Change your default search on Firefox Focus for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

Firefox Focus for Android gives you the option to change your default search.

Here's how to do it:

  1. Tap the menu button at the top right corner
    focus menu android
  2. Tap Settings.
  3. Tap Search.
  4. Choose the search engine that you want to make your default.
  5. Tap the back arrow to save your changes and return to the previous screen.
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla