Διαγραφή ιστορικού περιήγησης, αναζήτησης και λήψεων στο Firefox

Πληροφορίες αναθεώρησης
 • ID αναθεώρησης: 46665
 • Δημιουργία:
 • Δημιουργός: TheGallery
 • Σχόλιο: Partial translation (quickly done, needs fixes)
 • Ελέγχθηκε: Όχι
 • Έτοιμο για μετάφραση: Όχι
Πηγή αναθεώρησης
Περιεχόμενο αναθεώρησης

Καθώς περιηγήστε στο διαδίκτυο , ο Firefox για να σας διευκολύνει συγκρατεί πολλές πληροφορίες για εσάς - τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, αρχεία που κατεβάσατε και αλλα. 'Ολες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν το ιστορικό σας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή μπορεί να μην επιθυμείτε να βλέπουν τις πληροφορίες αυτές άλλοι.

Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιές πληροφορίες αποθηκεύονται στο ιστορικό σας και σας παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για να το καθαρίσετε πλήρως ή μερικώς. Για να αποτρέψετε την αποθήκευση ιστορικού σε προσωρινή βάση, δείτε το άρθρο Ιδιωτική περιήγηση - Χρήση του Firefox χωρίς την αποθήκευση ιστορικού.

Τι δεδομένα περιλαμβάνειτο ιστορικό μου;

 • Ιστορικό περιήγησης και λήψεων: Το ιστορικό περιήγησης είναι η λίστα με όλες τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και εμφανίζεται στο μενού Ιστορικό, η λίστα Ιστορικό στο παράθυρο της Βιβλιοθήκς, και στη λίστα διευθύνσεων της Αυτόματης συμπλήρωσης στη γραμμή διευθύνσεων. Το ιστορικό λήψεων είναι η λίστα με τα αρχεία που έχετε κατεβάσει και εμφανίζονται στο Παράθυρο λήψεις αρχείων.
 • Ιστορικό φορμών και πλαισίου αναζήτησης: Το ιστορικό φορμών περιλαμβάνει στοιχεία που έχετε εισάγει σε φόρμες στο διαδίκτυο για Αυτόματη συμπλήρωση φορμών. Το ιστορικό του πλαισίου αναζήτησης περιλαμβάνει στοιχεία που έχετε εισάγει στο πλαίσιο αναζήτησης του Firefox.
 • Cookies: Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις σας ή τη κατάσταση σύνδεσης. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες και προτιμήσεις που αποθηκεύονται απο πρόσθετα όπως το Adobe Flash. Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν απο τρίτους για να σας ανιχνεύουν σε ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση, δείτε το άρθρο Πώς ενεργοποιώ τη λειτουργία Do Not Track;.
  Σημείωση: Προκειμένου να κάνετε εκκαθάριση των cookies που ορίζονται απο το Flash, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη πιο πρόσφατη έκδοση. Δείτε το άρθρο Ενημερώνοντας το Flash για οδηγίες.
 • Προσωρινή μνήμη: Η προσωρινή μνήμη αποθηκεύει προσωρινά αρχεία, όπως ιστοσελίδες και άλλα δεδομένα, που ο Firefox κατέβασε απο το διαδίκτυο προκειμένου να φορτώνει πιο γρήγορα ιστοσελίδες που έχετε ήδη επισκεφτεί.
 • Ενεργές είσοδοι: Αν έχετε κάνει είσοδο σε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί ταυτοποίηση HTTP απο το πιο πρόσφατα ανοιγμένο Firefox, η ιστοσελίδα θεωρείτε "ενεργή". Με την εκκαθάριση αυτού, θα αποσυνδεθείτε απο αυτες τις ιστοσελίδες.
 • Προτιμήσεις ιστοσελίδων: Εξατομικευμένες προτιμήσεις ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένου του αποθηκευμένου επιπέδου μεγέθυνσης ιστοσελίδων, της κωδικοποίησης χαρακτήρων, και των αδειών για ιστοσελίδες (όπως τις εξαιρέσεις αναδυόμεων παραθύρων)) περιγράφονται στο άρθρο παράθυρο Πληροφορίες Σελίδων.
 • Browsing & Download History: Browsing history is the list of sites you've visited that are shown in the History menu, the Library window's History list, and the Location bar autocomplete's address list. Download history is the list of files you've downloaded that are shown in the Downloads window.
 • Form & Search Bar History: Form history includes the items you've entered into web page forms for Form autocomplete. Search Bar history includes items you've entered into Firefox's Search bar.
 • Cookies: Cookies store information about websites you visit, such as site preferences or login status. This includes information and site preferences stored by plugins such as Adobe Flash. Cookies can also be used by third parties to track you across sites. For more info about tracking, see Πώς ενεργοποιώ τη λειτουργία Do Not Track;.
  Note: In order to clear cookies set by Flash you must be using the latest version. See Updating Flash for instructions.
 • Cache: The cache stores temporary files, such as web pages and other online media, that Firefox downloaded from the Internet to speed up loading of pages and sites you've already seen.
 • Active Logins: If you have logged in to a website that uses HTTP authentication since you most recently opened Firefox, that site is considered "active". Clearing this logs you out of those sites.
 • Offline Website Data: If you've allowed it, a website can store files on your computer so that you can continue to use it when you are not connected to the Internet.
 • Site Preferences: Site-specific preferences, including the saved zoom level for sites, character encoding, and the permissions for sites (like pop-up blocker exceptions) described in the Page Info window.

How do I clear my history?

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....
  For Windows XP: At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Clear Recent History....
  On the menu bar, click the Tools menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click the Tools menu, and select Clear Recent History....
  Clear Recent History Win1
  History Mac1
  History Lin1
 2. Select how much history you want to clear:
  • Click the drop-down menu next to Time range to clear to choose how much of your history Firefox will clear.
  History Win2 History Mac2 History Lin2
  History Win3 History Mac3 History Lin3
 3. Finally, click the Clear Now button and the window will close and the items you've selected will be cleared.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....
  For Windows XP: At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Clear Recent History....
  On the menu bar, click the Tools menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click the Tools menu, and select Clear Recent History....
  History Win1
  History Mac1
  History Lin1
 2. Select how much history you want to clear:
  • Click the drop-down menu next to Time range to clear to choose how much of your history Firefox will clear.
  History Win2 History Mac2 History Lin2
  History Win3 Fx11 History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Finally, click the Clear Now button and the window will close and the items you've selected will be cleared.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....On the menu bar, click the History menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click the History menu, and select Clear Recent History....
  History Win1
 2. Select how much history you want to clear:
  • Click the drop-down menu next to Time range to clear to choose how much of your history Firefox will clear.
  History Win2 History Mac2 History Lin2
  History Win3 Fx11 History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Finally, click the Clear Now button and the window will close and the items you've selected will be cleared.

How do I make Firefox clear my history automatically?

If you need to clear your history every time you use Firefox, you can set it to happen automatically on exit so you don’t forget.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό.

 3. Στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο "Το Firefox", επιλέξτε το Θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ιστορικού.
  CustomHistoryFx57-el Fx62CustomHistorySettings-el
 4. Check the box for Clear history when Firefox closes. History Win4 History Mac4 History Lin4
 5. To specify what types of history should be cleared, click the Settings... button next to Clear history when Firefox closes.
 6. In the Settings for Clearing History window, check the items that you want to have cleared automatically each time you quit Firefox.
  History Win5 History Mac5 History Lin5
 7. After selecting the history to be cleared, click OK to close the Settings for Clearing History window.
 8. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

How do I remove a single website from my history?

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon , κάντε κλικ στο Ιστορικό και, έπειτα, κάντε κλικ στο "Προβολή όλου του ιστορικού", στο κάτω μέρος, για να ανοίξετε το παράθυρο "Βιβλιοθήκη". Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , κάντε κλικ στο Ιστορικό και, έπειτα, στο "Προβολή όλου του ιστορικού", στο κάτω μέρος, για να ανοίξετε το παράθυρο "Βιβλιοθήκη".
 2. Search for the website you want to remove from your history by typing its name in the Search History field in the top-right corner and then pressing EnterReturn.
 3. Then, in the search results, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the site you want to remove, and select Forget About This Site.
  All history items (browsing and download history, cookies, cache, active logins, passwords, saved form data, exceptions for cookies, images, pop-ups) for that site will be removed.

  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Finally, close the Library window.