Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

All firefox pages, including the setting pages, appear blank

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από palomavaquero65

more options

I have read the responses about pages white and I have tried every advices (clean cache, historial,... reinstall the last version, install a before version, nothing works. Please, I need help because I would like to continue using Firefox. Thanks

I have read the responses about pages white and I have tried every advices (clean cache, historial,... reinstall the last version, install a before version, nothing works. Please, I need help because I would like to continue using Firefox. Thanks

Επιλεγμένη λύση

Do you think this is a problem with the color scheme -- white text on a white background -- or is the page not actually loading?

There is an occasional situation where Firefox is mostly dead from the address bar down. You may see an error about a a missing VCRUNTIME140_1.DLL file. This occurs when a program installer or uninstaller messes with certain shared Microsoft files, and it's fatal to Firefox being able to start new content processes (to show web pages).

If you think that might be the problem, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files:

(A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

(B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:

  • 64-bit Windows: the "X64" download
  • 32-bit Windows: the "X86" download

(C) Run that installer and restart Windows.

Any improvement?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you think this is a problem with the color scheme -- white text on a white background -- or is the page not actually loading?

There is an occasional situation where Firefox is mostly dead from the address bar down. You may see an error about a a missing VCRUNTIME140_1.DLL file. This occurs when a program installer or uninstaller messes with certain shared Microsoft files, and it's fatal to Firefox being able to start new content processes (to show web pages).

If you think that might be the problem, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files:

(A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

(B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:

  • 64-bit Windows: the "X64" download
  • 32-bit Windows: the "X86" download

(C) Run that installer and restart Windows.

Any improvement?

more options

Thank you so much!! That was the problem!