Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Customize Links on Firefox New Tab Page

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-item… (διαβάστε περισσότερα)

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut.

However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile.

Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)?

How can I get back the functionality back?

I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

Ερώτηση από Paul McKeown 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 20 ώρες πριν

Dodawanie rozszerzenia do paska

Dzień dobry, Po pierwsze chciałbym zapytać co mogło się wydarzyć- kilka dni temu po próbie otworzenia przeglądarki wyskoczył jakiś błąd, przez co musiałem zainstalować pr… (διαβάστε περισσότερα)

Dzień dobry, Po pierwsze chciałbym zapytać co mogło się wydarzyć- kilka dni temu po próbie otworzenia przeglądarki wyskoczył jakiś błąd, przez co musiałem zainstalować przeglądarkę jeszcze raz. Efektem tego jest usunięcie wszystkich zakładek i ustawień. Jeśli jest taka możliwość to prosiłbym o poradę w jaki sposób mógłbym przywrócić wcześniejsze ustawienia. Zacząłem ponownie dostosowywać przeglądarkę i napotkałem problem, a mianowicie po zainstalowaniu rozszerzenie nie pokazuje się on na górnym pasku jak miało to miejsce wcześniej. Jeśli nie ma możliwości przywrócenia wcześniejszych ustawień i zakładek to proszę o pomoc w dodaniu rozszerzenia do paska.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia, Kacper Tokarz

Ερώτηση από Kacper Tokarz 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 ημέρα πριν

Unable to access an earlier website - wise.com.

wise.com is a site I've used for a long time with Firefox. Now I can't log in. Access is still available from the Chrome browser, but I prefer Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

wise.com is a site I've used for a long time with Firefox. Now I can't log in. Access is still available from the Chrome browser, but I prefer Firefox

Ερώτηση από laurie.tuff 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 ημέρα πριν

Mozilla and the site https://pixabay.com/

Hi, the site "https://pixabay.com/" is suddently extremely slow with mozilla. The pictures don't showup or take many minutes before you can see them. Normally only white… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, the site "https://pixabay.com/" is suddently extremely slow with mozilla. The pictures don't showup or take many minutes before you can see them. Normally only white boxes show. The same site (pixabay) with the browser "Opera" works perfectly. I always use mozilla and since a short while it just doesn't work with pixabay (a site for royalty-free images). Can you please fix it? Thanks. Regards Elisabeth

Ερώτηση από e.backerdirks 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Please advise how to change the Firefox icon in the Windows task bar

... if this is even possible? Has there been an influx of blue as the preferred icon color the latest years? With somewhat degraded eyes, this has started to become a p… (διαβάστε περισσότερα)

... if this is even possible?

Has there been an influx of blue as the preferred icon color the latest years?

With somewhat degraded eyes, this has started to become a problem for me.

I want to have Firefox Developer edition installed, but I have to settle for the standard edition. Why ? Because the standard edition has a distinct orange icon. I am not able to quick glance at the task bar and see the difference between what window is Firefox Dev (blue icon), Outlook (blue icon), VSCode (blue icon), Azure Data Studio (blue icon), WebStorm (blue icon), 1Password (blue icon) or MS Edge (blue icon).

My problem is that my web browser (in this case Firefox) is the application I most often switch back and forth between and the struggle is real... I have to spend a lot of time looking at the task bar to acuatlly be able to see what icon is Firefox Developer Edition.

I don't need this as a feature in Firefox, necessarily, just some tips or tricks if there is any icons in the program folder e.g. I can swap out.

Ερώτηση από Oskar Emil Skeide 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 ημέρες πριν

In a hacked computer, using Firefox, I see the content-security-policy for chatgpt includes chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj Would this extension be installed in the computer?

Below is the content-security-policy Firefox loads for chatGPT: default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'wasm-unsafe-eval' cha… (διαβάστε περισσότερα)

Below is the content-security-policy Firefox loads for chatGPT:

default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'wasm-unsafe-eval' chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; script-src-elem 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'sha256-RvbVrdDS11FSnQaULCOgXPA5u0nMP2Im1d2pGiRBGC4=' 'sha256-eMuh8xiwcX72rRYNAGENurQBAcH7kLlAUQcoOri3BIo=' auth0.openai.com challenges.cloudflare.com chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://apis.google.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://docs.google.com https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://js.live.net/v7.2/OneDrive.js https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ https://www-onepick-opensocial.googleusercontent.com wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; img-src * 'self' blob: data: https: https://docs.google.com https://drive-thirdparty.googleusercontent.com https://ssl.gstatic.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; font-src 'self' data: https://*.oaistatic.com https://fonts.gstatic.com; connect-src 'self' *.oaiusercontent.com api-iam.intercom.io api-js.mixpanel.com browser-intake-datadoghq.com chatgpt.com/ces fileserviceuploadsperm.blob.core.windows.net http://0.0.0.0:* http://localhost:* https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.onedrive.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://content.googleapis.com https://docs.google.com https://events.statsigapi.net https://featuregates.org https://graph.microsoft.com https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ https://www.googleapis.com o33249.ingest.sentry.io statsigapi.net wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/ wss://*.intercom.io wss://*.webpubsub.azure.com; frame-src challenges.cloudflare.com https://*.sharepoint.com https://content.googleapis.com https://docs.google.com https://onedrive.live.com https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ js.stripe.com; worker-src 'self' blob:; media-src blob: 'self' *.oaiusercontent.com fileserviceuploadsperm.blob.core.windows.net https://cdn.openai.com https://persistent.oaistatic.com; frame-ancestors chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj; report-to chatgpt-csp-new; report-uri https://browser-intake-datadoghq.com/api/v2/logs?dd-api-key=pub1f79f8ac903a5872ae5f53026d20a77c&dd-evp-origin=content-security-policy&ddsource=csp-report&ddtags=version%3Achatgpt-csp-new

Notice that it includes " frame-ancestors chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj"

Would this extension be installed in the computer, kind of like the extensions that are loaded from Chrome (i.e., C:\Users\myUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\extensions_crx_cache)?

Thanx

Ερώτηση από cybertrapped 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

MS files are downloaded as .pdf

Hi, For some time now, when I download a .pptx, .xlsx og .docx Firefox changes the file format to .pdf when downloading the file. I then have to manually choose the corr… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

For some time now, when I download a .pptx, .xlsx og .docx Firefox changes the file format to .pdf when downloading the file. I then have to manually choose the correct app for opening the file, overrule error messages and delete the ".pdf" when re-saving the file even though it recognises it is not really a pdf file.

I've tried to change the Firefox settings, clearing cache, restarting or deleting in config and other small attempts to reboot whatever suddenly started to cause this problem. As far as I can see, it is not an unknown issue, but I've not yet been able to find a solution to my problem, which is getting on my nerves.

Hope you can be of help.

Ερώτηση από mikkelwg 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 ημέρες πριν

New version ( 127.0) is rejecting .Aspnet.Cookies cookie

I maintain application that uses OWIN Microsoft library for authentication. It uses .AspNet.Cookies to pass auth information. For unknown reasons I see that Firefox 127 … (διαβάστε περισσότερα)

I maintain application that uses OWIN Microsoft library for authentication. It uses .AspNet.Cookies to pass auth information. For unknown reasons I see that Firefox 127 rejects that cookie. I've tried with SameSite Lax/None/Strict and Secure param but no results. Previous versions and other browsers ( Chrome, Edge Safari ) woks fine. Any idea ?

Ερώτηση από slawomir.lewinski 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 3 ημέρες πριν

Lost Tabs

So I just downloaded Firefox update and it wiped out all my open tabs ... very very inconvenient for me! Been using firefox for a long time and that never happened befor… (διαβάστε περισσότερα)

So I just downloaded Firefox update and it wiped out all my open tabs ... very very inconvenient for me! Been using firefox for a long time and that never happened before. Some warning would have been nice.

Ερώτηση από MDU 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 ημέρες πριν

Email will not open with Biwarden from FF extensions

I use my local ISP for email service and tech support chk'd and there are no current issues with their email service. When Bitwarden is turned on and I open an email, non… (διαβάστε περισσότερα)

I use my local ISP for email service and tech support chk'd and there are no current issues with their email service. When Bitwarden is turned on and I open an email, none of the text in the reading panel of the email will show up. The "subject" header is readable, along with the words 'from' and 'to', but no text after them. The entire reading pane where the email text should be is blank. As soon as I turn Bitwarden off, I read read ALL the email text...??!!

Regards, Laurie

Ερώτηση από unclepine 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 ημέρες πριν

Cookies won't reappear after clearing them

Recently, I cleared the cookies and site data from my browser as I'd noticed they were taking quite of lot of space on my harddrive. I thought clearing them would just re… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I cleared the cookies and site data from my browser as I'd noticed they were taking quite of lot of space on my harddrive. I thought clearing them would just reset them, but it looks like they were completely wiped instead.

Now, the browser never remembers any login information, so I have to connect to every site I use everytime I open my computer. It's troublesome when some of them have double verification and I have to go through the trouble of checking my email and entering a code everytime. The websites don't ask me to enable cookies again, so I don't know how to make them remember my informations again.

Is there a way to re-enable cookies, or have the websites ask me to enable cookies again?

Ερώτηση από zoedisco292 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 ημέρες πριν

Firefox Issue when using 'New Tab Override' Add-on

I'm having problems logging into any/all Wordpress dashboards following the latest Firefox (V127) update. The 'verifying' screen continues to cycle but doesn't produce th… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having problems logging into any/all Wordpress dashboards following the latest Firefox (V127) update. The 'verifying' screen continues to cycle but doesn't produce the login screen. I can get them to work in Troubleshooting Mode. This also works when the 'New Tab Override' Add-on is disabled too. I've tried ALL of the recommended custom tab plugins with the same results, so it suggests a common incompatibility.

Have cleared cookies and browser cache. WP login works on all other browsers.

Would be grateful for any help and/or suggestions.

Jim

Ερώτηση από Jim Hawes 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν