فعال سازی و غیر فعال سازی کوکی‌هایی که وب سایتها برای ردیابی تنظیمات شما استفاده میکنند

کوکی‌ها روی کامپیوتر شما توسط وب سایت‌هایی که شما بازدید میکنید ذخیره میشوند و شامل اطلاعاتی از قبیل تنظیمات سایت یا وضعیت ورود به سیستم هستند. این مقاله چگونگی فعال سازی و غیر فعال سازی کوکی‌ها در فایرفاکس را توصیف میکند.

چگونه میتوانم تنظیمات کوکی را تغییر دهم؟

یادداشت: کوکی‌ها بطور پیش فرض در فایرفاکس فعال شده‌اند.

برای چک کردن یا تغییر تنظمیاتتان:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Select the Privacy panel.

 3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. لطفا Accept cookies from sites را برای فعال سازی کوکی‌ها علامت بزنید، و برای غیر فعال سازی آنها علامت آن را بردارید.

  e9dbd819db1e08809a93d36c5f75fddf-1267773784-749-1.jpg


  e9dbd819db1e08809a93d36c5f75fddf-1260031845-428-1.png
  Cookies Win Cookies Mac Cookies Lin
 5. انتخاب کنید چه مدت کوکی‌ها مجازند ذخیره شوند:
  • Keep until: they expire: هر کوکی زمانی که تاریخ انقضایش میرسد حذف خواهد شد، که توسط سایتی که کوکی را فرستاده است تعیین شده است.
  • Keep until: I close Firefox: کوکی‌هایی که روی رایانه شما ذخیره شده‌اند زمانی که فایرفاکس بسته شد، حذف میشوند.
  • Keep until: ask me every time: یک هشدار در زمانی که یک وب سایت تلاش میکند یک کوکی بفرستد، و از شما میپرسد میخواهید یا نمیخواهید آن را ذخیره کند.
 6. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

وب سایتها خطاهای کوکی را گزارش میکنند

اگر یک وب سایت به شما پیغام خطا میدهد که میگوید شما نمیتوانید کوکی‌ها را بپذیرید، Websites say cookies are blocked - Unblock them را ببینید.این مقاله را به اشتراک بگذارید: http://mzl.la/MnRK4j

این مقاله مفید بود؟ لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article: hadiranjbar98, mri_6889. You can help too - find out how.