Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Font size in some pages and UI are too large

My Firefox has got inconsistently large font size in some UI, namely on the homepage (text elements with style "font: caption") and texts in the Update Firefox notice box… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox has got inconsistently large font size in some UI, namely on the homepage (text elements with style "font: caption") and texts in the Update Firefox notice box (which I don't know how to reproduce within a resonable time and effort). It just happened after a ordinary restart of Firefox: no updates etc. I tried updating Firefox after that but to no avail. How can I fix it?

Ερώτηση από XZL 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bank has recently switched the position of 'online' and 'bank name' in its login URL. How can I delete all history for the old URLs (e.g. Bankname*) without deleting history for all non-bank-related URLs?

My bank has recently switched the position of 'online' and 'bank name' in its login URL. How can I delete all history for the old URLs (e.g. Bankname*) without deleting … (διαβάστε περισσότερα)

My bank has recently switched the position of 'online' and 'bank name' in its login URL. How can I delete all history for the old URLs (e.g. Bankname*) without deleting history for all non-bank-related URLs?

Ερώτηση από ChrisBG 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Dynamics 365 App required sign in again and again to use after update to Firefox 118 and beta 119

Hi Team, After updated to latest version of Firefox - 118, we facing with this issue: Dynamics 365 App required sign in again and again to use. We need to click on sign … (διαβάστε περισσότερα)

Hi Team,

After updated to latest version of Firefox - 118, we facing with this issue: Dynamics 365 App required sign in again and again to use. We need to click on sign in at least 3 times, but no need to provide the credential.

Checking the network log, seeing this: error_description "AADSTS700084: The refresh token was issued to a single page app (SPA), and therefore has a fixed, limited lifetime of 1.00:00:00, which cannot be extended. It is now expired and a new sign in request must be sent by the SPA to the sign in page. The token was issued on 2023-10-09T07:45:27.2163809Z.\r\nTrace ID: 07fa536f-3cd8-4f91-9950-66dc69928b00\r\nCorrelation ID: 594b0d6f-0dab-48e4-900d-f92b8a382eba\r\nTimestamp: 2023-10-11 08:46:36Z"

Ερώτηση από mx1 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New Addons blank on Firefox restart, return when disabled and enabled.

New addons on Firefox become blank on restarting the browser. They return when I manually disable and enable them once. How to fix this? Doesn't happen to older addons.… (διαβάστε περισσότερα)

New addons on Firefox become blank on restarting the browser.

They return when I manually disable and enable them once.

How to fix this? Doesn't happen to older addons.

Ερώτηση από nanup.personal+firefox 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από nanup.personal+firefox 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Middle click not working

I switched to Firefox DE because I wasn't able to install 3rd party extensions. Just now, my middle click isn't working. I can't use the middle click to open/close tabs a… (διαβάστε περισσότερα)

I switched to Firefox DE because I wasn't able to install 3rd party extensions. Just now, my middle click isn't working. I can't use the middle click to open/close tabs and to open links in a new tab. I checked my settings, tried a new profile, nothing works except in normal Firefox, the middle mouse does work, but I don't want to switch to that. My middle click also works in Edge and other apps, but please fix this issue as soon as possible. Thank you.


PS. Please add biometrics to Firefox, like how Google did with Chrome.

Ερώτηση από j.r.cudd2008 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting signed out of Google

I keep getting signed out of my Google account whenever I close Firefox. I switched the Enhanced Tracking Protection to Standard, and I do not delete my cookies when I cl… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting signed out of my Google account whenever I close Firefox. I switched the Enhanced Tracking Protection to Standard, and I do not delete my cookies when I close Firefox. I even tried to disable the Purge Trackers option but this didn't help either. I have some dev-tools extensions installed + Adblock and Decentraleyes. It does not solve my problem if a disable them too. Would really appreciate anyone's insight.

Ερώτηση από gajidix793 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting many email notifications for the same data breach in Firefox Monitor

Over the last five hours, I have gotten 27 emails from Firefox Monitor for this data breach, for the same email address. I have already marked the breach as resolved in M… (διαβάστε περισσότερα)

Over the last five hours, I have gotten 27 emails from Firefox Monitor for this data breach, for the same email address. I have already marked the breach as resolved in Monitor but I keep getting emails. Is there anything I can do about it?

Ερώτηση από Lucidiot 9 μήνες πριν

Απάντηση από Lucidiot 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 119 doesn’t use system (/usr/share/fonts) or user’s (~/.local/share/fonts) fonts for rendering

I use Kubuntu 23.04 with Firefox from mozillateam/ppa apt repository, got update to FF 119 today (package 119.0+build1-0ubuntu0.23.04.1~mt1) and after the update Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

I use Kubuntu 23.04 with Firefox from mozillateam/ppa apt repository, got update to FF 119 today (package 119.0+build1-0ubuntu0.23.04.1~mt1) and after the update Firefox stopped using system-wide installed fonts (either from /usr/share/fonts or from ~/.local/share/fonts).

So for example fc-list finds Gentium Plus (/usr/share/fonts), Iosevka and Junicode (~/.local/share/fonts) on my system: % fc-list -f '%{family}: %{file}\n' | rg -i 'gentium plus:' Gentium Plus: /usr/share/fonts/truetype/gentiumplus/GentiumPlus-Italic.ttf Gentium Plus: /usr/share/fonts/truetype/gentiumplus/GentiumPlus-BoldItalic.ttf Gentium Plus: /usr/share/fonts/truetype/gentiumplus/GentiumPlus-Bold.ttf Gentium Plus: /usr/share/fonts/truetype/gentiumplus/GentiumPlus-Regular.ttf % fc-list -f '%{family}: %{file}\n' | rg -i 'iosevka:' Iosevka: /home/silmeth/.local/share/fonts/iosevka/iosevka.ttc Iosevka: /home/silmeth/.local/share/fonts/iosevka/iosevka.ttc Iosevka: /home/silmeth/.local/share/fonts/iosevka/iosevka.ttc Iosevka: /home/silmeth/.local/share/fonts/iosevka/iosevka.ttc % fc-list -f '%{family}: %{file}\n' | rg -i 'junicode:' Junicode: /home/silmeth/.local/share/fonts/junicode/otf/Junicode-Bold.otf Junicode: /home/silmeth/.local/share/fonts/junicode/otf/Junicode-Regular.otf Junicode: /home/silmeth/.local/share/fonts/junicode/otf/Junicode-Italic.otf Junicode: /home/silmeth/.local/share/fonts/junicode/otf/Junicode-BoldItalic.otf

but when I try to apply the style `font-family: Gentium Plus`, `font-family: Iosevka`, or `font-family: Junicode` to an element, Firefox doesn’t use those fonts and instead in the element inspector I see Noto Serif is being used instead.

Before the update the appropriate system fonts were being chosen for rendering by Firefox.

Ερώτηση από Benedykt Jaworski 9 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Buttons 4 & 5 (Forward & Backwards) Logi MX Vertical was rebinded

Hi, after updating to 118.0+ my MX vertical binding was changed to backwards -> Responsive design mode, forewards -> nothing or turning on add-on for bitwarden. I w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, after updating to 118.0+ my MX vertical binding was changed to backwards -> Responsive design mode, forewards -> nothing or turning on add-on for bitwarden. I want back next and previous page feature. How to solve it? Thank you

Ερώτηση από michalsvento.ml 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube Video Hanghing up when on another tab

I'm having an issue that seems to Lock up YouTube on Firefox. I'm trying to get back into using Firefox but I'm having a persistent issue in both FF Mainline and even in… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having an issue that seems to Lock up YouTube on Firefox.

I'm trying to get back into using Firefox but I'm having a persistent issue in both FF Mainline and even in FF Beta 119.

If i play a Video on YT then switch tab to do something else then go back to YT it lock up the video window. I do not have this happen on Chrome or Edge.

I have tried refreshing the browser and still have this issue.

PC Specs: Razer Razer Blade 15 Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz Installed RAM 32.0 GB (31.8 GB usable) GPU NVIDIA RTX 3060


Here is link to short video of the issue described.

https://drive.google.com/file/d/1yYxQkUPZbIOOYnW31LzMM7R8NI0_kZY9/view?usp=share_link

Ερώτηση από 3_Pocket 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer Edition slow on startup

I'm on Firefox Developer Edition 119.0b9 (32-bit) and Windows 11 Pro 22H2 but I've been experiencing this problem a lot longer ago even before upgrading to Windows 11. Th… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Firefox Developer Edition 119.0b9 (32-bit) and Windows 11 Pro 22H2 but I've been experiencing this problem a lot longer ago even before upgrading to Windows 11. The first thing I open in my computer is Firefox, it gets the window itself quickly but the page stays blank with the gray loading dot going right and left for nearly 10 minutes before the page loads and Firefox works normally. I don't experience any issues while browsing the internet after that long loading but it's really annoying especially when I'm in a hurry and I don't have 10 minutes to stare at a blank page.

Ερώτηση από محمد 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mouse-Wheel Click creates AND focuses on new tab.

Hello, I have been getting a bit annoyed at something very small that I tried to fix, but nothing I do is working. I am wanting to use the address/search bar and click m… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have been getting a bit annoyed at something very small that I tried to fix, but nothing I do is working.

I am wanting to use the address/search bar and click my mouse wheel to open a new tab in the background. Without switching to the newly created tab. But instead it's always switching to the new tab right as I click with my mouse wheel.

I have tried looking up the problem online and following the people's advice on other posts. Nothing is working to change this. At all.

I went to the "about:config" area and tried switching a few settings related to opening the tab in background and restarting Firefox, I tried going to the actual setting page and the checkbox for "When you open ... switch to it immediately" was unchecked. Nothing was changing at all and clicking the mouse wheel was still opening and switching automatically. (All "__inbackground" stuff in about:config is set to true at the time of this post, I have noticed that changing stuff in there and restarting Firefox isn't effecting/changing anything)

I would really appreciate some help if this is still able to be changed. I recently switched from Chrome to Firefox, and I really loved how I was able to click my mouse wheel to open a tab in the background. (Also, I am using the latest version of Firefox)

Ερώτηση από TheAGames10 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TheAGames10 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Permission denied when opening file from another drive

When opening a file from another drive, I get an error: Access to the file was denied I know this can happen on the Snap version, but I have Firefox installed from a deb… (διαβάστε περισσότερα)

When opening a file from another drive, I get an error: Access to the file was denied

I know this can happen on the Snap version, but I have Firefox installed from a deb!

Ερώτηση από Bic 9 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I see what cookies have been installed?

How can I see what cookies have been installed? In "Privacy & Security" | "Cookies and Site Data" I can see the web sites that downloaded cookies and how many, but n… (διαβάστε περισσότερα)

How can I see what cookies have been installed? In "Privacy & Security" | "Cookies and Site Data" I can see the web sites that downloaded cookies and how many, but not what they are.

Ερώτηση από c.bores 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon Prime Video won't play video on Firefox

Amazon Prime Videos will not play on Fire Fox. The message says to update Firefox, but my browser is up to date as of today, 10-24-23. Their customer service can provi… (διαβάστε περισσότερα)

Amazon Prime Videos will not play on Fire Fox. The message says to update Firefox, but my browser is up to date as of today, 10-24-23. Their customer service can provide no answer. This has been an ongoing problem for several months. I have tried their trouble shooting steps of restarting my system, signing out and re-signing in on Amazon and closing and re-opening Firefox. Allow DRM content is checked on my settings. Thanks.

Ερώτηση από marketlink4u 8 μήνες πριν

Απάντηση από marketlink4u 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Recover lost Onetab data

Hello. I was having issues with my open tabs in FF crashing in the past 24 hours. I had to restart FF this morning to get the problem to stop. To my dismay, it appears t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I was having issues with my open tabs in FF crashing in the past 24 hours. I had to restart FF this morning to get the problem to stop.

To my dismay, it appears that all of my Onetab data saved over the past year was wiped out in the process. I'm a writer, and I save these links for article research, and would like to recover as many as possible.

Any assistance would be appreciated! I use Idrive for backup, and would need to know the directory pathway if they were to help me to recover this data (if that's even possible).

Thanks in advance! Claudia

Ερώτηση από forthwrite 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com. This has been going on for over a month and spans several version releases. However, I c… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox (just updated to latest version) will not show videos from Ring.com. This has been going on for over a month and spans several version releases. However, I can get other browsers (Safari, Chrome, Vivaldi) to view the videos. (I am using a Mac, latest operating system.) I have just been trying to view a video from my Ring account for the last 10 minutes and it will not load and show.

Can you help?

Ερώτηση από LLKRAUS 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Browser - Today's Update got rid of my toolbar bookmarks

My browser was just updated today and now my Toolbar Bookmarks are missing from the toolbar. "Most Visited" with a gear is on the left and Other Bookmarks with hardly any… (διαβάστε περισσότερα)

My browser was just updated today and now my Toolbar Bookmarks are missing from the toolbar. "Most Visited" with a gear is on the left and Other Bookmarks with hardly anything in it is on the far right. I have to go to Bookmarks at the top to access my Toolbar Bookmarks. This is not very handy. I put the bookmarks I need all the time on the toolbar.

Bookmarks toolbar is set to "Always Show". It was fine before the update so...

Ερώτηση από RiverMiss 8 μήνες πριν

Απάντηση από RiverMiss 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how to remove apple maps from search results

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I wo… (διαβάστε περισσότερα)

I looked for a way to remove apple maps from being the default Map when I search using Firefox on windows 10. Its not helpful since half of the info isnt listed and I would like google maps instead like it had always been.

Ερώτηση από e6otwist 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 8 μήνες πριν