شروع به کار,تنظیمات دانلود و صفحه خانگی

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

این مقاله تنظیمات قابل دسترس در پنل General از پنجره OptionsPreferences فایرفاکس را توضیح می دهد.

پنل General به شما اجازه می دهد تا :

 • تنظیم کنید چه صفحه(ها)یی هنگامی که مرورگر خود را اجرا می کنید یا بر روی آیکون خانه کلیک میکنید نمایش داده شود
 • تنظیم کنید که هنگام دانلود فایل فایرفاکس چه باید انجام دهد

پنل General به شما اجازه می دهد تا:

 • تنظیم کنید که چه صفحه (ها)یی هنگامی که مرورگر خود را اجرا می کنید یا بر روی آیکون خانه کلیک میکنید نمایش داده شود
 • تنظیم کنید که هنگام دانلود فایل فایرفاکس چه باید انجام دهد
 • افزونه‌های خود را add-ons مدیریت کنید

Options - General - Win Fx8 Preferences - General - Mac Preferences - General - Linux

Options - General - Win Fx13 Options - General - Mac Fx13 Options - General - Lin Fx13

Options - General - Win Prefs - General - Mac Prefs - General - Lin

Options General Win 18 Options General Mac 18 Options General Lin 18

fx20 options - general Options General Win 20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

شروع به کار

 • When Firefox starts: کنترل می کند هنگامی که شما فایرفاکس را باز کردید چه نمایش دهد.
  • Show my home page - صفحه خانگی را نمایش بدهد، که در پایین تنظیم شده است.
  • Show a blank page - یک صفحه خانگی نمایش می دهد، که سریعتر بارگذاری می شود.
  • Show my windows and tabs from last time - صفحاتی که آخرین بار شما فایرفاکس را بسته اید بازیابی می کند. برای اطلاعات بیشتر، Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows را ببینید.
 • Don't load tabs until selected:
  این خصیصه نمی تواند انتخاب شود مگر اینکه شما فایرفاکس را به Show my windows and tabs from last time تنظیم کرده باشید(بالا را ببینید). هنگامی که آن انتخاب شد، فایرفاکس هنگام اجرا شدن تب فعال را بارگذاری خواهد کرد. این عمل می تواند اجرا شدن را سریعتر نماید درصورتی که شما تب‌های زیادی بازیابی نمایید. دیگر تب‌های بازهنگامی که شما بر روی آنها کلیک کنید بارگذاری خواهند شد.

دانلود ها

 • Show the Downloads window when downloading a file:
  کنترل می کند هنگامی که شما یک فایل را دانلود می کنید آیا فایرفاکس پنجره دانلودها را نمایش دهد. برای اطلاعات بیشتر، Where to find and manage downloaded files in Firefox را ببینید.
 • Close it when all downloads are finished:
  اگر شما گزینه Show the Downloads window when downloading a file را انتخاب کرده باشید (بالا)، این تنظیم بسته شدن پنجره دانلودهای فایرفاکس را بعد از اتمام همه فایل‌های در حال دانلود بصورت خودکار کنترل می کند.
 • Save files to:
  اگر انتخاب شود، فایرفاکس بطور خودکار تمام دانلودها را در پوشه مشخص شده ذخیره می کند (مانند پوشه desktop یا پوشه downloads شما). برای تغییر اینکه کدام پوشه درحال استفاده است، بر روی Browse…Choose… کلیک کنید.
 • Always ask me where to save files:
  اگر انتخاب شود، فایرفاکس از شما برای هر دانلود یک پوشه را جهت ذخیره کردن درخواست خواهد کرد.

افزودنی ها

بر روی Manage Add-ons… کلیک کنید تا پنجره افزودنی ها باز شود، که به شما اجازه می دهد تا الحاقیات، تم‌ها، و متّصل شونده‌هایتان را پیکربندی کنید. برای اطلاعات بیشتر، Find and install add-ons to add features to Firefox را ببینید.این مقاله را به اشتراک بگذارید: http://mzl.la/LFsPtG

// These fine people helped write this article:Amir Farsi, Kazem Ebrahimi. You can help too - find out how.
داوطلب شدن برای پشتیبانی موزیلا