disqus and other comment boxes no longer appear.

Suddenly a week ago or so, Disqus comment boxes no longer appear. I reported it to a website that employs Disqus for commenting. They have been investigating for a coup… (read more)

Suddenly a week ago or so, Disqus comment boxes no longer appear. I reported it to a website that employs Disqus for commenting. They have been investigating for a couple of weeks with no response.

There was a question asked on this forum in 2013 that describes the Subject, but nothing since. Running on Window 10 Home.

This problem does not occur on my Windows 10 machine with Edge or Chrome browsers.

Nor does it occur on Ipad or Android browsers.

Thanks!

Asked by knipester 1 week ago

Answered by Scribe 6 days ago

 • Solved

Visual Glitches and Distortions

I can't remember when it started, but one day tabs on my Firefox browser suddenly started having visual issues where textures or pictures would show up as a vibrant green… (read more)

I can't remember when it started, but one day tabs on my Firefox browser suddenly started having visual issues where textures or pictures would show up as a vibrant green (more recently its begun highlighting some yellow as well). I've had similar problem in the past with videos instead, but I fixed that by updating my graphics card. This problem also affects text as well. Sometimes letters will be invisible, glitched beyond comprehension, or purple. I've tried turning off hardware acceleration, resetting Firefox to default, and completely uninstalling and reinstalling, but none of these have fixed it. I'll attach some images below. (this problem is specific to Firefox, Microsoft Edge works fine)

Asked by Ryan 1 week ago

Answered by strafy 1 week ago