Zakázání cookies třetích stran

Sledovací cookies třetích stran jsou nyní blokovány ve výchozím nastavení všem uživatelům. Jak vás Firefox chrání proti sledování, se více dozvíte v článku Blokování obsahu.
Sledovací cookies jsou nyní blokovány ve výchozím nastavení všem uživatelům. Jak vás Firefox chrání proti sledování, se více dozvíte v článku Rozšířená ochrana proti sledování ve Firefoxu pro počítač.

Cookies třetích stran jsou cookies, které ukládá jiná stránka než ta, na které se právě nacházíte. Například stránka cnn.com by mohla mít na svých stránkách Facebookové tlačítko "To se mi líbí", přičemž kliknutím na toto tlačítko se nastaví cookie, jenž může být přečteno Facebookem. To by bylo pokládáno za cookie třetí strany.

Tento druh cookies používají někteří inzerenti ke sledování vašich návštěv stránek, na kterých inzerují. Pokud vás tento fakt znepokojuje, můžete ve Firefoxu cookies třetích stran zakázat.

Poznámka: Zakázáním cookies třetích stran zabráníte některým druhům sledování, nikoli však všem. Nepřejete-li si být sledováni, přečtěte si také články Jak řeknu webovým serverům, aby mě nesledovaly? a Co se stalo s funkcí Ochrana proti sledování? a Blokování obsahu., Rozšířená ochrana proti sledování ve Firefoxu pro počítač a Sledovací prvky a skripty, které Firefox blokuje v Rozšířené ochraně proti sledování.

Nastavení pro cookies třetích stran se nachází v nastavení Firefoxu v sekci Soukromí a zabezpečení:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a najděte část Cookies a data stránek.
  cookies-3-stran-zakazat-fx62
 3. Z rozbalovací nabídky vedle textu Cookies a data třetích stran vyberte možnost nikdy nepovolovat.
  Poznámka: Když zjistíte, že se s tímto nastavením některé vaše oblíbené stránky nezobrazují správně, pak jako kompromis nastavte zmíněnou volbu na Pouze navštívenépovolit pouze navštívené, a ukládání cookies třetích stran bude umožněno pouze stránkám, které jste již dříve navštívili.
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Zakázání cookies třetích stran

Jak zablokovat sledovací prvky třetích stran nebo všechny cookies třetích stran:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko fx57menu a v ní zvolte Blokování obsahu.
  moznosti-soukromi-blokovani-obsahu
 2. Pro zablokování sledovacích cookies třetích stran zaškrtněte volbu Cookies třetích stran. Pro zablokování všech cookies třetích stran změňte nastavení z Cookies sledovacích prvků (doporučeno) na Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek).
Poznámka: Pokud je již daná možnost vybrána a vidíte hlášení Vaše nastavení cookies a dat stránek brání změnám nastavení cookies třetích stran, klikněte na tlačítko Změnit nastavení cookies. To vás přenese do části Cookies a data stránek, kde můžete změnit typ blokovaných cookies.
moznosti-cookies-data-stranek2
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko fx57menu a v ní zvolte Blokování obsahu.
  To vás přenese do nastavení Firefoxu do části Blokování obsahu.
  moznosti-soukromi-blokovani-obsahu-fx65
 2. Zvolte možnost Vlastní.
 3. Zaškrtněte volbu Cookies. Výchozím nastavením je Cookies sledovacích prvků třetích stran.
  moznosti-soukromi-blokovani-obsahu-vlastni-fx65
  Pro zablokování všech cookies třetích stran vyberte z rozbalovací nabídky možnost Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek).
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
  moznosti-soukromi-ochrana-proti-sledovani-fx78
 3. V části Rozšířená ochrana proti sledování vyberte možnost Vlastní.
 4. Zaškrtněte volbu Cookies. Výchozí možností je Sledovací cookies, např. sociálních sítí.
  moznosti-soukromi-ochrana-proti-sledovani-vlastni-fx78
  K blokování všech cookies třetích stran vyberte z rozbalovací nabídky možnost Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek).
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Povolení cookies třetích stran pro konkrétní web

Některé stránky nemusejí fungovat správně, když jsou blokovány cookies třetích stran, a to ani s nastavením Cookies sledovacích prvků (doporučeno)Cookies sledovacích prvků třetích stran. Jak povolit cookies třetích stran pro určitý web:

Klikněte v adresním řádku na ikonku Kontrolního centra Site Info button a v něm klikněte na tlačítko Vypnout blokování pro tento serverVypnout blokování na tomto serveru.

kontrolni-centrum52-fx63Fx65ControlCenter-Third-partyTrackersBlocked

Další informace naleznete v kapitole Vypnutí blokování obsahu na jednotlivých webech jiného článku podpory.

Některé stránky nemusejí fungovat správně, když jsou blokovány cookies třetích stran, a to ani s nastavením Sledovací cookies, např. sociálních sítí. Jak vypnout rozšířenou ochranu proti sledování na určitém webu:

 1. Klikněte po levé straně adresního řádku na štít shield detected 70.
 2. V horní části klikněte na přepínač Fx70-ETPswitch.
  ochrana-proti-sledovani-vypnuti-fx78
  • Tím se pro daný web vypne rozšířená ochrana proti sledování. Stránka se automaticky načte znovu a sledovací prvky budou na ní a na ostatních stránkách daného webu povoleny.

Stejným postupem pak rozšířenou ochranu proti sledování zase zapnete.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více