Organizace záložek pomocí složek | Jak

Organizace záložek pomocí složek

Tento článek popisuje, jak si utřídit záložky pomocí složek.

Jak vytvořit novou složku

  1. Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  2. Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte na složku, uvnitř které si přejete vytvořit novou složku a z nabídky zvolte Nová složka....

    Bookmark Folder Win1
  3. V dialogovém okně Přidat složku zadejte jméno a případně popis této nové složky.

Jak přesunout záložku do jiné složky

  1. Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  2. Klikněte na složku, ve které se nachází záložka, kterou si přejete přesunout.
  3. Přetáhněte příslušnou záložku nad složku, do které ji chcete přesunout. Uvolněte tlačítko myši a záložka se přemístí do této složky.

Jak seřadit záložky

O řazení záložek pojednává článek Jak přeskupit své záložky.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Poslední změna: 2019-08-11

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox