Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I clear the message thatI don't have the latest version?

Upgraded to v.6.0.1 but always opens in http://www.mozilla.org/en-US/firefox/4.0.1/firstrun/. How can I clear the message that this is not the latest version? I've unins… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to v.6.0.1 but always opens in http://www.mozilla.org/en-US/firefox/4.0.1/firstrun/.

How can I clear the message that this is not the latest version?

I've uninstalled and reinstalled from fresh download but message still appears. Problem is only on one user account on my laptop - the other is up to date with no error message.

Ερώτηση από JacquiSlade 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I change what I see when I first open a new tab?

When I open a new tab, it automatically reveals a Bing search page when I want it to open to my Google home page. I tried altering my home page while on a blank tab, but… (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new tab, it automatically reveals a Bing search page when I want it to open to my Google home page. I tried altering my home page while on a blank tab, but nothing's happening. How do I fix this?

Ερώτηση από Reikson 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I currently have version 3.6 and i keep going to the site and downloading the newest version (7.01). The install works perfectly but when I launch Firefox, it's still version 3.6. I've tried this about 5 times and nothing works.

Like the question said, Firefox is not updating even when I download and install the updates. It works perfectly, but it's simply not updating. I've been stuck with 3.6. … (διαβάστε περισσότερα)

Like the question said, Firefox is not updating even when I download and install the updates. It works perfectly, but it's simply not updating. I've been stuck with 3.6. each time i launch the browser after a successful install.

Ερώτηση από PBGamer89 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

as firefox upgrades it takes longer for the program to load,using win 7 it takes 17secs toopen window

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer se… (διαβάστε περισσότερα)

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer seem to have the edge

Ερώτηση από oliclark 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thing, What do I do?

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thi… (διαβάστε περισσότερα)

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thing, What do I do?

Ερώτηση από javiersalmen 8 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After Configering my security I still cannot get onto Firefox, I cannot delete as it says it is open but is not! I have used Firefox for a couple of years why has it stopped working ? I have followed the instructions advised to no avail :(

History - had Firefox 7 upgrade and had problems with ebay, they sent me a link to upload Firefox 6.0 which I did and it worked. However the next day I clicked on my Fire… (διαβάστε περισσότερα)

History - had Firefox 7 upgrade and had problems with ebay, they sent me a link to upload Firefox 6.0 which I did and it worked. However the next day I clicked on my Firefox icon and 'nothing' it will not open even if I right click and select open. I have tried to delete it and even upgrade to Firefox 7 through Internet Explorer but am told I need to close Firefox before I can do this. I have deleted of my exceptions list on my firewall and re-instated via the browser (as Firefox help page suggested) but I still cannot get it to open. In my list of programs it say I have Firefoz 7.0.1.4288 created 10/9/11

Ερώτηση από Annaob 8 έτη πριν

Απάντηση από David McRitchie 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After recently updating Firefox through the automatic updater, I can no longer load any websites in Firefox. How can I resolve this?

IE loads websites fine. I have tried all the suggestions from the articles of the knowledge base including checking proxy settings, editing about:config and starting in s… (διαβάστε περισσότερα)

IE loads websites fine. I have tried all the suggestions from the articles of the knowledge base including checking proxy settings, editing about:config and starting in safe mode; none of which have resolved the problem.

Ερώτηση από DrBrimstone 8 έτη πριν

Απάντηση από amkeew 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm running version 3.6.23 can I update to version 5?

After checking for reports of problems with version 7.0.1, I've decided I don't want to risk the memory leak problems others have been reporting. I'd like to update to an… (διαβάστε περισσότερα)

After checking for reports of problems with version 7.0.1, I've decided I don't want to risk the memory leak problems others have been reporting. I'd like to update to an earlier version than 7.0 (like version 5.x.x) but can't find any on the Mozilla website. Anyone know where the download for an earlier version is?

Ερώτηση από bf5113 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot click on any links from any website if it is at the top of the browser window,all other links I can click on.Any suggestions? Already unistalled & reinstalled.

All links at the top of web pages I cannot click,even side scroll bar does not move until down a quarter of the page.I do not have this problem with IE.

Ερώτηση από upctruth 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All Websites Freeze when I use Firefox

All websites freeze when I utilize Firefox. I cannot click in any of them....Constant Contact, AOL, on-line banking. This has been happening over the last couple of we… (διαβάστε περισσότερα)

All websites freeze when I utilize Firefox. I cannot click in any of them....Constant Contact, AOL, on-line banking. This has been happening over the last couple of weeks. Please assist. My internet explorer is fine. I prefer Firefox, but the issue needs to be cleared up.

Ερώτηση από chkreynolds 8 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hello, Sorry I have this new version problema. Ustanovil mozily are no longer automatically load images in the settings of this feature is enabled.

Здравствуйте, извините у меня такой вопрос. Я установил последнюю версию мозилы, и у браузер перестал автоматически открывать изображения, данная функция включена в настр… (διαβάστε περισσότερα)

Здравствуйте, извините у меня такой вопрос. Я установил последнюю версию мозилы, и у браузер перестал автоматически открывать изображения, данная функция включена в настройках.

Ερώτηση από KoRyM 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How much longer for "Solution found for question: links at the top of the page do not work, neither does arrow to move up"

All the links and scroll commands in about the top 1 inch of the active window do not respond. Go below this 1 inch boundary and all the links and scroll commands work. W… (διαβάστε περισσότερα)

All the links and scroll commands in about the top 1 inch of the active window do not respond. Go below this 1 inch boundary and all the links and scroll commands work.

When is this going to be fixed?

Ερώτηση από tennisonly 8 έτη πριν

Απάντηση από David McRitchie 8 έτη πριν