Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Master password mozilla firefox browser

Hello, I would like to point out that the window or the password for accessing the mozilla firefox browser can be circumvented simply by selecting the "Cancel" button or … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I would like to point out that the window or the password for accessing the mozilla firefox browser can be circumvented simply by selecting the "Cancel" button or by clicking on the red cross.

In other words it is useless, whereas before it worked perfectly.

Hope you fix this problem soon.

Best Regards

Ερώτηση από Pihkal 5 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 5 ώρες πριν

not aware of password existence

In the security part of my Firefox account there is a password that is different from my account login password. I don't know it and don't remember entering it. Apparentl… (διαβάστε περισσότερα)

In the security part of my Firefox account there is a password that is different from my account login password. I don't know it and don't remember entering it. Apparently it is very important if I have to reset my information. How can I fix this without loosing any data? Thank You

Ερώτηση από skipm 19 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 18 ώρες πριν

Know my firefox password or keep all my passwords

Hello everyone, I'm currently logged into my Firefox account, however, I can't remember its password. If I reset the password I lose all 245 of my saved logins. I want to… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone,

I'm currently logged into my Firefox account, however, I can't remember its password. If I reset the password I lose all 245 of my saved logins. I want to reset the password so that I actually remember it. If ever I get logged out on this laptop, or change laptop, I'll lose all 245 of my logins. What do I doooooooooooooooooooooo?

Ερώτηση από lilmanjak 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 18 ώρες πριν

How to temporarily disable password manager

I would like to temporarily disable the password manager before the computer goes to sleep or I leave it on in an active state and walk away from it for a short time. I d… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to temporarily disable the password manager before the computer goes to sleep or I leave it on in an active state and walk away from it for a short time. I do not want to exit FF but would like to keep all tabs open. As of now, if the computer sleeps, and upon awaking, I try access a password protected website FF will fill in the password and will not require a Password Manager Primary password. I would like FF to require the Primary password up awaking from the sleep state, and also be able turn off the password manager while the computer is in an active state.

Ερώτηση από sunstarry7 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

I generated a random password for my rmail saved it to my firefox acc now i cannot log in to my mail

So basically I made a firefox account and changed my email password with a generated password by firefox then saved the email password to my account, i reinstalled window… (διαβάστε περισσότερα)

So basically I made a firefox account and changed my email password with a generated password by firefox then saved the email password to my account, i reinstalled windows and i try to log in to my account and it says i need to enter a code that they send to my email….

This is so frustrating I have important things on email that i need to access asap, how on earth can i access my email while the password is saved in my firefox account and i cannot log in to my firefox because it says i need to wnter a cose that was sent to my email

Ερώτηση από nfr mdw 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 2 ημέρες πριν

Facebook container and recent news about tax prep websites

The Markup published an article yesterday revealing how some of the biggest tax preparation websites out there are passing confidential information back to Meta/Facebook.… (διαβάστε περισσότερα)

The Markup published an article yesterday revealing how some of the biggest tax preparation websites out there are passing confidential information back to Meta/Facebook.

It appears that this is something that the Facebook Container plugin would block, but I wanted to double-check and make sure.

Ερώτηση από eccentric.one 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 ημέρες πριν

Website restriction

I need access to a website , legalibus.com. But, I can't clear the restrctions? I was able to access 1,000 times before the update. Please help? … (διαβάστε περισσότερα)

I need access to a website , legalibus.com. But, I can't clear the restrctions? I was able to access 1,000 times before the update. Please help?

Ερώτηση από Queen G 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Account recovery without MFA app

Hi, I am a Mozilla add-on developer. I recently had to factory reset my phone and lost all of my Google Authentication MFA codes. Because I have lost access to my authent… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am a Mozilla add-on developer. I recently had to factory reset my phone and lost all of my Google Authentication MFA codes. Because I have lost access to my authentication codes, I cannot login to my account. Is there anyway I can get around this (e.g. by receiving a code via text or email)?

Ερώτηση από luke.lumos7 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Clear browsing history after quit not restoring tabs.

Hi! I like to have my browsing history cleared after I quit Firefox, but I found out that this will break the action to open previous windows and tabs. How to have these … (διαβάστε περισσότερα)

Hi!

I like to have my browsing history cleared after I quit Firefox, but I found out that this will break the action to open previous windows and tabs.

How to have these two options live together?

Ερώτηση από Roy 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

Using Firefox as my default browser

Since last Friday I haven't been able to access any of my bank accounts with US Bank. I can access these accounts through my US Bank phone app and through Chrome when I u… (διαβάστε περισσότερα)

Since last Friday I haven't been able to access any of my bank accounts with US Bank. I can access these accounts through my US Bank phone app and through Chrome when I use it on my laptop as browser. When I called US Bank IT they could not help because the phone app and Chrome worked. What's happening with Firefox? I have used it for years to get to these accounts, and now I am unable to.

Ερώτηση από linbutler1 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από wallyessa1963 3 ημέρες πριν

Websites don't ask for microphone/camera permission

I often use microphone and camera through Firefox, but today while trying to establish voice chat usual website doesn't ask for permission to use microphone. Microphone i… (διαβάστε περισσότερα)

I often use microphone and camera through Firefox, but today while trying to establish voice chat usual website doesn't ask for permission to use microphone. Microphone icon is visible in adress field but it's inactive and clicking on it doesn't do anything. I tried chrome browser and everything is fine there so it's not microphone's fault.

I have no idea what changed or how to fix it. Please help!

Ερώτηση από lszczuka 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 ημέρες πριν

Can't access some websites, I need them for work related stuff.

Hi, I'm trying to access this website: https://www.concursolutions.com/ But I can't, I believe it's because the new Firefox tends to block a lot of stuff, I tried to add… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm trying to access this website: https://www.concursolutions.com/ But I can't, I believe it's because the new Firefox tends to block a lot of stuff, I tried to add the website as an exemption, but I'm still having issues, any idea how to fix this? Thanks,

Ερώτηση από mantisbocurtis 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 ημέρες πριν

Ad Popups

I am about to drop Firefox for another browser. I have added Total AdBlocker yet popups still creep through. Now with MSN.com my home page, some of the Video Boxes are bl… (διαβάστε περισσότερα)

I am about to drop Firefox for another browser. I have added Total AdBlocker yet popups still creep through. Now with MSN.com my home page, some of the Video Boxes are blank but if I go to Chrome they show complete.

Ερώτηση από Joe Schaerer 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 4 ημέρες πριν

Two step authetification

I'm trying to sign into/sync Firefox on a new phone. It keeps saying I need to get code from authenticator app. I don't have one! I try to scan IR code from computer, but… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to sign into/sync Firefox on a new phone. It keeps saying I need to get code from authenticator app. I don't have one! I try to scan IR code from computer, but it still requires a code. Sometimes it says it is sending a code to my email address. It does not. I ask it to resend code but it never does. I am logged into Firefox on my computer, is there a way to turn off the authenticator or otherwise solve this problem?

Ερώτηση από ToastyMo 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από vc7ybp1nz 4 ημέρες πριν

Error for Firefox

Hi, I have this error message only in Firefox, someone can help? Secure Connection Failed An error occurred during a connection to distributorportal.polyworks.com. Pee… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have this error message only in Firefox, someone can help?


Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to distributorportal.polyworks.com. Peer’s Certificate has been revoked.

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Ερώτηση από etrottier 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Inter device security

When I open Firefox on my iphone, I get an additional firefox icon in the bottom menu bar of of my macbook pro and my iMac. The iMac is a shared device and I want to prev… (διαβάστε περισσότερα)

When I open Firefox on my iphone, I get an additional firefox icon in the bottom menu bar of of my macbook pro and my iMac. The iMac is a shared device and I want to prevent other devices seeing what web pages are being viewed on any of my devices. That make all devices private to the user, I can't find how to do that.

Ερώτηση από purdysi57 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Is there any way to block incoming articles etc that require a subscription in order to read them? Would really be nice!!

Is there any way to block incoming articles etc that require a subscription in order to read them? Would really be nice!!

Ερώτηση από auto.nut 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Raz 4 ημέρες πριν