Postituslistojen luominen ja käyttäminen Thunderbirdissä

Postituslista on osa osoitekirjaa ja osoitekirjassa voi olla yksi tai useampia postituslistoja. Jokainen osoitekirjan kontakti, jolla on kelvollinen sähköpostiosoite, voidaan lisätä postituslistaan. Postituslistaa käytetään lähettämään sähköposti usealle vastaanottajalle.

Postituslistan luominen

 1. Avaa Osoitekirja napsauttamalla Thunderbirdin Postipalkin Osoitekirja-painiketta.
 2. Napsauta Osoitekirjan valikkopalkissa Tiedosto, valitse alavalikko Uusi ja edelleen Osoitelista... tai napsauta Osoitekirjapalkin Uusi lista-painiketta.
 3. Anna avautuvassa Postituslista-ikkunassa postituslistallesi nimi.
 4. Listalle voi lisätä osoitteita kahdella tavalla:
  • Vaihtoehto 1:
  • Lisää vastaanottajien sähköpostiosoitteet käsin kirjoittamalla ne Postituslista-ikkunan osoitekenttiin.
   1. Kirjoita kullekin riville vain yksi sähköpostiosoite.
    Postituslista-ikkunassa ei kirjoitettuja osoitteita voi lajitella, vaan ne näkyvät lisäämisjärjestyksessä.
   2. Kun lista on valmis, napsauta OK-painiketta.
  • Vaihtoehto 2:
   1. Älä lisää tässä vaiheessa mitään osoitteita postituslistalle.
   2. Sulje Postituslista-ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
   3. Avaa osoitekirja, jonka yhteyshenkilöitä haluat lisätä postituslistalle.
   4. Valitse haluamasi yhteyshenkilöt napsauttamalla.
    • Voit valita useita yhteyshenkilöitä pitämällä CtrlCommand-näppäintä painettuna ja napsauttamalla yhteyshenkilöitä.
    • Voit valita useita perättäisiä yhteyshenkilöitä valitsemalla luettelosta ensimmäisen yhteyshenkilön, painamalla ja pitämällä painettuna Vaihto-näppäimen ja valitsemalla viimeisen yhteyshenkilön.
   5. Vedä ja pudota valitsemasi yhteyshenkilöt postituslistaan.

Jos jokin valitsemistasi yhteyshenkilöistä ei ollut jo ennestään siinä osoitekirjassa, jossa luomasi postituslista on, lisätään hänen tietonsa myös postituslistan osoitekirjaan.
Alla olevassa kuvassa on esimerkki uudesta "Test"-nimisestä postituslistasta. Se on "Oma osoitekirja"-nimisen osoitekirjan postituslista.

Mailing List add contacts

Sähköpostin luominen postituslistan avulla

Tähän on kaksi tapaa, joilla on hieman erilainen lopputulos.

Osoitekirjasta

 1. Avaa osoitekirja napsauttamalla Thunderbirdin postipalkin Osoitekirja-painiketta.
 2. Valitse haluamasi postituslista.
 3. Napsauta Osoitekirjapalkin Kirjoita-painiketta.

Tämä avaa uuden Kirjoita-ikkunan, jossa postituslistan osoitteet on lisätty Vastaanottaja-osoitekenttään, kukin omalle rivilleen. Tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa poistaa yksittäisiä osoitteita.
On suositeltavaa muuttaa käsin vastaanottajien tyypiksi Piilokopio:, sillä yhteyshenkilösi eivät todennäköisesti halua osoitteensa näkyvän muille vastaanottajille. Voit muuttaa vastaanottajan tyyppiä napsauttamalla sähköpostiosoitteen edessä olevaa Vastaanottaja:-otsikkoa ja valitsemalla oikean vaihtoehdon ponnahdusvalikosta.
Lisää viestin aihe, kirjoita viesti ja lähetä viesti napsauttamalla Lähetä-painiketta.

Uuden viestin Kirjoita-ikkunasta

 1. Avaa uuden viestin Kirjoita:-ikkuna napsauttamalla Thunderbirdin Postipalkin Kirjoita-painiketta.
  Uusi Kirjoita-ikkuna aukeaa ja sen vasemmassa laidassa tulisi olla Yhteystiedot-palkki.
  • Jos palkkia ei näy, on sen näyttäminen estetty. Saat palkin näkyviin napsauttamalla valikkopalkissa Näytä ja napsauttamalla Yhteystietopalkki. Yhteystiedot-palkin voi myös tuoda esiin tai piilottaa painamalla F9-näppäintä.
 2. Valitse Yhteystiedot-palkista osoitekirja, joka sisältää postituslistan.
 3. Valitse postituslista.
 4. Napsauta Piilokopio:-painiketta. Voit valita myös jonkin muun vastaanottajatyypin painikkeen.

Mailing Lists

Tämä lisää postituslistan nimen Vastaanottaja-kenttään. Yksittäisten vastaanottajien osoitteita ei näytetä. Et myöskään voi muokata vastaanottajalistaa. Jos postituslista on lisätty Vastaanottaja:-painikkeella, näkyvät kuitenkin muiden vastaanottajien osoitteet viestin vastaanottajille.
Lisää viestin aihe, kirjoita viesti ja lähetä viesti napsauttamalla Lähetä-painiketta.

Kahden samaa sähköpostiosoitetta käyttävän yhteyshenkilön lisääminen

Esimerkki:
Osoitekirjassa saattaa olla kaksi henkilöä, joilla on sama sähköpostiosoite.
a) Bob Smith, jonka osoite on: thesmiths@domain.
b) Jan Smith, jonka osoite on: thesmiths@domain.

Osoitekirjan kannalta näissä kahdessa yhteyshenkilössä ei ole mitään vikaa, mutta heidän lisäämisensä postituslistalle ei onnistu tavanomaisin menetelmin. Heidän lisäämisensä onnistuu seuraavalla menetelmällä:

Valitaan osoitekirjassa toinen henkilöistä, joilla on sama osoite ja muokataan hänen sähköpostiosoitettaan. Esimerkissä valitaan Jan Smith ja lisätään hänen sähköpostiosoitteensa eteen kirjain "A", jolloin osoite on Athesmiths@domain

Seuraavaksi lisätään molemmat henkilöt postituslistalle. Koska heidän sähköpostiosoitteensa ovat nyt erilaiset, onnistuu heidän lisäämisensä listalle. Kun molemmat ovat postituslistalla, valitaan postituslista, kaksoisnapsautetaan siinä Jan Smithiä, jolloin päästään muokkaamaan hänen yhteystietojaan. Poistetaan osoitteesta edellisessä vaiheessa lisätty ylimääräinen "A"-kirjain ja tallennetaan muutos napsauttamalla OK-painiketta.

Postituslistalla tulisi nyt olla kaksi yhteyshenkilöä, joilla on sama sähköpostiosoite. Myös osoitekirjasta voidaan tarkistaa, että yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat oikein..

Oliko tästä artikkelista apua?

Odota hetki...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Ilmoittaudu

Kasvata ja jaa asiantuntemustasi muiden kanssa. Vastaa kysymyksiin ja paranna tietämystämme.

Learn More