Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cant download anything

This issue is occuring for couple weeks now. When i click download nothing happenes. No matter what i try to download, it wont work. I do my downloads in another browser … (διαβάστε περισσότερα)

This issue is occuring for couple weeks now. When i click download nothing happenes. No matter what i try to download, it wont work. I do my downloads in another browser :D Why is that happening? I did reset firefox by the way and there were couple downloads and then it broke again. I have this add on saves backup automaticly and here we can see there is something wrong because it cant save the file.

Ερώτηση από Hüseyin 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Lockwise doesn't show "Import from file" or "Import from another browser" options

Hi! I'm trying to import my passwords from Chrome and I can't because there isn't the option, like it is described in this tutorial. https://support.mozilla.org/en-US/kb/… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I'm trying to import my passwords from Chrome and I can't because there isn't the option, like it is described in this tutorial. https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-login-data-file

What can I do?

Ερώτηση από jjpv151088 12 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox cannot find profile after copying from other computer

I followed the instructions on the support pages to transfer my profiles from an old W7 laptop to a new W10 one. After the copying of the profiles to the correct location… (διαβάστε περισσότερα)

I followed the instructions on the support pages to transfer my profiles from an old W7 laptop to a new W10 one. After the copying of the profiles to the correct locations neither Firefox nor Thunderbird would start complaining that they could not find the profiles.

What I did (same thing for Thunderbird) 1. Opened Firefox troubleshooting on the old W7 laptop, opened the profile folder. 2. Closed Firefox 3. moved two levels up 4. copied the Profiles folder to a usb drive.

On new W 10 laptop 1. Opened Firefox troubleshooting on new W10 laptop, opened the profile folder. 2. Closed Firefox 3. moved two levels up 4. renamed the existing Profiles folder to Profiles OLD 5. copied the Profiles folder from the usb to the same correct location on the new laptop

When I tried opening Firefox on the new laptop it would not open complaining that it could not find the profile. Firefox had opened correctly previously.

Then when I renamed the moved Profiles folder to Profiles NEW and renamed Profiles OLD to Profiles, Firefox opened normally on the new laptop.

Identical procedure and result with the Thunderbird profile transfer.

What should I do?

Thanks.

Ερώτηση από MaybeYou 12 μήνες πριν

Απάντηση από MaybeYou 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Return to last place after scrolling to another page instead of from first page.

I use Scenesource to download items of interest, after scrolling down to find what I want, the settings do not allow me to get to the last page I started from and goes ba… (διαβάστε περισσότερα)

I use Scenesource to download items of interest, after scrolling down to find what I want, the settings do not allow me to get to the last page I started from and goes back to the first page. I know that I found the setting before but at my age I cant seem to get to it anymore. Can someone tell me how to get that back?

Ερώτηση από dmussatti1 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I disable update notification?

I am using Firefox Nightly. It receives updates every day, but most of the time I cannot restart Firefox as soon as update is available. I want to delay it till next natu… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox Nightly. It receives updates every day, but most of the time I cannot restart Firefox as soon as update is available. I want to delay it till next natural restart (ex.: night), however, Firefox shows notification about the available update. It's a minor issue, but seeing notification every day and having it to close every time gets annoying very quickly. I want to disable update notification but keep automatic updates. How can I do this?

Ερώτηση από Zaoshi 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Having a dreadful time migrating my Firefox settings to new PC

My profile folder is C:\Users\hseib\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pftm4b0j.Default User. It is the only profile under "Profiles". When I open the file "pftm4b… (διαβάστε περισσότερα)

My profile folder is C:\Users\hseib\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pftm4b0j.Default User. It is the only profile under "Profiles". When I open the file "pftm4b0j.Default User" it looks like all my data successfully migrated from my old PC. But when I launch Firefox, no bookmarks, no passwords, no add-ins, no nothing. Any help welcome.

Ερώτηση από hseibel2 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

DuckDuckGo

New user and have downloaded FF browser. Keeps connecting to DuckDuckGo? Is this a new aquisition, is it optional or mandatory? Thank you for your help.

Ερώτηση από simon.mckeown 11 μήνες πριν

Απάντηση από Mavis 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed firefox beta version 84 and can't revert back to 83

So I recently installed Firefox beta. It installed on top of main firefox. Now I am in beta version 84 but if i try to open regular firefox release version 83 it says run… (διαβάστε περισσότερα)

So I recently installed Firefox beta. It installed on top of main firefox. Now I am in beta version 84 but if i try to open regular firefox release version 83 it says running an old version will corrupt profile data. It just has an option to create a new profile, so i am asking if there is a way to import my settings from my original profile or make my original profile run on version 83 or should I just wait for version 84 to be released in main firefox.

Ερώτηση από mark2004 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to restore old data/bookmarks etc. through disc image

How can I get my settings and bookmarks from a cloned image of my old HDD. This is pretty annoying and making me think about leaving Mozilla. I've done what a support pag… (διαβάστε περισσότερα)

How can I get my settings and bookmarks from a cloned image of my old HDD. This is pretty annoying and making me think about leaving Mozilla. I've done what a support page advised and copied my data from one 'profile folder' (from the image) to another (internal drive). Not helping and displaying a 'The bookmarks and settings will not function properly' error message. I did not unfortunately create a proper backup prior to transferring drives so can't restore that way, assumed that things would more or less be a seamless sync through my Firefox account.

Would appreciate help here thanks.

Ερώτηση από ashirnadeem 11 μήνες πριν

Απάντηση από ashirnadeem 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads

Lately, every time I download a photoshop file, it now opens Photoshop and opens the file. How do I disable that from happening? I just want the file. I don't need to see… (διαβάστε περισσότερα)

Lately, every time I download a photoshop file, it now opens Photoshop and opens the file. How do I disable that from happening? I just want the file. I don't need to see it open. This has just been happening recently and I don't always need to open the files right away. It just slows my progress down and it's annoying! Thank you in advance!

Ερώτηση από woodlandelf 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I have 32 and 64 bit versions at the same time

Hi, I am an experienced firefox user for more than 2-3 years. But i recently need NPAPI plugins to do certain works. I learned that i need 32 bit to do that. I already ha… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am an experienced firefox user for more than 2-3 years. But i recently need NPAPI plugins to do certain works. I learned that i need 32 bit to do that. I already have 64 bit. Now my question is can i have 32 and 64 bit at the same time? If i can't, then can i migrate my data from 64 bit to 32 without any data loss? i am free to give further info if needed. Thank You!

Ερώτηση από nazibalalam 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloading torrent files

Greetings.Every time I try to download any torrent file browser asks what program to use. I always press open with Mutorrent and press button use as default program but e… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings.Every time I try to download any torrent file browser asks what program to use. I always press open with Mutorrent and press button use as default program but every time I try to download it alwas ask same.I try a lot of things and nothing seems to help. Very annoying because instead of one click you need to do it 3 times and wait a delay.

Ερώτηση από iusechainsaw 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web site requests to update to newer version of Firefox

I use Firefox 67 browsers on a Linux computer and on MS computers. They are set to update automatically. Why do some web sites advise me to install more up to date versio… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox 67 browsers on a Linux computer and on MS computers. They are set to update automatically. Why do some web sites advise me to install more up to date versions ?

Ερώτηση από den676310 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Profile Missing, nothing works!

I'm getting Profile Missing: Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible. I don't have a caches folder I can remove the contents of the appli… (διαβάστε περισσότερα)

I'm getting Profile Missing: Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible.

I don't have a caches folder I can remove the contents of the application support folder and nothing changes.

When I go to open the profile manager I get:

MyName$ /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P Error: Access was denied while trying to open files in your profile directory.

   1. !!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

I tried running Disk Utility but it froze the machine as it's a time machine disk and that slows it down immeasurably.

What's my next option?

Ερώτηση από matthewaudio 11 μήνες πριν

Απάντηση από matthewaudio 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't stay downloaded or signed in

Firefox won't stay downloaded to my computer. I am having to download it multiple times, especially if my computer has updates. On a separate note, when it does actually… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't stay downloaded to my computer. I am having to download it multiple times, especially if my computer has updates.

On a separate note, when it does actually stay on my computer over night, it never keeps me signed in to my Firefox account. I have to log in to it daily to have my bookmarks and passwords.

Also, it never remembers the theme I have picked for it. I would love some advice on how to fix this.

I've read through a ton of articles, and I can't seem to find a fix.

Ερώτηση από victoria.womble 11 μήνες πριν

Απάντηση από Amorain 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Import from file" not available on dropdown menu

I am setting up Firefox on a new PC... I am running the latest version of Firefox (I think) version 84.0. I exported my logins on my old PC to a .csv file with no proble… (διαβάστε περισσότερα)

I am setting up Firefox on a new PC... I am running the latest version of Firefox (I think) version 84.0. I exported my logins on my old PC to a .csv file with no problem. Now, I'm trying get Firefox to load that file. I've seen help responses that talk about getting to a submenu in the Login/Password section, but those responses indicate that one of the choices should be "Import from a file". But I'm not seeing that choice. I see "Import from another browser" in that menu, but I don't see "Import from a file"... any suggestions?

Ερώτηση από Jim 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated firefox before I backedup my bookmarks now I have a new profile and I can't import my bookmarks

I updated firefox before I backedup my bookmarks now I have a new profile and I can't import my bookmarks mac osx

Ερώτηση από davidfisme 11 μήνες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Does upgrade delete any exceptions, preferences or settings?

I keep getting reminders that there is a new release of Firefox. Does it delete any preferences, exceptions, settings, etc? Any reported bugs with it? Thanks. … (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting reminders that there is a new release of Firefox.

Does it delete any preferences, exceptions, settings, etc?

Any reported bugs with it?

Thanks.

Ερώτηση από Sue 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν