Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No Audio on firefox browser only

Audio on my PC works except on the firefox browser. The browser is not muted, I've checked the volume mixer, i've reinstalled firefox, but nothing seems to work. This jus… (διαβάστε περισσότερα)

Audio on my PC works except on the firefox browser. The browser is not muted, I've checked the volume mixer, i've reinstalled firefox, but nothing seems to work. This just started occurring a couple days ago. When I restart the pc, i will get audio from firefox for a couple seconds then audio stops.

Ερώτηση από justin.c 11 μήνες πριν

Απάντηση από justin.c 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

problems after cleared cookies & cached

I got an error message when playing a movie that said clear cookies & cache so I did that. The movie played after I did that. Now today I opened a weather link and wh… (διαβάστε περισσότερα)

I got an error message when playing a movie that said clear cookies & cache so I did that. The movie played after I did that. Now today I opened a weather link and when I clicked on precipitation it didn't work. I clicked on a One Tab link to youtube and it opened youtube home page, not the specific link with all my history and feed lost. And some youtube videos would not play. I tried to open my Outlook email from one tab, but I just got outlook and had to re-sign in. And then I could not open an email. I had to switch to chrome to open the email. I tried to use trouble shoot safe mode. I was able to play a youtube video, but my extensions were then unavailable in safe mode, so no one tab. I am 75 and not very computer proficient, and I am afraid I will make things worse because I cannot predict the outcome of the steps offered. Mozilla/Firefox updates automatically, so I have the latest version of that and I have macOS Catilina version 10.15.5 Is there anyway to undo this mess? I need help at the most basic possible level. Can the clear cookies & cache be undone? Is my youtube history & feed able to be restored some how? Help please!!!

Ερώτηση από corinnesmom 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από gaylordbales624 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No decoder found for audio/mpeg

System: MacOS 13.5 Hardware: Apple M1 Max Firefox version: 116.0.1 about:support / Media Audio Backend: audiounit-rust Codec Support Information: Codec Name Software Deco… (διαβάστε περισσότερα)

System: MacOS 13.5 Hardware: Apple M1 Max Firefox version: 116.0.1 about:support / Media Audio Backend: audiounit-rust Codec Support Information: Codec Name Software Decoding Hardware Decoding H264 Supported Unsupported AAC Supported Unsupported Opus Supported Unsupported Vorbis Supported Unsupported Wave Supported Unsupported


Having a problem with an mp3 content on all sites. In console I can see error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) Details: Error no decoder found for audio/mpeg

The same error shows when starting firefox from terminal: [Child 1234, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=11dddc400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mpeg: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:166

It seems like not a system problem, because I can open and listen an mp3 files in quicktime. And chrome browser also not having any problems playing an mp3 content.

Firefox installed with dmg downloaded from site, but also tried install with brew - same result. The problem occurs in incognito mode too.

Ερώτηση από crazytushkan 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't access my WordPress account

I could access my WordPress account via Firefox last week. I can access it via Chrome today. I can't access it via Firefox today. What changed? How do I fix it?

Ερώτηση από SusannaMV 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Identify extension using 800MB of data in profile/default/storage.

A folder in profile/default/storage with the name 'moz-extension+++d215ed11-a9b2-4927-bd1f-9755184bbe53' is using up 800MB of data on my install and is continuously addin… (διαβάστε περισσότερα)

A folder in profile/default/storage with the name 'moz-extension+++d215ed11-a9b2-4927-bd1f-9755184bbe53' is using up 800MB of data on my install and is continuously adding more data.

The above string (ending 'bbe53') does not match with any extension on the about:support troubleshooting info page.

How do I find out which extension is storage data in this folder?

Ερώτηση από Ciaopescao 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Ciaopescao 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Calendar in Gmail

Hello everyone. The calendar add on at the side of my Gmail account does not open after the latest Firefox update (116.0.1), but it does work in troubleshoot mode. Could … (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone. The calendar add on at the side of my Gmail account does not open after the latest Firefox update (116.0.1), but it does work in troubleshoot mode. Could you please advise? Thank you.

Ερώτηση από Nikola on Firefox 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot use firefox when vpn is on

When I use a vpn with firefox (not the firefox vpn), I cannot open normally blocked websites such as twitter or youtube, and instead they open in a sort of half-loaded st… (διαβάστε περισσότερα)

When I use a vpn with firefox (not the firefox vpn), I cannot open normally blocked websites such as twitter or youtube, and instead they open in a sort of half-loaded state (see image). I don't face this problem with other browsers. I have tried deleting and reinstalling firefox, but it doesn't seem to work. Can anyone help out?

Ερώτηση από formod 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

"Enter" don't execute search in Firefox

Today 05-08-2023 when useing Firefox, im no longer able to use enter key to execute a simple google search. But it works fine on Edge. I don't want to be forced to switch… (διαβάστε περισσότερα)

Today 05-08-2023 when useing Firefox, im no longer able to use enter key to execute a simple google search. But it works fine on Edge. I don't want to be forced to switch to Edge, how to i fix it?? it just happened randomly. More precisely it's the center of screen search-bar that don't work. I can still use the standard (top) search-bar

I have already tried to update it, close it, nothing works. And i would really like to not lose all my settings by uninstalling it.

Ερώτηση από jesperbobbel 11 μήνες πριν

Απάντηση από valentinesire 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Password protected PDFs not viewable

Same issue as reported in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1389882 However, since that has been archived with no solution, starting a new post. Any fix or wor… (διαβάστε περισσότερα)

Same issue as reported in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1389882 However, since that has been archived with no solution, starting a new post.

Any fix or workaround? Went back to using other browsers for a while, came back and can see it is still an issue where you can't view any password protected PDFs over on https://outlook.office.com/mail/

Ερώτηση από Cobra 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Cobra 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

all my bookmarks, settings have disappeared

Firefox 115.3 kept crashing on opening. I tried Safe Mode, but that also just crashed straight away. I'm not aware of any changes that have been made that might trigger t… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 115.3 kept crashing on opening. I tried Safe Mode, but that also just crashed straight away. I'm not aware of any changes that have been made that might trigger this. I've not changed any settings, or Add-Ons, or anything like that.

Even though I was supposed to be getting the latest updates, I was not informed of 116. So I have now downloaded and installed 116, and everything has disappeared. Bookmarks and settings, all gone.

I know they still exist, cos I can see them in Firefox 112 on my laptop. But on my desktop, it's like a virgin installation.

Help!!!!! Thanks for reading.

[Mac OS 13.0 Ventura]

Ερώτηση από Atom7 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

typing does not match keyboard

typing does not match keyboard When I type a character I get a sequence of qwerty keyboard symbols from hitting the same character. for example when hitting "a" I get the… (διαβάστε περισσότερα)

typing does not match keyboard When I type a character I get a sequence of qwerty keyboard symbols from hitting the same character. for example when hitting "a" I get the following (I must cut and paste to get my typing in this support page. 34567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'`\zxcvbnm,./-+\123456789

Ερώτηση από Mike's DB 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Anoying Full screen warning message.

I've opened a video in Full-Screen on my 2nd Display. I know it's in Full-Screen. I am watching this in Full-Screen on my 2nd Display. I do stuff on my 1st Display and i … (διαβάστε περισσότερα)

I've opened a video in Full-Screen on my 2nd Display. I know it's in Full-Screen. I am watching this in Full-Screen on my 2nd Display. I do stuff on my 1st Display and i am watching a video on my 2nd Display in Full-Screen at the same time. When i switch back to 2nd Display (click with my mouse on the video which is running in Full Screen), a warning message will pop up that i am watching a video in Full-Screen. YOU DON'T SAY!

I made changes in my config full-screen-api.warning.timeout = 0 full-screen-api.warning.delay = 0 full-screen-api.transition.timeout = 0 full-screen-api.transition-duration.leave = 0 full-screen-api.transition-duration.enter = 0

It's working until i leave my mouse pointer on my 1st display and click on the Full-Screen video on my 2nd display with the Full-Screen video which is running in Full-Screen on my 2nd display in Full-Screen because wanted in Full-Screen on my 2nd display.

If you answer is cause of security reasons, i saw this JOKE Phishing attack example on https://feross.org/html5-fullscreen-api-attack/ So explain me why "full-screen-api.mouse-event-allow-left-button-only" is set to True?

I know many People are mentally challenged but do not punish us. So tell me how can i remove this Full screen Message warning entirely.

Thank you.

Ερώτηση από alex305 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wont load Death Records

West Virginia has a website to download old death certificates, but they wont load. There's nothing but a blank page. I'm not positive that it's a Firefox problem, as a … (διαβάστε περισσότερα)

West Virginia has a website to download old death certificates, but they wont load. There's nothing but a blank page. I'm not positive that it's a Firefox problem, as a friend of mine who uses IE cant load them either, however, she CAN load them on her Tablet. As a historian, I really need to get these records for my research, so I was wondering if someone could go to the site and see of the records appear for them to be downloaded. This is a direct link to one of the records:

link text

While this is the main page were you enter the name you are looking for: link text

If you discover anything, please let me know. Thanks!

Ερώτηση από wvsky 11 μήνες πριν

Απάντηση από wvsky 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

google.com won't load

The google search bar on the homepage doesn't work, just does an infinite load, the same with google.com. The extensions I have are AVG Online Security, Malwarebytes, and… (διαβάστε περισσότερα)

The google search bar on the homepage doesn't work, just does an infinite load, the same with google.com. The extensions I have are AVG Online Security, Malwarebytes, and AVG Anti-Tracking. The version is the latest version 116.0.1

Ερώτηση από anthonyjshaffer917 11 μήνες πριν

Απάντηση από anthonyjshaffer917 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access my bookmarks in downloaded app but it is fully accessible in the external location

My Mac (desktop) crashed and after that, my bookmarks disappeared. I redownloaded Firefox and logged in, but I could not find my bookmarks. So I tried to rebuild my boo… (διαβάστε περισσότερα)

My Mac (desktop) crashed and after that, my bookmarks disappeared. I redownloaded Firefox and logged in, but I could not find my bookmarks. So I tried to rebuild my bookmark toolbar but realized all the websites were already bookmarked (each bookmark star was blue).

Just to experiment, I opened Firefox from the external location (that is used for external hard drives, etc.) WITHOUT DOWNLOADING to the Applications on my Mac. Then I could fully see my bookmarks.

This is good but I have to open Firefox on the external location every time I restart my Mac or change the user.

How can I access my bookmarks in the downloaded Firefox as normal?

Thank you for your help!

Ερώτηση από akikok99 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

smooth scroll comes back in firefox 116 productivity-

not talking about settings smooth scroll. I have it disabled. but with the new update when clicking in the scrollbar, it has smooth animation and scrolls 10 times slower.… (διαβάστε περισσότερα)

not talking about settings smooth scroll. I have it disabled. but with the new update when clicking in the scrollbar, it has smooth animation and scrolls 10 times slower. fix it.

Ερώτηση από susmoys 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Weird navigation behaviour for angular app

I am developing an Angular App which uses a web-socket for backend communication. Interestingly, whenever I open the app in firefox (localhost:4200) the navigation bar b… (διαβάστε περισσότερα)

I am developing an Angular App which uses a web-socket for backend communication. Interestingly, whenever I open the app in firefox (localhost:4200) the navigation bar breaks. I can't change the URL manually anymore, but every time I submit a changed URL it first redirects to the specified page but then immediately overwrites the navigation with the previous URL.

Example:

 1. Call http://localhost:4200/
 2. Sometimes the first additional navigation works, but afterwards all manual changes using the address bar will result in the behavior shown in the below image.

Steps I have taken to narrow down the error cause:

 • I ruled out a device specific issue, since the problem occurs on both my machines.
 • It is specific to firefox, since both edge and chrome work perfectly fine
 • I don't think it is related to the angular router and the way I use it, since it would be quite weird that a website could force a user to stay on it.
 • It is not related to the Angular CLI since the error also occurs when I deploy the angular with nginx.

I haven't found any hints on what might cause this behavior or even how to debug the network traffic further to maybe see what is causing the navigation override.

Ερώτηση από Grimaldus12 11 μήνες πριν

Απάντηση από Grimaldus12 11 μήνες πριν