מוצגות שאלות עם התגיות: הצגת כל השאלות

Kan jeg skjule "reklamen" for Edge, der vises i "Søg"

Hej (Jeg er lidt forvirret over at ende et sted, hvor der "tales" engelsk, når jeg startede på den danske supportside ...) Endelig er det lykkedes mig at undgå, at Edge k… (read more)

Hej

(Jeg er lidt forvirret over at ende et sted, hvor der "tales" engelsk, når jeg startede på den danske supportside ...)

Endelig er det lykkedes mig at undgå, at Edge konstant installerede sig selv. Det har jeg kæmpet med.

Nu vil jeg gerne spørge om Firefox kan hjælpe mig med at undgå den "reklame" for Edge, der vises de fleste gange, når jeg trykker på "Søg" nede i venstre hjørne.

Den irriterer mig, fordi: 1. Jeg aldrig nogensinde skal have Edge 2. Den tager pladsen for vigtigere ting 3. Krydset til at lukke med forsvinder, når jeg bevæger cursoren derop ad.

Kan I mon hjælpe?

Venlig hilsen Hanne B. Stegemüller

נשאלה על־ידי Stegemüller ב־לפני 2 שעות

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on!

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING! I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the… (read more)

Don't scroll to the bottom of page when disabling an add-on! It is VERY ANNOYING!

I need to disable and turn on several add-ons and it keeps jumping to the bottom of the page when the on and off status of an add-on is changed!

PLEASE MAKE IT STOP DOING THAT!!!!!!!!

נשאלה על־ידי Newfirefoxuser ב־לפני 9 שעות

the f 10 option

i ve been sing firefox since 2006, but now it is becoming v annoying cuz of the f 10 option.. a user ve to enable the menu bar to avoid shuffling between show and hide th… (read more)

i ve been sing firefox since 2006, but now it is becoming v annoying cuz of the f 10 option.. a user ve to enable the menu bar to avoid shuffling between show and hide the menu bar which makes the page v small, when there is already an option ( alt button ) then why there is another ( f 10 ) button is bound to it? plz remove f 10 as i ve to use this for another purpose.. and do not show the password window until any login page is browsed as we ve to cancel it each time we open firefox and most of the time we do not need it..its extremely annoying .

נשאלה על־ידי Rock ב־לפני 12 שעות

msn articles

on all msn articles i open there is a news clip next to it , it so large it covers part of the first 2 paragraphs, it does not do this on chrome see below … (read more)

on all msn articles i open there is a news clip next to it , it so large it covers part of the first 2 paragraphs, it does not do this on chrome

see below

נשאלה על־ידי buckdawg ב־אתמול

תגובה אחרונה על־ידי buckdawg ב־לפני 17 שעות

Each new event of a browser window moves 1/4" to the right of the previous browser window.

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th… (read more)

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th one would end up about 3 inches to the right of the first one. This is most annoying. How do I get each new browser window to open in precisely the same place as the previous browser window already open?

Any help would be much appreciated.

נשאלה על־ידי stevie_2010 ב־לפני 17 שעות

"recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restar… (read more)

My windows 11 laptop is set to reboot when updates are available, they happen when I've put the device to sleep. as a result all the tabs I had open are gone upon restart. Unfortunately, the "history->recently closed tabs" and "startup->settings->open previous windows and tabs" are greyed, I can't seem to find a way to fix this. Any ideas? Note, this is a new laptop, I used PCMover to transfer all my data/programs from an older laptop to this new machine, and that machine was windows 10 (if that would make any difference). Also, I do keep firefox on this machine up to date.

נשאלה על־ידי james233 ב־לפני 20 שעות

Firefox extensions breaking after restart

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions a… (read more)

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions also stop working until I disable and then enable them again, as well as this they also lose all settings I have saved on them. For some reason other extensions such as Youtube enhancer do not do this and work perfectly fine. I have tried looking up the question to find related but not applicable solutions. any help appreciated

נשאלה על־ידי woahbust ב־אתמול

Explore possibilities of using System Theme 1.0 in Firefox 91.9.1esr and later.

After moving to Firefox 91.9.1esr I found problem with System theme 1.2. The color of tab add button was changed, and the button is not visible with my Windows 7 classic … (read more)

After moving to Firefox 91.9.1esr I found problem with System theme 1.2. The color of tab add button was changed, and the button is not visible with my Windows 7 classic windows system theme. So, I'm trying to find a way to port System theme 1.0 color scheme to newer firefox versions.

Creation of a simple theme with firefox color extension works. But it is unable to recreate the effects related to active and inactive window color changes. As, I had to use bitmap to get the OS blue color transition pattern.

It seems the system theme is stored in omni.ja file. Modification of the omni.ja seems to be not a practical solution. So, it would be a better way to create an addon theme with the same code as the System Theme 1.0.

The first question is, if it will be possible to create a theme with the same code as a system theme has. Will it be able to perform the same way?

The next question is: Where the source code of the system theme is? I was unable to find it in the Firefox source. It seems, it is not stored in any obvious location.

נשאלה על־ידי sforforsoft ב־לפני 3 ימים

תגובה אחרונה על־ידי sforforsoft ב־לפני 2 ימים

Resizing tools window

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the scree… (read more)

I can no longer resize the width of the tools window. Very annoying. I keep the downloads list window open all the time, and now it takes up too much space on the screen. I'm running OS 10.15.7 Thank you.

נשאלה על־ידי fahrnerkaren ב־לפני 2 ימים

תגובה אחרונה על־ידי fahrnerkaren ב־לפני 2 ימים

change top left icon in kubuntu

as you can see there is this image on top-left of kubuntu firefox. icon image I want to change it. how do I do it? … (read more)

as you can see there is this image on top-left of kubuntu firefox. icon image I want to change it. how do I do it?

נשאלה על־ידי mehrdad13792000 ב־לפני 3 ימים

תגובה אחרונה על־ידי mehrdad13792000 ב־לפני 3 ימים

How to disable file overwrite dialog?

So, I am a Linux user who is used to shell commands like mv or cp. One of their feature is absence of prompts like "Are you sure what you want to replace foo.txt?". Becau… (read more)

So, I am a Linux user who is used to shell commands like mv or cp. One of their feature is absence of prompts like "Are you sure what you want to replace foo.txt?". Because I have somewhat organized fs, I always know what that file is for and if I can overwrite it.


Now I have to download some files, what I need only for uploading onto another website / reading them once. So, I just download them into my /tmp folder and save them under the same name (so I could just repeat cat command and reduce clutter). But each time I download a file Firefox asks for confirmation to replace my existing file. Are there any config flags to disable those annoying prompts?

נשאלה על־ידי i-s-d ב־לפני 3 ימים

Where Search Results Open (or don't open....)

Hi, I've just spent an annoyingly long time trying to do something that turned out to be really easy, it was just finding out what to do that made it seem hard. The iss… (read more)

Hi,

 I've just spent an annoyingly long time trying to do something that turned out to be really easy, it was just finding out what to do that made it seem hard.
 The issue of where search results open is completely ignored in the help pages, judging from the number of questions in Support on the issue, that appears to be something of an oversight. As does not displaying the date questions were posted, reading about what applies in an old verion of Ff may not do so in the current one, it didn't in my case.
 I wanted to know how to make the search results from Google on the search bar, open in a new tab, as opposed to the same tab, the current default setting. All it takes is changing the value of: browser.link.open_newwindow, from false to true in about:config.
 Simple to do, finding out that's what you have to do, isn't. 
 I thought I'd suggest that you might consider addressing this matter, I'm sure it would be welcomed by at least some users.
 Anyway, thank you for a great browser.

נשאלה על־ידי Si ב־לפני 4 ימים

Firefox Dark Mode to Light mode switch problem

I have the exact same issue as the following users, and have yet to find a solution to the problem. "In MacOS Big Sur 11.1 on my MacBook, I have set MacOS to automatical… (read more)

I have the exact same issue as the following users, and have yet to find a solution to the problem. "In MacOS Big Sur 11.1 on my MacBook, I have set MacOS to automatically switch between Light Mode and Dark Mode. But I notice that Firefox does not handle this well. When I have used my MacBook Dark Mode and switch back to Light Mode, Firefox still hangs in Dark Mode. The only way to solve this is to choose Light Mode in System Preferences instead of automatic."

[https://support.mozilla.org/en-US/que.../1324111]

[https://support.mozilla.org/en-US/que.../1334201]

[https://support.mozilla.org/en-US/que.../1264027]

נשאלה על־ידי vonbenne ב־לפני 6 ימים