Suggestion Box

Seda teemat ei täiendata enam, selle sisu võib olla aegunud.

We want your feedback!

We collect your ratings, read your comments and present them to the Mozilla engineering and products teams every week. Use this link to send us your valuable feedback:

Submit Your Feedback

You can also help us make Firefox better by sending us performance data

Need toredad inimesed aitasid seda artiklit kirjutada: Michael Verdi, Andrew. Ka sina saad aidata - vaata, kuidas.