Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer Edition-Developer Console cannot exit Full Screen

Firefox Developer Edition - Developer Console is killing my productivity. It started opening in Full screen mode about a week ago and will not exit full screen. I have to… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition - Developer Console is killing my productivity. It started opening in Full screen mode about a week ago and will not exit full screen. I have to F12 and exit developer console. This is a major issue because, I work with the console not docked. Docking blocks my productivity. F11 only puts it into some very weird outline mode where all I see is a rectangular grey outline on my full screen. If I click on it, it repaints the console in full screen. There is no option to drag and expand or contract. Nothing. Nada. Please help. This is my primary browser, er -was my primary browser. I'll continue to work around it until my patience is completely exhausted. Almost there now.

Sorry about the terrible markup on the screenshot. It's hard to encircle a big gray full screen empty frame. Thank you.

Ερώτηση από wbossons 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot clear the "The page isn’t redirecting properly" on my Firefox Developer Edition for a domain

Hi there, I have just set up a new Wordpress site, which is currently in mantenance mode. For some reason, i think becuase I was using FF Develoer Edition for the domain… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

I have just set up a new Wordpress site, which is currently in mantenance mode. For some reason, i think becuase I was using FF Develoer Edition for the domain nam DNS set up, I just cannot access the site. The maintanance page shows, but is broken, and the Wordpress admin page is inaccessible, giving the "The page isn’t redirecting properly" error.

I can access the site just fine in another browser, including regular Firefox, on my computer, or any other. It's just tied to this one FF Dev Edition. I have tried all suggested fixes regarding clearing Cookies & Cache, deleting all history, setting up custom cookie tracking, using "always use private browsing mode", to no avail. I've even deleted & reinstalled FFDE. I'm on Mac & have also used Terminal to purge my DNS cache. I just can't access this URL:

https://www.advicerooms.co.uk/wp-admin

As mentioned, this works just fine in any other browser.

Any ideas? FFDE is my web developing browser of choice & I need to start working on this site, but will have to drop FFDE for another browser now if I can't sort this.

Hope someone can help!

Many thanks in advance

Mat

Ερώτηση από matstillo 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

making a call on phone when clicking on a Tel link

When using Google Chrome, I can click on a telephone link and it brings up a dialog box asking if I want to make a call using my mobile phone. Is this possibly with Fire… (διαβάστε περισσότερα)

When using Google Chrome, I can click on a telephone link and it brings up a dialog box asking if I want to make a call using my mobile phone.

Is this possibly with Firefox?

Ερώτηση από jgitta 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Nextcloud login from Firefox

hullom snce several days I canot login to my nextcloud anymore, not with any of my different user names. Nextcloud will show a login screen, I can enter my credentials, F… (διαβάστε περισσότερα)

hullom snce several days I canot login to my nextcloud anymore, not with any of my different user names. Nextcloud will show a login screen, I can enter my credentials, Firefox will try to connect and after a while present me a fresh empty login screen. On one of my other macs (same OS) Firefox does login ok. After deleting Firefox app and reinstalling Firefox again, the behaviour does not change. Also deleting the stored login names and passwords does not help, deleting a bunch off cookies neither. What else could I do?

Ερώτηση από daniel177 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από k.furjan 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox somehow took 4-11 second to actually connect to new address, even the sites I regularly visits. after I'm updating to Windows 11.

So I I've been holding out upgrading to W11 for some time now, but have to upgrade after being tipped by a friend about ONE convenient feature for multitasking, split app… (διαβάστε περισσότερα)

So I I've been holding out upgrading to W11 for some time now, but have to upgrade after being tipped by a friend about ONE convenient feature for multitasking, split apps view and combining it into one tab. So far so good, didn't experience any issue. One complain I have is the gigantic cut, copy, open..etc Tab at the top of the new file explorer. But, again, nothing out of the ordinary.

But when I opened Firefox for the first time after upgrading I noticed a painful delay before actually loading the new pages. At first I thought it was only because I just recently updated the OS, so I leave for few hours and keep working my docs. After going back to browse I still have the same issue. This time I notably irritated because of browsing my regularly checked websites have so much delay now compared to before I upgrade to W11.

Here's the list of thing I tried to fix this issue.

  Clearing caches
  Disabling add ons
  Disable enhanced protection
  Refresh Firefox program
  Updating my chipset driver 
  updating my gfx driver
  Reseting my network.

Nothing I tried above worked.

Again the issue is not internet speed. When I downloaded the AMD drivers, it was 14MBps, quite fast.

Then I open the "task manager" and tick the "always on top" option. I noticed that Firefox is still idling even after I clicked links in my homepage. Firefox only uses 2% of CPU usage. It stays that way for 4-11 seconds (depending on the websites I tested) before eventually ramps up the CPU usage to the percentage I expected to opens a new website.

Anyone knows the answer? Please I'm getting desperate here. I don't want to daily drive chromium forks and would like to keep using Firefox.

Asus vivobook laptop, Ryzen 5 3500u, 16gb 2666mhz ram

Ερώτηση από romanist05 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Mich 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is unable to update itself, or download the executable if only TLS1.3 is allowed (1.2 disabled)

Try this test first. Go to About:Config, write TLS , change the setting to max (4) . Then attempt to download the firefox installer. The website won't load, as the webmas… (διαβάστε περισσότερα)

Try this test first. Go to About:Config, write TLS , change the setting to max (4) . Then attempt to download the firefox installer. The website won't load, as the webmasters did not enable TLS 1.3 , which in 2023 is kind of a shame. The browser cannot update itself either automatically if only TLS 1.3 is allowed, and TLS1.2 is disabled.

The can be an easy fix. I wonder why Mozilla did not solve this already years back. I also wonder why fans, and security researchers did not scream about it in the past..

For the download.mozilla.org the cipher suite Key Exchange is P256, while the Signature is RSA-PKCS1-SHA512, for Transport Layer Security 1.2

I'm sure Mozilla can do better then this, so kindly review these items, and update your website with stronger / modern encryption standards. Decommission the legacy ones please. While you are at it, please also enable HSTS. ;) Cheers!

Ερώτηση από Admin 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot see full video player in fullscreen when toolbar is hidden

Hi! I am hiding the toolbar when browsing web pages to maximize the screen spaces. However, when playing full-screen videos (all HTML5 videos), the lowest part of the vid… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I am hiding the toolbar when browsing web pages to maximize the screen spaces. However, when playing full-screen videos (all HTML5 videos), the lowest part of the video are missing. It seems like that part are squeezed out of the screen. If I uncheck the "hide toolbar" function, it fixed. See the lowest part of the attached image.

I'm using the ff dev edition, 110.0b6, but the bug also happens on my ff 109.0 OS: MacOS 13.2

Ερώτηση από Perry Z 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Perry Z 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

IndexedDB is not support in Firefox private window

Dear Team, I am facing problem while browsing my site in private windows i am getting this below error please look into this and update as soon as possible. … (διαβάστε περισσότερα)

Dear Team,

I am facing problem while browsing my site in private windows i am getting this below error please look into this and update as soon as possible.

Ερώτηση από bavaliyarahul57 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to load website if any background XHR request is failed

I am using Firefox Developer Edition Version: 110.0b5 (64-bit) on M1 Mac running Ventura 13.1. I am building an webapp some XHR triggering in background but it is not n… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox Developer Edition Version: 110.0b5 (64-bit) on M1 Mac running Ventura 13.1.

I am building an webapp some XHR triggering in background but it is not necessary to run the application (running fine on other browsers). But on Firefox Developer Edition, It shows a error window with the message and stops loading the application.

Firefox can’t establish a connection to the server at localhost:4000.

localhost:4000 is the failing XHR request domain. I have attached the screenshot.

How to ignore the XHR failing errors just like other browsers?

Ερώτηση από bbalendrakumar 8 μήνες πριν

Απάντηση από bbalendrakumar 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Please... Make It Stop

It keeps asking me to UPDATE and I keep clicking DISMISS. I want to turn off update checking. I keep asking for this feature to be restored, and no one is listening. It s… (διαβάστε περισσότερα)

It keeps asking me to UPDATE and I keep clicking DISMISS. I want to turn off update checking. I keep asking for this feature to be restored, and no one is listening. It seems to me that what we want as users no longer matters anymore. I DO NOT WANT Firefox TO CHECK FOR UPDATES. I don't like being nagged.

Ερώτηση από PF 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από PF 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

bold text Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the … (διαβάστε περισσότερα)

bold text Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

Ερώτηση από jsmith25631 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks Menu List

Hello, I've noticed a change since the last update and don't understand why? When opening the bookmarks tab I would get the drop down of a long list of links I have sav… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I've noticed a change since the last update and don't understand why?

When opening the bookmarks tab I would get the drop down of a long list of links I have saved. I sometimes bunch them into groups so when looking down the long list, I can see the link I want better when more than one are from the same website.

But my issue is that when I went through the list and found that group of links, I could click onto one to open the page. In the past before the update I could click on the bookmarks drop down again, and still see the same area of links I had just clicked on.

Now when the bookmarks drop down closes it defaults to the top of the list and I need to scan down to find the links I was looking at again. Why? Yes when I closed the browser off and reopened it the bookmarks list would start at the top again. But if left opened I could click on the bookmarks tab and it would open to the same link area I clicked onto last.

Is there a way in settings I can reverse this annoying, unnecessary change.

A word to the Firefox workers that like changing things for no reason. I use Firefox because I like the things your browser has that the others don't. Keep taking the little things away that people like, which you seem to keep doing, then my favourite browser will just become "The same old s#*@" like all the others.

Ερώτηση από ShadowAD 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από andyross 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable SafeSearch

Hi My government has enabled SafeSearch over our internet. we cant disable or turn it off. we had a solution to disable it by changing DNS in our browsers to CloudFlare.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi My government has enabled SafeSearch over our internet. we cant disable or turn it off.

we had a solution to disable it by changing DNS in our browsers to CloudFlare. but unfortunately, it's not working anymore, so the SafeSearch is back online again...

now, how can we disable it?

Ερώτηση από A.R.B.N 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από A.R.B.N 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

WidevineCdm crash on Ubuntu 22.04

I am using Ubuntu Firefox 110.0 (64-bit) on Ubuntu 22.04 x86_64. I am unable to play contents on Disney+, Amazon Prime Video Netflix and such. I was streaming fine until … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Ubuntu Firefox 110.0 (64-bit) on Ubuntu 22.04 x86_64. I am unable to play contents on Disney+, Amazon Prime Video Netflix and such. I was streaming fine until a few months ago. I have checked my settings and they are all properly set. At the time I am writing this report, the Widevine Content Decryption Module is at Version 4.10.2557.0, updated to its latest release. Obviously DRM content is enabled in settings. Changing the useragent did not solve the problem. I have seen this problem reported before for MacOs users but I could not find anything for linux users. Am I the only one having this problem? I hope someone can help. Thanks

Ερώτηση από andrea.tesoniero 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Code doesn't displayed in browser

The blocks where code should be displayed like on screen and on stackoverflow displayed in a weird manner : replaced with [Object object] i don't have any extensio… (διαβάστε περισσότερα)

The blocks where code should be displayed like on screen and on stackoverflow displayed in a weird manner : replaced with [Object object] i don't have any extensions that might cause that

Ερώτηση από ankalogan 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Throttling seems broke in FF Dev Ed

Kubuntu 22.10 FF Dev Ed 110.0b9 Trying to use throttling (eg. Regular 3G) in Network Tab. In developers edition, any Throttling setting (other than "no throttling") nev… (διαβάστε περισσότερα)

Kubuntu 22.10 FF Dev Ed 110.0b9

Trying to use throttling (eg. Regular 3G) in Network Tab.

In developers edition, any Throttling setting (other than "no throttling") never loads any website. Just white screen.

Creating a new profile and not making any changes to it, did not change anything.

Ερώτηση από rich.trefz 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Media buttons do not work on Ubuntu 22.04 .deb version of firefox.

I was able to use the media buttons on Ubuntu 22.04, until I re-installed Ubuntu on a new drive. After the re-install, when playing media on Firefox (like on youtube), t… (διαβάστε περισσότερα)

I was able to use the media buttons on Ubuntu 22.04, until I re-installed Ubuntu on a new drive.

After the re-install, when playing media on Firefox (like on youtube), the pause button on my keyboard does not work, and GNOME notifications does not show the video that is playing (it used to).

Other apps work fine (such as vlc media player), and I cannot figure out why it suddenly stopped working.

Thanks!

Ερώτηση από Dr Hax 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dr Hax 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Wrong characters after restarting computer

After re-starting my iMac the wrong characters appear for non-letter characters such as punctuation, which you can see in the screenshot from the pocket recommendations o… (διαβάστε περισσότερα)

After re-starting my iMac the wrong characters appear for non-letter characters such as punctuation, which you can see in the screenshot from the pocket recommendations on the home page, where the issue doesn't appear too bad, but in practice trying to use any site with form inputs asking for email addresses etc. is impossible.

This has happened in the past and I have somehow been able to fix it, but this time nothing I've done helps. (It's only ever Firefox that is affected.)

I have deleted the app and re-installed it. I have cleared cache and cookies. I have cleared all browser history etc. I have tried changing fonts from the defaults. I'm not sure there are any other troubleshooting steps I can take.

I'm using FF developer edition, current version (just re-installed it, but it is always up-to-date, and this has been happening for a year or two). MacOS 12.6.3.

I'm a long-time FF user and until now I've lived with this inconvenience as I've somehow fixed it after troubleshooting steps, but this time I can't stumble upon the solution.

Ερώτηση από nigel.m.anderson 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox suggesion

hi how can i delete instagram.com and open default www.instagram.com/?hl=en when i type ins int the firefox? … (διαβάστε περισσότερα)

hi how can i delete instagram.com and open default www.instagram.com/?hl=en when i type ins int the firefox?

Ερώτηση από moderndefender 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν