Ohjeen sanaluettelo

Tämän artikkelin sisältöä ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla vanhentunutta.

Tämän sanaluettelon on tarkoitus toimia vain pika-apuna sanojen selityksiä hakiessa. Sitä ei tule käyttää auktoriteettina, eikä ikinä kriittisiä turvallisuusratkaisuja tehtäessä.


Sanaluettelo

Aloitussivu: Aloitussivu on se sivu, jonka Firefox avaa käynnistyessään tai kun painetaan Koti-painiketta. Sivua kutsutaan myös usein kotisivuksi.


Asiakas: Asiakas (kuten Internet-selain) on ohjelma, joka lähettää pyyntöjä palvelimelle ja vastaanottaa siltä vastauksia. Palvelinohjelma toimii yleensä toisella tietokoneella. Tietokonetta, joka suorittaa asiakasohjelmaa, kutsutaan myös asiakkaaksi.


Digitaalinen tunnus: Katso [#certificate varmenne].


Eväste: Eväste on jonkin sivuston tietokoneellesi luoma pieni tiedosto. Kun vierailet sivulla, joka käyttää evästeitä, sivusto voi pyytää Firefoxia asettamaan yhden tai useamman evästeen kiintolevyllesi. Myöhemmin, kun palaat sivustolla, Firefox lähettää sivustolle sen asettamat evästeet. Sivustot säilyttävät evästeiden avulla tietoa sinusta, kuten ostoskorisi sisällön tai sivulle haluamasi ulkoasun. Firefoxissa voit määrätä, kuinka ohjelma käsittelee evästeitä.


Evästeiden hallinta: Firefoxissa evästeiden hallinnasta voi muokata evästeasetuksia.


Extensible Markup Language (XML): Avoin standardi datan kuvailemiseen. Toisin kuin HTML-kielessä, XML sallii omien tunnisteiden luomisen (tag). Lue lisätietoja standardoimiselin W3C:n asiakirjasta Extensible Markup Language (XML).


File Transfer Protocol (FTP): Standardi yhteyskäytäntö, jolla siirretään tiedostoja erilaisissa verkoissa. Myös Firefox osaa siirtää tiedostoja käyttäen FTP:tä.


FIPS PUBS 140-1: Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 on Yhdysvaltain hallituksen standardi kryptografisille moduuleille. Kryptografinen moduuli on laite tai ohjelma, joka salaa ja purkaa salauksia dataa tai suorittaa muita kryptografisia toimintoja, kuten luoda tai todentaa varmenteita. Useiden Yhdysvaltain hallitukselle myytyjen tuotteiden täytyy täyttää standardin vaatimukset osaksi tai kokonaan.


Hakukone: WWW-ohjelma, jolla haetaan tietoa Internetistä yleensä kirjoittamalla hakusanoja verkkosivulla olevaan hakukenttään. Tällä hetkellä suosituin hakukone on Google. Hakukoneet keräävät tietojaan monilla eri tavoilla ja yleensä eri hakukoneet antavatkin eri tuloksia haulle.


Hypertext Markup Language (HTML): HTML on Internet-sivujen muotoilukieli. HTML-standardissa määritellään sivujen kirjoittamiseen vaadittavat tunnisteet, joilla kuvataan WWW-sivun rakennetta.


Internet: Maailmanlaajuinen tietokoneverkko, jossa tietokoneet kommunikoivat toisilleen standardeilla yhteyskäytännöillä, kuten [#TCP_IP TCP/IP]-yhteyskäytännöllä. Internet on lähtöisin Yhdysvaltain asevoimista, mutta on erityisesti [#World_Wide_Web World Wide Webin] kehittämisen jälkeen kasvanut voimakkaasti niin käyttötarkoituksiltaan kuin käyttömahdollisuuksiltaankin.


Internetin yhteyskäytäntöosoite (IP-osoite): [#TCP_IP TCP/IP]-verkossa olevan tietokoneen osoite. Jokaisella Internetiin liitetyllä tietokoneella on oma osoitteensa. [#client Asiakkailla] on joko kiinteä IP-osoite tai dynaaminen osoite, joka vaihtuu joka kerta kun yhteys Internetiin luodaan.


Internet-sivu: Yksi WWW-sivu Internetissä, jolla on oma ainutlaatuinen osoitteensa (URL). Sivulla voi olla tekstiä, linkkejä ja grafiikkaa.


Java: Sun Microsystemsin kehittämä ohjelmointikieli. Java-ohjelman erikoisuus on, että se voidaan muuttamatta suorittaa useilla erilaisilla tietokoneilla. Jos Java on asennettu tietokoneelle Firefox voi automaattisesti ladata ja suorittaa Java-ohjelmia (toiselta nimeltään sovelmat).


JavaScript: JavaScript on komentokieli, jota käytetään WWW-sivuilla. JavaScriptillä sivuista tehdään usein interaktiivisempia. JavaScriptiä voi käyttää yhdessä Javan kanssa, mutta ne ovat eri kieliä. Javan ei täydy olla asennettuna, jotta JavaScript toimisi.


Kirjanmerkki: Internet-sivun tallennettu osoite ([#Uniform_Resource_Locator URL]), jota napsauttamalla avaat ao. sivun. Kirjanmerkkejä voi avata kirjanmerkki-valikosta tai kirjanmerkkien sivupaneelista.


Kirjanmerkkipalkki: Kirjanmerkkipalkki on työkalupalkki, joka on oletuksena navigointipalkin alla. Palkissa olevat kirjanmerkit sijaitsevat kirjanmerkkipalkin kirjanmerkkikansiossa, ja niitä voi muokata Kirjanmerkkien muokkauksesta.


Kryptografia: Tieteen ala, joka tutkii tapoja muuttaa tieto näennäisesti sotketuksi (salata) ja takaisin selkokieliseksi (salauksen purku). Kryptografiaa tarvitaan esimerkiksi salattaessa tietoa, jota siirrettän Internet-kauppojen tai pankkien palvelimille.


Liitännäinen: Apuohjelma, joka lisää tietyn tyyppisiä uusia ominaisuuksia Firefoxiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kyky toistaa ääni- ja videotiedostoja selaimessa. Toisin kuin muut apuohjelmat, liitännäiset asentuvat suoraan Firefoxin ohjelmankansion Plugins-kansioon ja niitä voi käyttää suoraan Firefoxin ohjelmaikkunasta. Esimerkiksi Macromedian Flash-soitin ja Sunin Java ovat molemmat liitännäisiä.


Live-kirjanmerkit: Live-kirjanmerkit ovat erityisiä kirjanmerkkikansioita, jotka sisältävät RSS-[#feed syötteen] sisältämät kirjanmerkit. Live-kirjanmerkki lisätään napsauttamalla osoitepalkissa olevaa live-kirjanmerkkikuvaketta, jos sivusto tukee live-kirjanmerkkejä.


Navigaatiopalkki: Työkalupalkki Firefoxin ikkunan yläosassa, jossa on tärkeimmät selaamiseen tarvittavat painikkeet kuten Edellinen ja Seuraava.


Osoitepalkki: Navigointipalkissa oleva tekstikenttä, johon voi kirjoittaa [#Uniform_Resource_Locator URL]-osoitteen tai hakutermin.


Palvelin: Palvelin (kuten WWW-sivuja toimittava ohjelma) on ohjelma, joka vastaanottaa pyyntöjä [#client asiakkailta] ja lähettää niille vastauksia. Asiakasohjelma toimii yleensä toisella tietokoneella. Tietokonetta, joka suorittaa palvelinohjelmaa, kutsutaan myös palvelimeksi.


PKCS #11: Julkisen avaimen salausmenetelmän standardi, joka koskee älykorttien kaltaisia turvalaitteita.


Purkaminen (salauksen): Salatun materiaalin muuntamista selkokielelle tai muuten ymmärrettävään muotoon kutsutaan (salauksen) purkamiseksi. Katso myös [#encryption salaaminen].


Pääsalasana: Salasana, jonka voit asettaa suojaamaan kaikkia muita salasanojasi ja muita yksityistietojasi. Firefox kysyy pääsalasanaa kun sen suojaamia tietoja tarvitaan. Jos omistat useita selaimen turvalaitteita, jokaiselle turvalaitteelle täytyy asettaa oma pääsalasana.


Salaaminen: Salaamalla viestiä muutetaan niin, että sen sisältöä ei voi selvittää. Salaamalla tehdään erittäin vaikeaksi viestien ja datan joutuminen vääriin käsiin. Muiden kuin tiedon lähettäjän ja vastaanottajan on erittäin vaikeaa muuttaa viestiä selkokielelle eli purkaa, koska salauksen voi purkaa vain jos hallussa on oikea avain (kuten vastaanottajalla).


Salainen avain: Julkisen avaimen salausmenetelmän avainparin toinen avain. Salainen avain nimensä mukaisesti pidetään salassa ja sillä kyetään purkamaan salaus tiedoista, jotka on salattu avainparin julkisella avaimella.


Salasanojen hallinta: Halutessasi Firefox tallentaa joidenkin tai kaikkien sivustojen tarvitsemat käyttäjätunnukset ja salasanat tietokoneellesi niin, että vieraillessasi sivustolla Firefox syöttää tunnukset sivustoille automaattisesti.


Secure Sockets Layer (SSL): Yhteyskäytäntö, jossa voidaan todentaa sekä [#server palvelin], että [#client asiakasohjelma] ja salata verkkoliikenne molemmansuuntaisesti. SSL-yhteys toimii TCP/IP-verkoissa HTTP-, LDAP-, IMAP-, NNTP- ja muiden korkean tason yhteyskäytäntöjen kanssa. Internet Engineering Task Forcen (IETF) uusi yhteyskäytäntö Transport Layer Security (TLS) perustuu SSL:n. Katso myös merkinnät [#authentication todennus] ja [#encryption salaus].


Sivusto: Ryhmä sivuja, jotka on liitetty toisiinsa linkeillä, ja joita hallinnoi yksi yritys, yhteisö tai yksilö. Sivustolla voi olla tekstiä, linkkejä, grafiikkaa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa.


Suojattu sivusto: Sivusto, joka [#encryption salaa] palvelimen ja Firefoxin verkkoliikenteen, estääkseen sivullisia seuraamasta liikennettä. Suojatut sivustot tuntee siitä, että Firefox värjää [#location_bar osoitepalkin] keltaiseksi ja näyttää palkin päässä sekä [#Status_Bar tilarivillä] lukkokuvakkeen. Tilarivillä näkyy myös sivuston verkkoaluenimen.Joillain sivustoilla on sekaisin sekä suojattua, että suojaamatonta sisältöä. Suojaamaton sisältö on yleensä yleisiä kuvia tai muuta sellaista. Kun avattuna on sivu, joilla on myös suojaamatonta sisältöä, lukkokuvakkeen yli on vedetty viiva eikä tilarivillä näy verkkoaluenimeä.


Syöte: [#XML XML]-sivu, jolla on linkkejä toisiin sivuihin. Jotkin ohjelmat osaavat lukea näitä syötteitä ja luovat niistä esimerkiksi otsikkolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti. Uutissivustot käyttävät syötteitä julkaistessaan uutisia nopeasti ja yksityishenkilöiden WWW-päiväkirjat ilmoittavat syötteiden avulla lukijoilleen uudesta merkinnästä. Katso myös [#live_bookmark live-kirjanmerkit].


Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): Unix-yhteyskäytöntä, jolla otetaan yhteys erilaisia käyttöjärjestelmiä käyttäviin tietokoneisiin. TCP/IP on keskeinen Internetin yhteyskäytäntö ja siitä on tullut maailmanlaajuinen standardi.


Tilarivi: Selainikkunan alareunan rivi, jonka oikeassa reunassa on erilaisia tilaa ilmaisevia kuvakkeita.


TLS: Katso [#SSL Secure Sockets Layer (SSL)].


Todentaminen: Todentamalla varmistetaan toimijan henkilöllisyys tietoverkoissa. Yleisiä todentamismenetelmiä ovat salasanat, varmenteet tai PIN-koodit.


Uniform Resource Locator (URL): Standardoitu osoite, jonka perusteella Firefox voi hakea tiedoston Internetistä tai paikalliselta tietokoneelta. Kirjoita URL Firefoxin osoitepalkkiin avataksesi sivun tai tiedoston. URL:a käytetään WWW-sivujen linkeissä ja sitä usein kutsutaan vain Internet-osoitteeksi tai WWW-osoitteeksi.


Varmenne: Varmenne on todistus, jolla luotettu kolmas osapuoli vahvistaa, että sähköisessä allekirjoituksessa mukana oleva julkinen avain kuuluu tietylle henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle. Sähköposti tai muu data allekirjoitetaan digitaalisesti käyttäen yksityistä avainta, joka on varmenteessa olevan julkisen avaimen vastinkappale.


Väliaikaistiedostot: Väliaikaistiedostoja ovat tietokoneen kiintolevylle tai muistiin tallennettuja Internet-sivuja. Firefoxissa väliaikaistiedostoja kerääntyy selatessasi sivuja. Kun avaat sivun napsauttamalla linkkiä tai kirjoittamalla osoitteen, Firefox vertaa mahdollista väliaikaiskopiota alkuperäiseen ja lataa tiedoston verkosta vain jos muutoksia on tapahtunut.


Välityspalvelin: Ohjelma, joka toimii välikätenä [#server palvelimen] ja [#client asiakasohjelman] välisessä verkkoliikenteessä. Välityspalvelin välittää eri asiakasohjelmien pyyntöjä palvelimille.


World Wide Web: Tunnetaan myös webbinä, seittinä, nettinä ja WWW:nä. Webbi on osa Internettiä ja se seittimäisesti liittää yhteen eri WWW-[#server palvelimilla] olevat nettisivut, joita useat erilaiset [#client asiakas]ohjelmat, kuten Firefox, pyytävät.

Nämä mahtavat henkilöt auttoivat kirjoittamaan tämän artikkelin: Ville. Sinäkin voit auttaa - lue lisää.