Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Проблемы с интерфейсом

Когда я навожу курсор на какой либо сайт в нижнем левом или правом углу появляется ссылка на этот сайт, как это убрать?

Ερώτηση από gooseta 3 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search.

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search. I read some of the help suggestions, but I'm … (διαβάστε περισσότερα)

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search. I read some of the help suggestions, but I'm not sure how to fix this. The error that appears is: PR_END_OF_FILE_ERROR

  Please, what do you recommend?

Thank You, Dave

Ερώτηση από DaveRheoSkier 4 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

HELP PLEASE. I'm desperate.

Firefox glitched last night and I had to reinstall it. In the process, I've lost everything. I have an "old data" folder on my desktop, but no matter how many times I imp… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox glitched last night and I had to reinstall it. In the process, I've lost everything. I have an "old data" folder on my desktop, but no matter how many times I import it, none of my old stuff shows in Firefox. It also stalls on files and says the names are too long. This is all complicated by the fact that I am almost blind. I am desperate for help as most of my site passwords were generated by firefox so I don't have a single clue what they are. Bookmarks are all gone. I'm literally crying. Please help.

Things I've already tried: Import old data by copy/paste method. Repeatedly. Replace sqite files for passwords, sessions, etc.

Ερώτηση από Justice 3 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox cannot load websites but other browsers can, But if you wait for several minutes or an hour it works again.

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at all. Even it could, it only for few minutes and the problems keeps appears. And oddly, If you ignore it for several minutes or an hour, Firefox suddenly can open websites again. This problems keep appears in my 2 laptop. I already try anything including reinstall firefox, and it's just temporal solutions. Can you check what actually happened? Cause this problems not only me but also the other users. I already ask my colleague and my friend, they have same problems, and the solution you give isn't working at all. Thank you.

Ερώτηση από I.E. 4 ημέρες πριν

Απάντηση από SUMOsJR 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How to turn off dark mode in theme?

Hello! After updating FF to newest version I noticed that every site use a dark mode by default. I am using Stylus Blue by Thamyris, so far I had no problems with it. Now… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! After updating FF to newest version I noticed that every site use a dark mode by default. I am using Stylus Blue by Thamyris, so far I had no problems with it.

Now sites like twitter or google shows in dark mode when I am entering the page. I can change it by changing motive to something light in FF, but I want to use my theme AND have white colours by default.

I cannot change twitter colours in the menu because I do not have account there and I do not want one. I think I could change something in the about:config but have no idea what.

Also reaching page to ask question is pain in the ***.

Kind regards

Ερώτηση από Hass 3 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Version 96 unstable

Update to version 96 64-bit just completed. Many websites now experiencing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Did Help -> More Troubleshooting Informatio… (διαβάστε περισσότερα)

Update to version 96 64-bit just completed. Many websites now experiencing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Did Help -> More Troubleshooting Information -> Refresh Firefox to go back to all defaults. Open Firefox again, add Menu Bar. Open what used to be home screen tabs, ok at first, but within minutes start experiencing Secure Connection Failed in several websites. Seems to come and go, sometimes a Reload current page restores normal website, sometimes not. Close Firefox, open again, restore previous session tabs, only a matter to time before one or more start getting Secure Connection Failed errors. No extensions, no themes. Browser is now so unreliable as to be unusable. Please assist.

Ερώτηση από Greg 4 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

importing a csv file for password.

when there is an option to export a .csv file. for password... then why have you complicated the option to import that same csv file. I have used Firefox for 18 years...… (διαβάστε περισσότερα)

when there is an option to export a .csv file. for password... then why have you complicated the option to import that same csv file.


I have used Firefox for 18 years... now i think its time to find something else.

Ερώτηση από shukshok 4 ημέρες πριν

Απάντηση από andmagdo 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Dark Mode and a theme?

Before Firefox updated last night, I was able to use a dark mode and a theme on new tabs and the settings/addons page. Now I'm only able to use one or the other? Is this … (διαβάστε περισσότερα)

Before Firefox updated last night, I was able to use a dark mode and a theme on new tabs and the settings/addons page. Now I'm only able to use one or the other? Is this a glitch or just how it is now?

Ερώτηση από Chen 3 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

All my pages went to dark mode after the last update

I always used a theme that is dark on the top side (tab area), after the last update, all pages went on darkmode without me making any change, google search, twitter, wha… (διαβάστε περισσότερα)

I always used a theme that is dark on the top side (tab area), after the last update, all pages went on darkmode without me making any change, google search, twitter, whatsapp web, even the initial firefox page. The only way to turn that off is to deactivate my theme. I dont want my browser to be entirely on dark mode. How can I roll back this change?

Ερώτηση από dieguitocinti 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Bookmarks

My Firefox did an automatic upgrade and managed to lose all my bookmarks. I have these on my mobile app version but is there a way of getting them from that back onto my … (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox did an automatic upgrade and managed to lose all my bookmarks. I have these on my mobile app version but is there a way of getting them from that back onto my browser?

Ερώτηση από andistarr 4 ημέρες πριν

Απάντηση από NuggFrog 3 ημέρες πριν

 • Κλειδωμένο

Cannot access my website on Firefox

My website cannot be accessed from the Firefox Browser on my computer. Can you please let me know what settings I need to change to allow my website to be accessed. … (διαβάστε περισσότερα)

My website cannot be accessed from the Firefox Browser on my computer. Can you please let me know what settings I need to change to allow my website to be accessed.

Ερώτηση από kdschiff 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Themes

Hi, I'm making a theme for Indiana State University. The logo that is uploaded is place to the far right (default setting) of the page. How do I center the logo? The thre… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm making a theme for Indiana State University. The logo that is uploaded is place to the far right (default setting) of the page. How do I center the logo? The three themes I have developed are list under Buff. Each has the logo far right is covered by the symbols in the that corner of the page. Thanks.

Ερώτηση από jlong1954 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Dark Mode won't disable no matter what I do

I cannot get Dark mode to disable, I've tried everything, even going into about:config and adding ui.systemUsesDarkTheme and setting it to zero, yet my pages are still us… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot get Dark mode to disable, I've tried everything, even going into about:config and adding ui.systemUsesDarkTheme and setting it to zero, yet my pages are still using dark by default. It's extremely irritating.

Ερώτηση από rundevilrun007 4 ημέρες πριν

Απάντηση από andmagdo 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

HOME PAGE IS BLACK

My google home page screen turned black today after Firefox did an update. How do I get it back to its original white color?

Ερώτηση από ChaCha 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox will not play Netflix, Hulu or Disney. Edge does. You recently updated my Firefox to 96.0 64 bit

Firefox will not play Netflix, Hulu or Disney. Edge does. You recently updated my Firefox to 96.0 64 bit. Netflix gives this error Secure Connection Failed An error occur… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not play Netflix, Hulu or Disney. Edge does. You recently updated my Firefox to 96.0 64 bit. Netflix gives this error

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.netflix.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Ερώτηση από bach9112 4 ημέρες πριν

Απάντηση από andmagdo 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Certain websites appear in some sort of "dark mode" when dark themes are enabled

I've been using Elijah Lopez's Matte Black (Red) theme for months. Recently, I think because I added the ClearURLs extension or some other change, certain websites enter … (διαβάστε περισσότερα)

I've been using Elijah Lopez's Matte Black (Red) theme for months. Recently, I think because I added the ClearURLs extension or some other change, certain websites enter some sort of "dark mode" when accessed.

Websites that do this include Twitter, an independent blog, and Youtube.

The website appears normally with the default light theme enabled. In the second photo, the website appears in the "dark mode" with the black Firefox theme enabled.

I have deleted cookies and cache, reinstalled Firefox, and reinstalled Extensions. I think this problem only occurs with dark themes, and nothing else. The moment I change to dark theme, the problem comes back. It is strange because the dark theme was working just fine for months until recently.

How can I keep the dark theme, preferably the same Elijah Lopez's dark theme, while using websites normally and not in this weird "dark theme" style adaptation?

Ερώτηση από rishiagrawal2002 1 μήνα πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox opens with blanks screen will not load tabs, options, about:config won't work.

This is going to be long sorry. A lot has transpired My son was using 78.15esr. I upgraded it to 91.3esr. After the upgrade the browser worked; tabs loaded, surfing was … (διαβάστε περισσότερα)

This is going to be long sorry. A lot has transpired

My son was using 78.15esr. I upgraded it to 91.3esr. After the upgrade the browser worked; tabs loaded, surfing was fine, could go into settings and about:config was fine.

He went to watch something on Netflix. Netflix complained his browser was not supported and he needed to upgrade to the latest version - which at the time was 91.3esr.

In frustration he installed Chrome. When he tried to run it he was told software restrictions were in place. I had not set any restrictions, and I checked secpol.msc and there were definitely no path rules defined. If restrictions can be set in group policy I had not set them because I am unaware of them.

So he installed Microsoft Edge, which installed VC runtime for 2013 and 2015-2019 for both x64 and x86.

At that point Firefox no longer loads tabs at all. About:<anything> doesn't work. Settings doesn't work. You can't go to safe mode (more on that later), and when closing the browser two processes remain taking about 60 seconds to end.

I did have the group policy templates for Firefox installed. When I upgraded to FF 91 I installed the latest templates.

A couple of times when I started FF it complained about vcruntime140 was missing. But just running FF again worked without doing anything else.

So I reverted to 78.15; I uninstalled v91.3esr. I deleted his profiles.ini and profiles folder and then copied them back from a back up. I removed any registry settings, and copied back the v78 ADML files. I then installed v78.15esr with internet disconnected. Did not run FF after install. Went into group policy editor and turned off telemetry and auto updates then re-enabled internet

Run FF and same issue. tabs not loading. Pages not loading. I can click on a menu and I can type into navbar and search bar but there is no response. I checked internet was working.

I deleted the %LOCALAPPDATA% cache folders. I flushed the DNS cache. None of this worked.

So I uninstalled FF again, deleted the profile folders and ini. Disconnected from Internet. Deleted any registry settings, and removed the group policy templates. Then installed 78.15 from scratch and let it create a new profile.

Same darn problem. It seems to me that installing chrome and/or edge has done something nasty, but I have no idea what. I say that because before he did that he could surf the web, but Netflix just said his browser ver was outdated.

I tried contacting netflix on chat but they were worse than useless.

So I uninstalled again and removed everything. Connected the internet and installed FF again and let it update automatically. Same problem.

I've left him with edge but I need to fix FF.

I even uninstalled the VCLibs, Chrome and Edge. These did not fix the problem.

I tried safe mode but when firefox restarts there are two processes that take 60+ seconds to end so FF sits there saying "restarting...". When those processes finally end Firefox does not restart.

Checked for viruses; nothing found. Rebooted PC several times.

So at this point in time; FF will run but will not load the 3 tabs; Facebook, Netflix and youtube. They stay blank. Settings is not accessable, nor is addon's or logins and passwords. Typing anything on the search bar does nothing Typing anything in the address bar does noting Trying about:config or about:profile or any other about's does nothing. When closing FF two processes take 60+ seconds to end.

If I go back to him and tell him I need to reinstall Windows he will go absolutely nuts.

What also worries me is that Netflix said that the most recent esr browser version was not supported and that he should update to a later version.

And what is even more troubling is I updated his girlfriends PC at the same time and hers works perfectly. This scares the hell out of me because I then expect responses like "Your sons problem is not a firefox problem".

Ερώτηση από citizen1138x 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από FredMcD 6 ημέρες πριν