Ceisteanna Coitianta

Tá bailiúchán nasc anseo chuig na leathanaigh is úsáidí ina mínítear duit conas roinnt de na gnéithe bunúsacha a úsáid agus conas fadhbanna a d'fhéadfadh a bheith agat agus tú ag úsáid Firefox a réiteach.

Chun tuilleadh a fhoghlaim, cliceáil ar an nasc atá ag teacht leis an eolas atá á lorg agat.

  • Conas an leathanach baile a shocrú, ina gclúdaítear an méid seo a leanas:
    • Do leathanach baile a shocrú nó a athrú
    • Do leathanach baile réamhshocraithe a chur ar ais
    • An bhfuil fadhbanna agat?
  • Brabhsáil Phríobháideach - Firefox a úsáid gan stair a shábháil, ina gclúdaítear an méid seo a leanas:
    • Cén chaoi a osclaím fuinneog phríobháideach nua?
    • Cén chaoi a gcuirim brabhsáil phríobháideach ar siúl?
    • Cén chaoi a gcasaim brabhsáil phríobháideach as?
    • Céard nach sábháiltear agus tú ag brabhsáil go príobháideach?
    • Caíonna eile chun an t-eolas a shábhálann Firefox a rialú
  • Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode, ina gclúdaítear an méid seo a leanas:
    • Conas Firefox a thosú sa Mhód Slán
    • An fhuinneog 'Mód Slán'
    • Fadhbanna a réiteach sa Mhód Slán
    • Dul amach as Mód Slán
    • Athruithe buana a dhéanamh ar Firefox san fhuinneog 'Mód Slán'
  • Firefox hangs or is not responding - How to fix, ina gclúdaítear an méid seo a leanas:
    • Reonn Firefox ag amanna randamacha
    • Reonn Firefox agus físeáin Flash á seinm
    • Reonn Firefox tar éis é a bheith in úsáid ar feadh tréimhse fhada
    • Firefox a nuashonrú
    • Reonn Firefox agus an fhuinneog tosaigh á lódáil
    • Conas Athchóiriú an tSeisiúin a dhéanamh níos sciobtha
    • Reonn Firefox agus comhaid á n-íoslódáil nó íomhánna á sábháil
    • Reonn Firefox agus tú á dhúnadh

An bhfuil tú sásta leis an alt seo? Fan go fóill, le do thoil...

Seo iad na daoine a rinne obair ar an alt seo: davissandefur, temuchie. Is féidir leatsa cabhrú linn freisin - tuilleadh eolais.