Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

New versions of Firefox are very slow for download speeds. 50% of what is available from my provider. Safari is at 100%. Is this from security and filters ?

Recently updated to the latest 2 versions and Firefox is failing download speed wise. Upload speeds are what they should be. I have ran speed tests from multiple sources… (διαβάστε περισσότερα)

Recently updated to the latest 2 versions and Firefox is failing download speed wise. Upload speeds are what they should be. I have ran speed tests from multiple sources and all return a similar range - 40-60Mbps. My provider speed is 100Mbps. I have run the same tests with Safari and it is operating at 100% speed wise. Are new security features and / or tracking filters responsible for this slow down ?

Ερώτηση από bobbymacbean 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 ημέρες πριν

Can't reopen Firefox. Did it crash?

I opened Firefox this morning and used it for about half an hour. I can't remember why I closed it (or IF I closed it) but when I attempted to reopen I got a blank scree… (διαβάστε περισσότερα)

I opened Firefox this morning and used it for about half an hour. I can't remember why I closed it (or IF I closed it) but when I attempted to reopen I got a blank screen attempting to open my Yahoo homepage, but nothing happened. I force quit and attempted to reopen and nothing happened. I'm on a iMac and the icon on the deck just keeps bouncing. I haven't changed anything and it worked fine earlier. Is there a system problem? Thanks.

Ερώτηση από rasouza2149 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

Firefox does not reach 1Gb speed? how do i configure browser? Chrome and Edge does reach 1Gb at speedtest, Firefox does not

I already upgraded my home's internet speed up to 1Gb. It included a router's change. The fact i, when i do a speed test on Firefox, it does reach only 600 Mb download sp… (διαβάστε περισσότερα)

I already upgraded my home's internet speed up to 1Gb. It included a router's change. The fact i, when i do a speed test on Firefox, it does reach only 600 Mb download speed and 100 upload. If i do the same speed test with another browser, i get 900 MB download and 100 Mb upload. So , how do i configure Firefox in order to get same values than Edge and Chrome browsers? I understand it might has to be with some parameters in about:config . Could you give me some light on this? Thanks

Ερώτηση από elf_wolf 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Galahad 4 μήνες πριν

I can't load youtube in firefox

When I open youtube, there´s nothing wrong. But when I sign in with my account, the page stops working. It only happens with firefox, chrome an edge doesn't do that. … (διαβάστε περισσότερα)

When I open youtube, there´s nothing wrong. But when I sign in with my account, the page stops working. It only happens with firefox, chrome an edge doesn't do that.

Ερώτηση από lorenpan12 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

Firefox closes after launching

I made a fresh, clean install of the most current Firefox 76.0.1. When launching it, it force closes after a few seconds. There is no Crash Helper popup afterwards. This… (διαβάστε περισσότερα)

I made a fresh, clean install of the most current Firefox 76.0.1. When launching it, it force closes after a few seconds.

There is no Crash Helper popup afterwards.

This issue does not occur with Firefox 74 and previous versions. The issue "does" occur when using the most current Firefox as a PortableApp.

I am running Windows 10 Enterprise (1809), build number 17763.

I'd appreciate any help you can give me, because as it stands, I can't update Firefox.

Ερώτηση από Tom 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Tom 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Constant disk activity

Why is Firefox 78 writing to disk constantly? Even when the browser is idle, the hard drive light on my computer blinks non-stop, and I can hear the constant noise coming… (διαβάστε περισσότερα)

Why is Firefox 78 writing to disk constantly? Even when the browser is idle, the hard drive light on my computer blinks non-stop, and I can hear the constant noise coming from the hard drive. The problem is with the browser because the Processor Explorer (available from Microsoft) shows Firefox as doing the constant disk activity, and hard drive stops making noise when the browser is closed.

Ερώτηση από bakensobek 2 μήνες πριν

Απάντηση από bakensobek 2 μήνες πριν

Forbidden Pop-Up Box

I manage a WordPress blog and over the last month or so, some of our Firefox users are reporting a forbidden error. When they access the blog, a small rectangular pop-up… (διαβάστε περισσότερα)

I manage a WordPress blog and over the last month or so, some of our Firefox users are reporting a forbidden error.

When they access the blog, a small rectangular pop-up box appears that says forbidden. Once they click on the OK inside the box, it disappears and they are then able to access the blog. It doesn't happen when I access the blog through my Firefox browser, but a handful of members are having this issue.

I've researched your help forums, but can’t seem to locate the issue. Can someone help? Thanks.

Ερώτηση από mosaki2 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από mosaki2 1 μήνα πριν

notifications stopped working

Context: after upgrading FF I started using the new version the day after. I always set FF to open with the tabs I was using before exiting. When I opened FF I got a bunc… (διαβάστε περισσότερα)

Context: after upgrading FF I started using the new version the day after. I always set FF to open with the tabs I was using before exiting. When I opened FF I got a bunch of youtube offline notifications as usual. I didn't get twitter offline notifications but this happens from time to time. Eventually notifications from yt stopped but I only noticed it many hours later when I tried to Push notifications on twitter https://twitter.com/settings/push_notifications I got this as a result: Unsupported browser It looks like your browser doesn’t support push notifications. Important most likely: when I was working during the afternoon FF started lagging I got impatient so I ended the heaviest FF process with Windows Task Manager. I could continue working normally. Trying to find a fix on google I ended up here: about:debugging#/runtime/this-firefox#serviceworkers

The YT service worker always shows:

  • Stopped - Not listening for fetch events

But the twitter service worker shows Stopped (if twitter isn't open yet) and 'running' if it is open. However it always shows no matter if it's running or not: Listening for fetch events

In Debugging - runtime Youtube Service worker I clicked: 'Start' (it showed running instead of stopped)+ 'Push'

Tons of offline yt notifications popped up at the right corner of the screen as usual, I did notice though that they were offline, they weren't happening at that moment. After like a minute again showed the same: * Stopped - Not listening for fetch events

For twitter Service Worker it showed it was running so I clicked 'Push' instead of tons of offline notifications from people I follow and followers I got only one notification pop at the bottom from twitter itself saying: New notification, I clicked it and it took me to twitter notifications where all of them are. I tried pushing notifications on here: https://twitter.com/settings/push_notifications but again: Unsupported browser - It looks like your browser doesn’t support push notifications. The Service Worker keeps saying: Listening for fetch events

Is there anything I can do to make it work all the time as it used to? What about doing a FF restore to some days ago? In the past doing that sorta restore helped but with a very different issue. However could it work? Any other fixes that I should try?

The image attached shows a Service Worker for spotify but I never allowed a notification from it, that I can remember? If I did, I never got any.

Ερώτηση από intr0uble 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 4 ημέρες πριν

Constantly crashing

Report ID Date Submitted bp-7ce088a8-dfd9-4ab7-9b6f-3441b0200911 11/09/2020, 08:17 View bp-7e7147e0-4b3d-474e-a5e3-8f2850200911 11/09/2020, 08:14 View bp-813f01df-… (διαβάστε περισσότερα)

Report ID Date Submitted bp-7ce088a8-dfd9-4ab7-9b6f-3441b0200911 11/09/2020, 08:17 View bp-7e7147e0-4b3d-474e-a5e3-8f2850200911 11/09/2020, 08:14 View bp-813f01df-6724-487c-beae-310870200909 09/09/2020, 11:03 View bp-9e5baa22-a63e-4e72-8cbc-72e0a0200909 09/09/2020, 11:00 View bp-d39d793f-d2f8-4e7c-abfe-8cdb00200909 09/09/2020, 10:14 View bp-db31610f-612a-470b-92c6-5c22e0200828 28/08/2020, 08:28 View bp-be92854d-8596-4deb-9ccf-f4d600200827 27/08/2020, 17:01 View bp-c2c58686-c1ea-4970-a126-ec5690200827 27/08/2020, 16:00 View bp-4e37d3ad-d9e1-436b-ba87-d21260200827 27/08/2020, 09:24 View bp-3935dff7-ccb2-4129-a22f-39fe00200827 27/08/2020, 09:18 View bp-d15d2ff6-2738-42b8-869c-28f890200826 26/08/2020, 15:18 View bp-fcd3d42d-5278-487a-a647-4f3f50200826 26/08/2020, 14:27 View bp-b8cd3d99-ec9e-4c4f-9cc6-34e370200826 26/08/2020, 14:26 View bp-56954841-fd10-4fb7-a4a1-1c4470200826 26/08/2020, 10:57 View bp-75d67e26-2775-4a66-8d03-d74190200819 19/08/2020, 11:24 View bp-1fc9a5bd-3065-44c9-8108-f51530200818 18/08/2020, 15:53 View bp-320cd431-d658-4a8f-a8dd-848750200818 18/08/2020, 14:02 View bp-6f4591a5-413f-4101-8275-7402b0200818 18/08/2020, 12:48 View bp-22527a48-eb0b-4e52-8bab-8d9770200818 18/08/2020, 12:48 View bp-4b1aa7b6-99de-460d-a721-a36cb0200818 18/08/2020, 12:36 View bp-dbb7a0f8-f287-42d7-9c46-be40d0200818 18/08/2020, 12:32 View bp-63b70b9e-ec6d-4b44-b5e6-281710200818 18/08/2020, 12:29 View bp-e204f74d-e84f-4415-ae0a-3c0c80200818 18/08/2020, 09:34 View bp-96ba25b1-d48b-4841-ad4c-b2de30200818 18/08/2020, 09:10 View bp-600dc28c-b6f9-4161-a7b1-9a89d0200814 14/08/2020, 16:58 View bp-a98e41a6-9d0f-410b-bd0e-d92740200814 14/08/2020, 16:38 View bp-bf365cf8-700f-46ff-8fd2-5723d0200814 14/08/2020, 16:38 View bp-7732f9b3-9fc4-45fd-b937-a24900200814 14/08/2020, 16:38 View bp-6e03cdd5-1c53-4fd7-852f-647330200814 14/08/2020, 16:26 View bp-82fe461c-ceea-4a8b-babb-055b90200814 14/08/2020, 16:19 View bp-4b12711c-d77f-45c1-befa-d019a0200814 14/08/2020, 15:50 View bp-7657a622-d0b2-4240-b9a2-a9e390200814 14/08/2020, 15:09 View bp-0e4aa605-00b8-497e-9a3f-111960200814 14/08/2020, 14:32 View bp-0cc48199-0f97-4f80-9986-7895e0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-d3323a90-006f-4926-ab42-8319d0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-d2470014-8ae7-406c-b436-cade00200911 11/09/2020, 08:22 View bp-4ead7578-c186-4f7c-bfa3-a50540200911 11/09/2020, 08:22 View bp-66dccc44-07a7-4769-aa41-a91280200911 11/09/2020, 08:22 View bp-f80556ea-3ecf-4f66-8e47-776f50200911 11/09/2020, 08:22 View bp-5bb94fd6-beb0-47d1-9833-14efc0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-905c4529-6bad-4db5-ab1e-19a1a0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-a7c84b1b-3daa-4507-b509-a64c40200911 11/09/2020, 08:22 View bp-f85546c7-5787-4e88-bd02-95b560200911 11/09/2020, 08:22 View bp-c5c132f2-5f2b-4eb2-a8c3-3d4e80200911 11/09/2020, 08:22 View bp-bdffec45-65f9-4dfe-bf5f-b698a0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-51a082e7-5217-4f24-9808-77b970200911 11/09/2020, 08:22 View bp-386f7216-625b-42d9-bcd7-897de0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0f530aec-9d9b-4f85-bcf6-f59fb0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0a9afac5-0e6d-495c-8315-b21af0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-1653260f-3336-4690-b63a-5272b0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0d7d8693-9bcb-4b31-976f-d1f510200911 11/09/2020, 08:22 View bp-11177deb-1d1f-4b0c-9e12-249d70200911 11/09/2020, 08:22 View bp-0e7b8fd3-8c68-459f-91ea-cca340200911 11/09/2020, 08:22 View bp-83356767-8112-47f7-bfd0-4eb680200911 11/09/2020, 08:22 View bp-4c86019a-f666-40cd-9da1-7893d0200911 11/09/2020, 08:22 View bp-a5795e29-42ca-4ba6-8fce-88e750200911 11/09/2020, 08:22 View bp-080db871-d3da-42e5-85c4-7c7470200911 11/09/2020, 08:23 View bp-0c6c657e-0876-4a95-8c75-1e3c00200911 11/09/2020, 08:23 View bp-6970f663-403d-4b01-b0d8-58c800200911 11/09/2020, 08:23 View bp-79736586-b015-4635-aaea-352ea0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-4befae3c-4b26-415b-b63d-b8ddb0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-0ce273c0-5093-42c6-9001-c25330200911 11/09/2020, 08:23 View bp-370dd601-0058-40af-8cb3-845390200911 11/09/2020, 08:23 View bp-66ddaacf-c3b2-4c24-b443-d972e0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-70551dac-602d-4432-b27c-631b60200911 11/09/2020, 08:23 View bp-ec5db689-6c43-458e-b0de-310dd0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-44f4ef8c-b67e-41d7-b0d8-78dee0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-38dfd74a-4087-4bfd-8ef7-e32aa0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-b3f346c7-b920-443c-a790-feebe0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-c7aac2c8-49ad-4afd-a46b-940f60200911 11/09/2020, 08:23 View bp-f2f7cd6d-37f0-4fcf-8638-514580200911 11/09/2020, 08:23 View bp-5d822d60-28d5-4650-bcce-356860200911 11/09/2020, 08:23 View bp-e0ab34f4-2619-4041-9ef6-0e4490200911 11/09/2020, 08:23 View bp-cf1953bc-c435-434e-aa4b-4a3df0200911 11/09/2020, 08:23 View bp-db14eab4-42ba-41d5-82ff-a66690200911 11/09/2020, 08:23 View bp-9836527e-f9b1-48cf-a807-5dc030200911 11/09/2020, 08:23 View

Ερώτηση από kirk11 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

browsing problem

I am not able to browse any information randomly through all search engines like google, bing etc., It shows the error message that "Potential Security Issue" Please help… (διαβάστε περισσότερα)

I am not able to browse any information randomly through all search engines like google, bing etc., It shows the error message that "Potential Security Issue" Please help me to get it fixed asap

Ερώτηση από Darshan 1 εβδομάδα πριν

Spellcheck working on and off

I have the UK dictionary and language pack installed and on some websites the spellcheck works (like in this form!), but on outlook.office.com it behaves weirdly. When I … (διαβάστε περισσότερα)

I have the UK dictionary and language pack installed and on some websites the spellcheck works (like in this form!), but on outlook.office.com it behaves weirdly. When I just open an email it works briefly but then stops highlighting errors and the check spelling and dictionary selection disappear from the right-click menu.

This is bad because for professional emails, I need the spell checker...

I have attached images of examples when it works and when it doesn't.

Many thanks,

Rens

Ερώτηση από rdg90 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

Why so slow? Why such a memory hog?

I'm running the latest version of Firefox (80.0.1) on Windows 10 on a new computer with a fast processor and 8 MB of RAM. Yet browsing is often quite slow -- much slower … (διαβάστε περισσότερα)

I'm running the latest version of Firefox (80.0.1) on Windows 10 on a new computer with a fast processor and 8 MB of RAM. Yet browsing is often quite slow -- much slower than on Chrome -- and Task Manager shows that Firefox alone routinely uses 3.5-5 GB of memory. (Even writing this message is frustrating; I have to keep stopping and waiting for it to catch up.) At the moment I have 9 tabs open, most of them sites that don't auto-update. And no video. I find myself closing out of Firefox and restarting it periodically, which helps for awhile but is annoying.

Is it just me or is there a systemic problem here?

Ερώτηση από BlebNevus1015 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από BlebNevus1015 4 ημέρες πριν

video play back while using blutooth headset

I have a blutooth headset win10 V1909 and my headset gets playback sound on every single app but firefox, edge plays video and sound, media player and Groove music play m… (διαβάστε περισσότερα)

I have a blutooth headset win10 V1909 and my headset gets playback sound on every single app but firefox, edge plays video and sound, media player and Groove music play music thru the blutooth set, but for some reason in the last week I have lost the ability to watch movies or play music and have the sound go to my blutooth headset. I am completely lost as to what possibly could be wrong. I am not sure if it was the latest firestorm update , I do not believe it was a windows auto update because I get playback sound on every program except firestorm 80.0.1 64 bit could you please point me in the direction I need to look to solve my problem? any help would truly be appreciated. thanks in advance for your time.

Ερώτηση από Quasimodo 1 εβδομάδα πριν

On screen keyboard no longer available on Surface 3 - only in Firefox

After recent Windows 10 and Firefox updates, I no longer get the on screen keyboard in tablet mode when I touch the address bar or any other text box. The keyboard appear… (διαβάστε περισσότερα)

After recent Windows 10 and Firefox updates, I no longer get the on screen keyboard in tablet mode when I touch the address bar or any other text box. The keyboard appears momentarily and then closes. If I call up the keyboard from the taskbar button, the keyboard appears but Firefox minimizes. Maximizing Firefox then loses the keyboard.

Another recent minor issue is that windows are often spontaneously opening half sized when Firefox is opened. Rotating the screen to a different orientation and back usually restores a full screen window. I mention this only in case it's related.

This is happening on a Surface 3 tablet. The type cover keyboard continues to work fine and is the only way I can input text into Firefox.

The on screen keyboard is available for other browsers and apps while in tablet mode.

Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από Manny 1 εβδομάδα πριν

Twitch stuttering issue with brand new high end computer

Hey guys I never had a problem with Firefox on my old computer, it's my go-to browser and I immediately downloaded it for my new high end gaming computer that I bought a … (διαβάστε περισσότερα)

Hey guys

I never had a problem with Firefox on my old computer, it's my go-to browser and I immediately downloaded it for my new high end gaming computer that I bought a few days ago. It works perfectly, streaming content is no problem whatsoever. Except on twitch. I get a sound stuttering and occasionally also an image stuttering. My internet is fine and I never experienced it with the old computer.

After googling I saw recommendations to turn off hardware acceleration but this solution did nothing to fix my problem...

Any ideas?

Ερώτηση από thomas_ohlin 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν