ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Open source product called SAGE, if using Firefox on a Mac: Signing out from a session momentarily shows a logout page, then immediately brings the user back to their notebook home page, effectively making “sign out” useless.

  • პასუხები არაა
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს

This concerns a open source product called SAGE running on RedHat Enterprise Linux. Using Firefox on a Mac: Signing out from a notebook session momentarily shows a logout page, then immediately brings the user back to their notebook home page, effectively making “sign out” useless. Issue does not occur using Mac/Safari. Issue does not occur when using Mac/Firefox to access UW’s sage notebook server.

This concerns a open source product called SAGE running on RedHat Enterprise Linux. Using Firefox on a Mac: Signing out from a notebook session momentarily shows a logout page, then immediately brings the user back to their notebook home page, effectively making “sign out” useless. Issue does not occur using Mac/Safari. Issue does not occur when using Mac/Firefox to access UW’s sage notebook server.