Používáme zásuvný modul QuickTime k přehrávání zvuku a videa

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

S vydáním verze Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku podpory.

Vývoj a údržba aplikace QuickTime pro Windows byla firmou Apple ukončena a obsahuje známé vážné bezpečnostní chyby. Pokud máte tuto aplikaci nainstalovanu, měli byste ji odinstalovat. Zásuvný modul aplikace QuickTime byl z důvodu vaší ochrany zablokován.

quicktime_logo.png Součástí programu QuickTime od firmy Apple, Inc. je i zásuvný modul pro prohlížeče, který umožňuje ve Firefoxu přehrávat filmy a jiné na Internetu dostupné multimediální obsahy. QuickTime je součástí systémů Mac a je dostupný i pro Windows. Tento článek vysvětluje, jak prověřit, že je QuickTime nainstalován a funkční, a pokud s ním máte problémy, nabízí pár návrhů na jejich řešení.

Poznámka: Pro Linuxovou platformu není QuickTime k dispozici, nicméně formát QuickTime dokáže přehrát populární Linuxový přehrávač multimédií Mplayer. Abyste ve Firefoxu mohli programem Mplayer přehrávat streamovaná videa, musíte mít nainstalovány programy gnome-mplayer a gecko-mediaplayer. Je možné, že se oba zmíněné programy nacházejí v repozitářích vaší distribuce.

Poznámka: 64-bitová verze Firefoxu tento zásuvný modul nerozpoznává ani nepodporuje.
Důležité: zásuvný modul QuickTime není dostupný pro Mac OS X 10.11 (El Capitan), OS X 10.10 (Yosemite) a OS X 10.9 (Mavericks). V tomto článku naleznete vysvětlení firmy Apple a postup, jak tento zásuvný modul ve Firefoxu zprovoznit:
Co když vám webový prohlížeč hlásí, že mu chybí plug-in QuickTime.

Jak otestovat, zda je QuickTime funkční

Chcete-li zjistit, zda je QuickTime nainstalován a funkčníChcete-li zjistit, zda je zásuvný modul QuickTime funkční, navštivte tuto stránku a zkuste na ní přehrát video:

Jestliže se video přehrává, zásuvný modul QuickTime je nainstalován a povolen.

Poznámka: Na systému Windows bude k dokončení testu možná potřeba povolit některé funkce Firefoxu, aby mohl komunikovat přes firewall. Až budete Firefoxem vyzváni, klepněte na Odblokovat.

Instalace nebo aktualizace programu QuickTime

Jak nainstalovat QuickTime nebo aktualizovat na nejnovější verzi:

Poznámka: Poslední verze programu QuickTime je určena pro Windows 7 nebo Vista. Je-li nainstalován na jinou verzi operačního systému Windows, nemusí nabízet plnou funkčnost. Bližší informace o aktuální a předcházejících verzích programu QuickTime naleznete na této stránce společnosti Apple.
 1. Přejděte na stránku Apple QuickTime download.
 2. Stáhněte instalační soubor programu QuickTime do svého počítače.
 3. Když je stahování dokončeno, zavřete Firefox.
 4. Najděte stažený soubor a dvojklepnutím na něj zahajte instalaci QuickTime.

Počínajíc verzí QuickTime 7.7.9 se zásuvný modul pro prohlížeče již neinstaluje automaticky a bude odebrán, jestliže máte ve svém počítači předchozí verzi programu QuickTime.

Pokud instalujete QuickTime 7.7.9 nebo novější, měli byste namísto možnosti "Typical" zvolit možnost "Custom", abyste mohli do instalace zahrnout i volitelný zásuvný modul QuickTime Web Plug-in. Pokud již máte program QuickTime nainstalován či aktualizován, můžete zásuvný modul pro prohlížeče dodat následujícím postupem:

 1. Najděte instalační soubor programu Quicktime, který jste dříve stáhli a dvojklepněte na něj. (Popřípadě otevřete Ovládací panely Windows, zvolte Programy, poté Programy a funkce, v seznamu nainstalovaných programů vyberte QuickTime a klepněte na Změnit.)
 2. Otevře se okno "QuickTime for Windows", ve kterém zvolte Modify.
  QT779installer-Modify
 3. V okně "QuickTime Product Features" zvolte Optional QuickTime Features a z rozbalovací nabídky v sekci QuickTime Web Plug-in vyberte Entire feature will be installed on local hard drive.
  QT779installer-WebPlugin
 4. Klepněte na tlačítko Change.

Instalace programu QuickTime se dokončí a zásuvný modul pro prohlížeče bude nainstalován. Pokud při instalaci dojde k chybě, ukončete Firefox (je-li spuštěný) a zkuste to znovu. Až následně spustíte Firefox, měl by se zásuvný modul QuickTime objevit v seznamu Zásuvných modulů ve Správci doplňků.

QuickTime je předinstalován a aktualizaci lze provést pomocí služby Mac OS X Software Update.

Jak povolit nebo zakázat zásuvný modul QuickTime

Zakázat nebo povolit zásuvný modul lze ve Správci doplňků, pokud je program QuickTime nainstalovaný.
Jestliže je zásuvný modul QuickTime zakázán, testovací videa uvedená výše, stejně jako jakékoliv jiné soubory formátu QuickTime vložené do webových stránek nebude možné přehrát, třebaže je QuickTime nainstalován.
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Zásuvné moduly.
 2. V seznamu vyberte QuickTime Plug-in.
  • Chcete-li zásuvný modul zakázat, vyberte z jeho rozbalovací nabídky Nespouštět.
  • Chcete-li zásuvný modul opět povolit, vyberte z jeho rozbalovací nabídky Vždy spustit.

Jak změnit způsob manipulace se souborem

Odkazy na multimediální soubory

Když chcete stáhnout multimediální soubor a klepnete na odkaz, a zásuvný modul QuickTime dokáže se souborem tohoto typu pracovat, automaticky se soubor otevře ve Firefoxu pomocí zásuvného modulu Quicktime. Toto chování je možné změnit v nastavení Firefoxu v sekci Aplikace zvolením jiné akce při stažení. Více informací naleznete v článku Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování.

Multimediální soubory vložené do webových stránek

Změnit je možné pouze typy souborů, které jsou asociovány s programem QuickTime Player. Všechny typy internetových médií, se kterými dokáže zásuvný modul pracovat, jsou automaticky povoleny a toto nastavení nelze změnit.

Zásuvný modul QuickTime automaticky přehrává určité typy multimediálních souborů. Máte-li problémy s přehráváním multimediálního obsahu na webových stránkách, můžete změnit nastavení zásuvného modulu:

 1. Spusťte program QuickTime Player.
 2. V horní části okna klepněte na nabídku Edit, poté na Preferences a nakonec na položku QuickTime Preferences.... Otevřou se předvolby programu QuickTime.
 3. Přejděte do sekce Browser, kde klepněte na tlačítko MIME Settings.... Otevře se okno s typy souborů, se kterými dokáže zásuvný modul QuickTime pracovat.

  win-quicktimemimesettings.png
 4. Zde můžete konkrétně určit, které multimediální formáty má zásuvný modul ve Firefoxu přehrávat. Toto nastavení se týká pouze souborů přehrávaných z Internetu, nikoli souborů otevřených z operačního systému.

Doporučené typy MIME

Audio

 • AIFF audio
 • uLaw/AU audio
 • MIDI
 • WAVE audio


MPEG

 • MPEG media
 • MPEG audio
 • MPEG-4 media


MP3

 • MP3 audio

Odinstalace programu QuickTime

Instrukce k odinstalování programu QuickTime naleznete na webu společnosti Apple v těchto článcách:Založeno na informacích z článku QuickTime (mozillaZine KB)

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke, Martin Strolený. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou