Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Download files

For ‘few a few weeks now the option to choose where to save files has failed, even with the latest 101.0.1 (64-bit) on windows 11 Home. Any ideas? This evening I changed … (διαβάστε περισσότερα)

For ‘few a few weeks now the option to choose where to save files has failed, even with the latest 101.0.1 (64-bit) on windows 11 Home. Any ideas?

This evening I changed the default location to my data area, so at least it will hopefully defaulting to ms 'downloads' folder.

OS Name Microsoft Windows 11 Home Version 10.0.22000 Build 22000

Ερώτηση από Ian Holden 5 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 4 ώρες πριν

Yahoo email garbled

Recently, when I use this browser, some of my Yahoo emails received are garbled and resemble computer code. But I don't have this problem if I use Chrome or my android p… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, when I use this browser, some of my Yahoo emails received are garbled and resemble computer code. But I don't have this problem if I use Chrome or my android phone. It is a recent problem and does not affect all my emails.

Ερώτηση από ddelano202 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ώρες πριν

Facing Error while Accessing Website on Firefox

Hello there, We are team of web developers. We are facing error while accessing our website [[fitprinters|https://fitprinters.com/]] into Firefox. Although we are using … (διαβάστε περισσότερα)

Hello there, We are team of web developers. We are facing error while accessing our website [[fitprinters|https://fitprinters.com/]] into Firefox. Although we are using SSL too but it keeps showing security error. Can you look into this matter? We really appreciate your help and support.

Ερώτηση από teamfitprinters 16 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 15 ώρες πριν

Plus sign to add and open a new tab is missing.

How do i get that back so that I can open up new tabs when need be? I'm having to click on the home button to then search and then a new tab will open. The plus sign symb… (διαβάστε περισσότερα)

How do i get that back so that I can open up new tabs when need be?

I'm having to click on the home button to then search and then a new tab will open.

The plus sign symbol is no longer visible. How do I fix this issue?

Ερώτηση από celina_mg 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 20 ώρες πριν

HTTP WEB PAGES NOT OPEN

DON'T OPEN HTTP WEBS PAGES => http://dzdn.pl - ERROR 404 I HAVEN'T POSSIBILITY TO OPEN MY ROUTER AND EXTENDER WEB PAGE BECAUSE THEY ARE: HTTP !!! … (διαβάστε περισσότερα)

DON'T OPEN HTTP WEBS PAGES => http://dzdn.pl - ERROR 404 I HAVEN'T POSSIBILITY TO OPEN MY ROUTER AND EXTENDER WEB PAGE BECAUSE THEY ARE: HTTP !!!

Ερώτηση από gpk 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 23 ώρες πριν

Gmail browser mail timeout or disconnect

Recently got a new computer. Log in to gmail and after about 5 to 10 minutes of being in gmail I get an error message saying the connection failed and it must reconnect.… (διαβάστε περισσότερα)

Recently got a new computer. Log in to gmail and after about 5 to 10 minutes of being in gmail I get an error message saying the connection failed and it must reconnect. Its not a internet issue. I can still go other places in a browser or have access to anything on the network. It is only Gmail. This didn't happen before on my old computer. I have reinstalled Firefox, gutted and reinstalled Firefox, tried it with a new profile. Tried it with the profile from my old computer. I cannot get it to stop. I found a setting online for HTTP time out for Firefox. I did increase that time out to 10 minutes but that did not seem to resolve the issue. It isn't a network connectivity issue from what I can tell as I don't lose internet or have any issue access other resources both locally or on the internet.

Ερώτηση από Jared Jordan 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Google Calendar does not display on home page

To whom it may concerm: This is Danielle. When I open my firefox home page (https://www.ighome.com) I get an error message stating that the calendar is open in another we… (διαβάστε περισσότερα)

To whom it may concerm: This is Danielle. When I open my firefox home page (https://www.ighome.com) I get an error message stating that the calendar is open in another web page and I don't understand how because this is the only browser I use. The calendar used to display every time I opened firefox and now, I keep getting the error message. Please help. Thanks,

-Danielle

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Ερώτηση από Danielle 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Malware . I need to remove freeadvfit.com from firefox, it is notification piece of sofware which constantly pops up windows in the lower right corner of the screen

bold textI cannot find this malware in the settings anywhere, I assume it hides itself very thoroughly- I have tried the usual tricks, looking in extensions and add ons. … (διαβάστε περισσότερα)

bold textI cannot find this malware in the settings anywhere, I assume it hides itself very thoroughly- I have tried the usual tricks, looking in extensions and add ons. There are a number of solutions if you google it but they all seem to be useless or want you to pay for various malware removers- which probably dont work. Any help much appreciated .

Ερώτηση από niallduxbury 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από RobertJ 2 ημέρες πριν

Firefox is opening file in browser (displaying as text) instead of downloading/asking me what to do with the file

I have a problem with how firefox is treating link to the file of type ".wotmod". For some reason firefox without asking is just opening file in the active tab (displayin… (διαβάστε περισσότερα)

I have a problem with how firefox is treating link to the file of type ".wotmod". For some reason firefox without asking is just opening file in the active tab (displaying it in the browser) when what I want to do is to download the file. Can i somehow force firefox to let me decide what to do with files of that extension? I did set action for all available ContentTypes to "Always ask" and I did check "Ask whether to open or save files" option in settings, but still Firefox is just opening those files in the browser. Other browsers like Chrome or Edge are letting me download the file, but I would prefer to use firefox for all my browsing needs. For anyone interested [[here|https://gitlab.com/wot-public-mods/replays-manager/-/releases]] is the link to gitlab release page containing multiple links to files of affected type. Below I have added screenshot of my settings: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2022-06-16-13-10-17-d4c7aa.png

Ερώτηση από 3mpy3ma 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 ημέρες πριν

Firefox not displaying Washington Post article/pictures

This link in Firefox (for example) displays no article text or pictures. However the same link on Chrome displays the complete article and pictures. https://www.washingt… (διαβάστε περισσότερα)

This link in Firefox (for example) displays no article text or pictures. However the same link on Chrome displays the complete article and pictures. https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/06/20/bears-ears-national-monument-tribes/

Sometimes the article comes up in Firefox, but then reverts after awhile to no text and pictures. If I refresh the page, the text and pictures return for awhile. Sometimes though the text pictures are not displayed until I refresh several times. This seems to happen only on the Washington Post. I would think it's the post, but Chrome displays the pages without any problems. This problem doesn't seem to happen on WASH PO main page, just articles off of main page. Can anyone help?

Ερώτηση από dpbirosc 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 3 ημέρες πριν

Firefox won't load hyperlinks from university Canvas pages

I am able to successfully load any webpage to which I browse. Firefox opens hyper links normally, UNLESS it happens to be on my school's website under the Canvas platfor… (διαβάστε περισσότερα)

I am able to successfully load any webpage to which I browse. Firefox opens hyper links normally, UNLESS it happens to be on my school's website under the Canvas platform. Quizzes and tests will not load. The quiz "page" loads, but the internal data does not... that is to say, the external framework of the page loads, but none of the actual material loads. I do not have any add-ons or additional extensions loading on my browser, so it's some kind of miscommunication between the school and Firefox. If I use Microsoft Edge, the page loads up completely normal with no hitches... BUT Firefox is my preferred browser.

Any idea what's the hang-up?

Ερώτηση από timmeers 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 3 ημέρες πριν

new computer screen configuration

I bought a new computer that has a smaller screen. Firefox seems to be configured for the larger screen and much of the information is off to the side. If I zoom out, I c… (διαβάστε περισσότερα)

I bought a new computer that has a smaller screen. Firefox seems to be configured for the larger screen and much of the information is off to the side. If I zoom out, I cannot see what is on the screen. How do I get Firefox configured to the screen?

Ερώτηση από billijodoll 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Synching bookmarks, passowords, login details, etc.

So I uninstalled and reinstalled Firefox because it keeps freezing and crashing after a Windows update. My thought process was that it was alright for me to do it since I… (διαβάστε περισσότερα)

So I uninstalled and reinstalled Firefox because it keeps freezing and crashing after a Windows update. My thought process was that it was alright for me to do it since I can always log in and have my bookmarks and other stuff synched. But now I don't see any option that lets me recover all my data. Did I messed up and threw away my years worth of data or can I still recover them?

Ερώτηση από Karlovsky 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 ημέρες πριν

Lost Bookmarks but logins are still there

Lost Bookmarks but logins are still there & active to the sites that were bookmarked. I went to about:profiles - there are 2 profiles. Switched back & forth from … (διαβάστε περισσότερα)

Lost Bookmarks but logins are still there & active to the sites that were bookmarked.

I went to about:profiles - there are 2 profiles.

Switched back & forth from one to another & still the same issue.

??

Ερώτηση από Darrtz 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από hidd3n.tern 4 ημέρες πριν