Vymazání cookies a dat stránek

Cookies jsou na váš počítač ukládány webovými stránkami, které navštěvujete, a obsahují informace jako je individuální nastavení stránky či stav přihlášení. Tento článek popisuje, jak ve Firefoxu smazat cookies, jiná data stránek a webový obsah uložený v mezipaměti.

Vymazání cookies pro aktuální web

Tato funkce je dostupná v novější verzi Firefoxu. Abyste ji mohli využívat, aktualizujte Firefox na nejnovější verzi.
Jak smazat cookies a data stránek pro aktuálně navštívený web:

 1. Klepněte na ikonku informací Site Info button nacházející se v levé části adresního řádku.
  kontrolni-centrum41-fx63 kontrolni-centrum41-fx63 kontrolni-centrum41-fx65
 2. Klepněte na Vymazat cookies a data stránky….

Vymazání cookies pro libovolný web

Jak smazat cookies pro jakýkoli jednotlivý web:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a najděte část Cookies a data stránek.
 3. Klepněte na tlačítko Spravovat data…. Zobrazí se dialog Cookies a data stránky.
 4. Do pole Hledat zadejte název serveru, jehož cookies chcete odstranit. Zobrazeny budou pouze ty cookies, které vyhovují vašemu hledání.
  sprava-cookies-fx65 sprava-cookies-fx65
  • Pro odstranění všech cookies a dat v úložišti náležejících danému serveru klepněte na Odstranit vše.
  • Pro odstranění vybraných položek je vyberte a klepněte na Odstranit vybrané.
 5. Klepněte na Uložit změny.
 6. V potvrzovacím dialogu Mazání cookies a dat stránek klepněte na OdstranitOK.
 7. Zavřete panel about:preferences.

Více informací o správě dat stránek se dozvíte v článku Správa nastavení místního webového úložiště.

Poznámka: Jednotlivé cookies náležející konkrétnímu serveru lze ve verzi Firefoxu 60 a nižší odstranit z dialogu Informace o stránce pomocí tlačítka Zobrazit cookies v sekci Zabezpečení. Také je lze odstranit Jednotlivé cookies náležející konkrétnímu serveru lze odstranit pomocí Průzkumníku úložiště skrze místní nabídku, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši. Průzkumník úložiště otevřete tak, že klepnete na tlačítko nabídky Fx57Menu , zvolíte Vývoj webu a poté Průzkumník úložiště nebo stisknete klávesy Shift + F9.

Vymazání všech cookies, dat stránek a mezipaměti

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a najděte část Cookies a data stránek.
 3. Klepněte na tlačítko Vymazat data…. Objeví se dialog Vymazat data.
  vymazat-data vymazat-data
  • Obě položky, Cookies a data stránek (pro odstranění informací o stavu přihlášení a individuálních nastavení stránek) a Mezipaměť webových stránek (pro odstranění v mezipaměti uložených obrázků, skriptů a jiného obsahu), by měly být zaškrtnuty.
 4. Klepněte na tlačítko Vymazat.

Vymazání všech cookies při zachování ostatních dat

Jak smazat pouze cookies a ostatní data zachovat:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Knihovna stránek (nebo klepněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon na nástrojové liště).
 2. Klepněte na Historie a poté na Vymazat nedávnou historii….
 3. Volbu Časové období mazání nastavte na Vše (pokud nevidíte seznam položek historie, klepněte na šipku vedle textu Podrobnosti).
  Fx52ClearRecentHistory-Cookies vymazani-historie21
 4. Zaškrtněte POUZE položku Cookies.
 5. Klepnutím na tlačítko Vymazat vymažete všechny cookies a dialogové okno se zavře.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý, Nerohorse. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou