Nastavení Firefoxu – sekce Panely

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Tento článek se týká starších verzí Firefoxu. MožnostiPředvolby pro nastavení panelů se ve Firefoxu 38 a vyšších verzích nacházejí v sekci Obecné. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

V sekci Panel dialogového okna Možnosti se nacházejí nastavení ovlivňující chování panelů.V sekci Panel dialogového okna Předvolby se nacházejí nastavení ovlivňující chování panelů. Zde vysvětlíme, co jednotlivé předvolby nastavují.

Poznámka: Nemůžete nalézt nastavení pro skrytí lišty s panely? Přečtěte si článek Jak skrýt lištu s panely, pokud je otevřen pouze jeden panel.

firefox15-moznosti-panely Fx 15 Tab Options - Mac

xp tabs moznosti-panely-fx23 Tabs Mac Fx23 Tabs Linux Fx23

 • Otevírat nová okna v panelech: Tato předvolba určuje, zda se mají odkazy z jiných aplikací nebo webových stránek, které chtějí otevřít stránku v novém okně, otevírat v novém okně, anebo v novém panelu aktuálního okna.
  Poznámka: Pokud jste zvolili otevírat nové stránky v panelech, bude Firefox toto nastavení ignorovat a stránky z odkazů otevře v novém okně v případě, že autor stránky stanovil, že nové okno má mít konkrétní velikost, jelikož některé stránky vyžadují pro správné zobrazení specifickou velikost.
 • Varovat, pokud zavírám okno s více panely: Pokud zavíráte okno s více otevřenými panely, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete okno zavřít. Jedná se o prevenci proti nechtěným zavřením celého okna, když si ve skutečnosti přejete zavřít pouze aktuální panel. Po zrušení zaškrtnutí této volby již nebudete dotazováni a Firefox automaticky zavře okno.
  Poznámka: Toto nastavení nemá žádný vliv na varování při uzavírání ostatních panelů v rámci okna.
  Pokud chcete zakázat varování o zavírání ostatních panelů, nastavte hodnotu následující předvolby na false:
  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

   • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
  2. Do pole vyhledávání zadejte browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs změňte její hodnotu na false.
 • Varovat, pokud by otevírání více panelů mohlo zpomalit aplikaci Firefox: Pokud se najednou pokusíte otevřít velké množství panelů, Firefox vás požádá o potvrzení. Díky tomu můžete předejít zpomalení vašeho systému během načítání stránek. Po zrušení zaškrtnutí této předvolby již nebudete dotazováni a Firefox bude všechny panely ihned načítat.
 • Vždy zobrazit lištu s panely: Pokud je v okně prohlížeče zobrazena pouze jedna stránka, lišta s panely se nezobrazuje. Chcete-li zobrazovat lištu s panely i v tomto případě, zrušte zaškrtnutí této předvolby.
 • Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány: Firefox po spuštění načte z předchozí relace pouze ty panely, na které klepnete. Díky tomu může být start Firefoxu výrazně rychlejší v případě, že obnovujete velké množství panelů.
 • Přepnout na nový panel otevřený z odkazu: Klepnete-li prostředním tlačítkem myši na odkaz (nebo pokud při klepnutí levým tlačítkem podržíte klávesu CtrlCmd), stránka se otevře v novém panelu. Vy se budete nacházet stále na stávající stránce a nový panel se bude načítat na pozadí. Přejete-li si, aby se vždy nový panel ihned přenesl do popředí, zaškrtněte tuto předvolbu.
 • V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů: Když ve Windows 7 přesunete kurzor na tlačítko aplikace Firefox na hlavním panelu, zobrazí Windows náhled okna Firefoxu. Pokud je tato předvolba zaškrtnuta, zobrazí Windows náhledy jednotlivých panelů.
 • Otevírat nová okna v panelech: Tato předvolba určuje, zda se mají odkazy z jiných aplikací nebo webových stránek, které chtějí otevřít stránku v novém okně, otevírat v novém okně, anebo v novém panelu aktuálního okna.
  Poznámka: Pokud jste zvolili otevírat nové stránky v panelech, bude Firefox toto nastavení ignorovat a stránky z odkazů otevře v novém okně v případě, že autor stránky stanovil, že nové okno má mít konkrétní velikost, jelikož některé stránky vyžadují pro správné zobrazení specifickou velikost.
 • Varovat, pokud zavírám okno s více panely: Pokud zavíráte okno s více otevřenými panely, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete okno zavřít. Jedná se o prevenci proti nechtěným zavřením celého okna, když si ve skutečnosti přejete zavřít pouze aktuální panel. Po zrušení zaškrtnutí této volby již nebudete dotazováni a Firefox automaticky zavře okno.
  Poznámka: Toto nastavení nemá žádný vliv na varování při uzavírání ostatních panelů v rámci okna.
  Pokud chcete zakázat varování o zavírání ostatních panelů, nastavte hodnotu následující předvolby na false:
  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

   • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
  2. Do pole vyhledávání zadejte browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs změňte její hodnotu na false.
 • Varovat, pokud by otevírání více panelů mohlo zpomalit aplikaci Firefox: Pokud se najednou pokusíte otevřít velké množství panelů, Firefox vás požádá o potvrzení. Díky tomu můžete předejít zpomalení vašeho systému během načítání stránek. Po zrušení zaškrtnutí této předvolby již nebudete dotazováni a Firefox bude všechny panely ihned načítat.
 • Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány: Firefox po spuštění načte z předchozí relace pouze ty panely, na které klepnete. Díky tomu může být start Firefoxu výrazně rychlejší v případě, že obnovujete velké množství panelů.
 • Přepnout na nový panel otevřený z odkazu: Klepnete-li prostředním tlačítkem myši na odkaz (nebo pokud při klepnutí levým tlačítkem podržíte klávesu CtrlCmd), stránka se otevře v novém panelu. Vy se budete nacházet stále na stávající stránce a nový panel se bude načítat na pozadí. Přejete-li si, aby se vždy nový panel ihned přenesl do popředí, zaškrtněte tuto předvolbu.
 • V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů: Když ve Windows 7 přesunete kurzor na tlačítko aplikace Firefox na hlavním panelu, zobrazí Windows náhled okna Firefoxu. Pokud je tato předvolba zaškrtnuta, zobrazí Windows náhledy jednotlivých panelů.
Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.