Ceci duniya

daga jin daɗi na kan kujerarka

Muna bukatar taimakonka!

Masu amfani fiye da mutane miliyan 400, tallafin Mozilla na samun cikakkiyar ƙarfafawa daga 'yan sa-kai, kuma ko yaushe tana da mahimmanci. Nan na inda za ka shigo.

Me ya sa zan taimaka?

Taimakawa miliyoyin masu amfani domin su ci moriya ta mai gewayawar da suka fi so. Gudun mawarku zai isa ga miliyoyin masu amfani a faɗin duniya, kuma za ka iya yinsa daga jin daɗi na kan kujerarka!

Zaɓi hanya da za ka shiga

Dangane da Mu

Tallafin Mozilla al'umma ce ta 'yan sa-kai masu himma da kuma ma'aikata domin tallafawa masu amfaninmu a duk faɗin duniya. Shigo cikinmu domin ran-gadi mai ban mamaki!
Yi tambaya

Kana da matsala da kayayyakin Mozilla kuma ka na bukatar taimako?