Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Sync does not work on any device

I have never managed to get Firefox Sync to work on my devices, I don't know why. I don't get an error message saying it failed or why it failed. I run Firefox on desktop… (διαβάστε περισσότερα)

I have never managed to get Firefox Sync to work on my devices, I don't know why. I don't get an error message saying it failed or why it failed. I run Firefox on desktop (Linux) and Android, both always updated to the latest version.

My use case is simple, I just want my mobile Firefox to have all the bookmarks I have on desktop already.

On Android, when I go to my account settings it says "Las synced: never". Clicking the "Sync now" button does absolutely nothing.

On Desktop I go to Settings - Sync, press the Sync button. It appears to work, though no feedback is ever provided.

When I go to about:sync-log, on desktop, finally an error is shown. It seems to attempt to connect to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections and fails. Manually going to the URL also fails on both desktop and mobile. Entire log below

1709188645048 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645050 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1708324645052 1709188645052 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1709188684156 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709188684291 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1709188684291 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1709188690370 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690446 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188690496 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709188767104 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709188767104 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709188767104 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709188767361 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709188768376 Sync.RemoteTabs INFO Generating tab list with filter 1709188768377 Sync.RemoteTabs INFO Final tab list has 0 clients with 0 tabs. 1709188991788 FirefoxAccounts ERROR Pairing channel error: Error: WebSocket unexpectedly closed(resource://gre/modules/FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20) JS Stack trace: FxAccountsPairingChannel</_setupListeners/<@FxAccountsPairingChannel.sys.mjs:3599:20 1709189210399 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1709189210400 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1709189279244 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189285734 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189303334 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189310511 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189312578 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "changed". Offline?: false 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1709189527477 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1709189527477 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1709189527477 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1709189527975 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1709189534135 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/123.0 (Linux x86_64) FxSync/1.125.0.20240219145322.desktop 1709189534135 Sync.Service INFO Starting sync at 2024-02-29 06:52:14 in browser session 1LYtwG18bBEH 1709189534135 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1709189534135 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1709189534135 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189534135 Sync.SyncAuthManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => success.status_ok 1709189534135 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189534135 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1709189534136 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1709189538030 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-765-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/207352084/info/collections failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538030 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection was established, but no data was ever received" nsresult: "0x804b0014 (NS_ERROR_NET_RESET)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1709189538031 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1709189538031 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1709189538032 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1709189538034 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.sys.mjs:1041:15) JS Stack trace: onNotify@service.sys.mjs:1041:15 1709189538034 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false. 1709189538035 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Ερώτηση από Cosme Benito 1 μήνα πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 μήνα πριν

synch not working AT ALL

i had to rebuild my laptop computer and set up firefox on it, set up/turned on sync and the browser does NOT match the broswer srttings on the desktop where the sync come… (διαβάστε περισσότερα)

i had to rebuild my laptop computer and set up firefox on it, set up/turned on sync and the browser does NOT match the broswer srttings on the desktop where the sync comes from. bookmarked weblink icons only show up when a new tab is opened and vanish once a website is opened, icons for bookmarked weblinks on the bookmarks bar are generic wireframe globe-like-icons only, the custom firefox colour setup i struggled to create over the course of several weeks does not appear at all, nor does the dark theme. how then do i get this to -really- syc???

Ερώτηση από Aurore de Blois 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

synced tabs disappeared

Synced Tabs from other device did show till yesterday but no longer showing It just says "connect another device" My other device had to be 'factory reset' but that was… (διαβάστε περισσότερα)

Synced Tabs from other device did show till yesterday but no longer showing

It just says "connect another device"

My other device had to be 'factory reset' but that was some time ago (nearly a month) and the tabs from it were still showing till yesterday in my main device, Now they've disappeared, is there a way to get those tabs back??

I read somewhere that those tabs are maybe on the Firefox server, is there a way to access those???

Ερώτηση από AT 1 μήνα πριν

Απάντηση από AT 1 μήνα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Issue with Sync on PCs with same account and general speed of sync

Hi team, have reviewed few thread on Sync issue, but none was explicitly touching the issue I have. Running latest version on different PCs ( both Win10), using same acco… (διαβάστε περισσότερα)

Hi team, have reviewed few thread on Sync issue, but none was explicitly touching the issue I have. Running latest version on different PCs ( both Win10), using same account, I can't "send to" tabs among them. They are simply not in mutual device list. No problem to see mobile (Android here) devices in same account.

So, is this a recognized issue on PC with same account? I may just guest about HTTP "user-agent", same "display name" in Sync account and similar stuff in possible conflict, but better leave this on IT pros.


General issue is with speed of sync. If I open a tab, sync the device, then send to other device, sync that other too... and it's not instant there, even not after minutes. What could this be?

Though two questions, I thank for every reactions to them. BR Peter

Ερώτηση από PG2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Login

I cannot log into my Bank or puzzle> No internet? Trouble started with Firefox upgrade to must have Edge? Can you call me [removed phone# from public forum]. I am… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot log into my Bank or puzzle> No internet? Trouble started with Firefox upgrade to must have Edge? Can you call me [removed phone# from public forum]. I am a senior and technically challenged and must make these corrections. Why did you upgrade and change everything?

Ερώτηση από nypeders 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox sync server reverse proxy not working

I'm self hosting a firefox sync server on unraid. If I set it up on the local network, it works. I use this public address in the docker container http://localhost:5000… (διαβάστε περισσότερα)

I'm self hosting a firefox sync server on unraid. If I set it up on the local network, it works. I use this public address in the docker container http://localhost:5000 and the about:config server as identity.sync.tokenserver.uri = http://localhost:5000/token/1.0/sync/1.5.

Now if I switch to my reverse proxy, I use this public address in the docker container http://firefox.mydomain.com and the about:config server as identity.sync.tokenserver.uri = http://firefox.mydomain.com:5000/token/1.0/sync/1.5. It does not sync. I get an error if I use that url in the browser link. If I make it http://firefox.mydomain.com/token/1.0/sync/1.5 (taking out the port number), my browser displays a json page. But if I remove the port number in the about:config and make it identity.sync.tokenserver.uri = http://firefox.mydomain.com/token/1.0/sync/1.5, it logs me out of the firefox account.

The reverse proxy is passing port 5000 through, so that is why not specifying it returns a valid browser page. The about:config seems to need the port specified to work. Otherwise I'm getting logged off. Is there a workaround to this?

Ερώτηση από firefox1812 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από firefox1812 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox passwords

My windows got corrupted had to reinstall everything and this means i have lost my old Firefox account password is there anyway i can get all those saved passwords as i n… (διαβάστε περισσότερα)

My windows got corrupted had to reinstall everything and this means i have lost my old Firefox account password is there anyway i can get all those saved passwords as i need them. Any help would be great

Ερώτηση από Dudman 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to view all synched tabs from all devices

my computer broke about 2 months back and i am wondering if i can access the tabs from that device from another device since the original was synced (or i.e. is the a fun… (διαβάστε περισσότερα)

my computer broke about 2 months back and i am wondering if i can access the tabs from that device from another device since the original was synced (or i.e. is the a function in Firefox that lets me see all synced tabs from all connected devices)

going to the regular synced tab area there isn't anything from that computer there,

Firefox v.99.0

Ερώτηση από max.joho7 2 έτη πριν

Απάντηση από max.joho7 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

MY SAVED PASSWORDS ARE NOT SHOWING ANYMORE

Hello Everyone, I am not sure what has happened but I had tons of passwords saved in my Mozilla browser. I have been using this since 2019 or 2020 and saved all of my pa… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Everyone,

I am not sure what has happened but I had tons of passwords saved in my Mozilla browser. I have been using this since 2019 or 2020 and saved all of my passwords there. What happened is I was using my laptop and wasn't aware that the charger is not plugged in. While working my device turned off because of no battery. I connected the charger and restarted my device like normal. After I opened my browser(Mozilla Firefox) and ctrl+shift+t to open all the recently closed tabs, I was amazed to see that it restored many old sites like 1.5 month old websites instead of the one's which I was using. However, the recently closed one's were showing in the history. I opened the tabs from history that I needed and started using it normal. I have using Mozilla Firefox for good 2 years I never felt the need to remember any of my passwords. Everytime I have to create an account on any of the sites I just create a password once, at the time of sign up only and then click on SAVE PASSWORD so I don't have to remember it. I am guessing this is the normal practice that everyone does or may be a cast majority. I was doing my routine work, I tried to login to my account using the same way like you put in your email in the email section and then click on password section and select the user/email you want to use a password for and sign in. BUT TODAY WHEN I FOLLOWED THE SAME PROCEDURE, IT DOESN'T SHOW ME ANY SAVED PASSWORD WHICH WAS QUITE SURPRISING TO ME. I OPENED THE PASSWORD MENU FROM THE TOP RIGHT AND I WAS SHOCKED TO SEE THAT THERE WE ZERO, LITERALLY ZERO SAVED PASSWORDS. I REALLY NEED HELP WITH THIS BECAUSE THOSE WERE SO MANY PASSWORDS LIKE SERIOUSLY SO MANY.

THANK YOU, AMIR

Ερώτηση από sheikhaamir2014 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Maximum number of synced tabs?

Is there a maximum number of tabs that can be synced? I have about 800 tabs on my old computer, but when I look at the synced tabs in the sidebar on the new computer, onl… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a maximum number of tabs that can be synced? I have about 800 tabs on my old computer, but when I look at the synced tabs in the sidebar on the new computer, only about half of them are listed. The oldest 400 or so are missing.

And yes, I realize 800 tabs is insane. But that's another discussion. :)

Ερώτηση από tony_w 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox sync

Hi, when I had cleaned out all my bookmarjks duplicates (and they were many 50.000 accumulated through the years)on my Linuxmachine and turned on my Windows 10 machine th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, when I had cleaned out all my bookmarjks duplicates (and they were many 50.000 accumulated through the years)on my Linuxmachine and turned on my Windows 10 machine they were all back. So my question is: what data is saved when syncing with Firefox sync? And I dont mean the different types you can choose between ,no I mean: when I change one thing on onea logged in firefox on one machine doesnt that change the status of, and in my example the bookmarks on the other machines? Or is it the other way around, namely: will the second machine with all the duplicate bookmarks change the sync-"base" so they will be back on all other machines again? Very confusing especially if youre logged into moire machine then one at the same time. Please answer me, I really need to clean up my firefox's accumulated duplicates pretty quick. Sincerely Wal

Ερώτηση από Wal 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wal 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I do not want to sync to another device I just want to get firefox homepage

I just want to sign onto my homepage I don't want to sync with another device. I would like to a person not a computer. I am about to find another home page.

Ερώτηση από chlpro 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't log in

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I pu… (διαβάστε περισσότερα)

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I put my x@gmail.com i put my password and it sends me a code on the same Gmail address... Very simple right? I put my verification code in and it says wrong password for email x@YAHOO.com... WHY DOES IT CHANGE MY EMAIL FROM GMAIL TO YAHOO ? I'M LOSING MY MIND I CAN'T LOG IN ON FRESH WINDOWS INSTALL!!!! I even reinstalled Mozilla, I've cleaned everything there is too be cleaned from the browser and same stupid "feature". Whyyyyyyyy????

Ερώτηση από morpheusthelastone 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από morpheusthelastone 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Send Tab/Link to Device not working

The Send Tab/Link to Device feature only works in one direction, from iOS to MacOS. iOS to iOS never receives, although the popup says it sent. I'm using Firefox 98 on Ma… (διαβάστε περισσότερα)

The Send Tab/Link to Device feature only works in one direction, from iOS to MacOS. iOS to iOS never receives, although the popup says it sent. I'm using Firefox 98 on MacOS and iOS. I have a Windows 10 PC which can't receive or send tabs/links as well but I'll limit it to the Apple devices for the moment.

Sync and notifications are enabled on Laptop, iPhone, and iPad. I've de-synced and re-synced each device separately and together. I've attempted to send between each device separately and all together.

Neither iOS device can receive tabs/links from one another, nor send to each other. Laptop can receive tabs/links from both iPhone and iPad, but not send to either.

Each time I re-sync an iOS device I get a notification on the Laptop saying that "this computer is now connected with Firefox iOS". But still nothing works.

Ερώτηση από generalistpro 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox not syncing on macbook pro

So I recently got a MacBook Pro and downloaded Firefox and signed in. For some reason, nothing is syncing. Bookmarks, history, passwords, everything is not syncing. I … (διαβάστε περισσότερα)

So I recently got a MacBook Pro and downloaded Firefox and signed in. For some reason, nothing is syncing. Bookmarks, history, passwords, everything is not syncing. I have signed into my account on 3 separate PCs and syncing works fine, just not on macOS.

Any thoughts?

Ερώτηση από xkolt 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problem z synchronizacją

Dzień dobry, mam problem po zalogowaniu się do przeglądarki z synchronizacją konta Firefox. Na nowo zainstalowanym windowsie 10 pobrałem przeglądarkę Firefox oraz zalogow… (διαβάστε περισσότερα)

Dzień dobry, mam problem po zalogowaniu się do przeglądarki z synchronizacją konta Firefox. Na nowo zainstalowanym windowsie 10 pobrałem przeglądarkę Firefox oraz zalogowałem się na swoje konto w celu synchronizacji. Wszystkie moje dotychczasowe dane znikły. Czy mogę liczyć na pomoc w odzyskaniu moich danych z konta Firefox? Dziękuję.

Ερώτηση από jebzdzidy9 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jebzdzidy9 1 έτος πριν