Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Facebook time & date info missing using latest Firefox

Recently Firefox stopped displaying the time/date stamp on Facebook posts. Works fine in other browsers. Doing some research, it seems like this was an issue previously. … (διαβάστε περισσότερα)

Recently Firefox stopped displaying the time/date stamp on Facebook posts. Works fine in other browsers. Doing some research, it seems like this was an issue previously. Wish Firefox could fix this on their end. What to do in the meantime?

Ερώτηση από Denise 1 ημέρα πριν