Nastavení Firefoxu – sekce Panely

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Tento článek se týká starších verzí Firefoxu. MožnostiPředvolby pro nastavení panelů se ve Firefoxu 38 a vyšších verzích nacházejí v sekci Obecné. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

V sekci Panel dialogového okna Možnosti se nacházejí nastavení ovlivňující chování panelů.V sekci Panel dialogového okna Předvolby se nacházejí nastavení ovlivňující chování panelů. Zde vysvětlíme, co jednotlivé předvolby nastavují.

Poznámka: Nemůžete nalézt nastavení pro skrytí lišty s panely? Přečtěte si článek Jak skrýt lištu s panely, pokud je otevřen pouze jeden panel.

firefox15-moznosti-panely Fx 15 Tab Options - Mac

xp tabs moznosti-panely-fx23 Tabs Mac Fx23 Tabs Linux Fx23

 • Otevírat nová okna v panelech: Tato předvolba určuje, zda se mají odkazy z jiných aplikací nebo webových stránek, které chtějí otevřít stránku v novém okně, otevírat v novém okně, anebo v novém panelu aktuálního okna.
  Poznámka: Pokud jste zvolili otevírat nové stránky v panelech, bude Firefox toto nastavení ignorovat a stránky z odkazů otevře v novém okně v případě, že autor stránky stanovil, že nové okno má mít konkrétní velikost, jelikož některé stránky vyžadují pro správné zobrazení specifickou velikost.
 • Varovat, pokud zavírám okno s více panely: Pokud zavíráte okno s více otevřenými panely, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete okno zavřít. Jedná se o prevenci proti nechtěným zavřením celého okna, když si ve skutečnosti přejete zavřít pouze aktuální panel. Po zrušení zaškrtnutí této volby již nebudete dotazováni a Firefox automaticky zavře okno.
  Poznámka: Toto nastavení nemá žádný vliv na varování při uzavírání ostatních panelů v rámci okna.
  Pokud chcete zakázat varování o zavírání ostatních panelů, nastavte hodnotu následující předvolby na false:
  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

   • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
  2. Do pole vyhledávání zadejte browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs změňte její hodnotu na false.
 • Varovat, pokud by otevírání více panelů mohlo zpomalit aplikaci Firefox: Pokud se najednou pokusíte otevřít velké množství panelů, Firefox vás požádá o potvrzení. Díky tomu můžete předejít zpomalení vašeho systému během načítání stránek. Po zrušení zaškrtnutí této předvolby již nebudete dotazováni a Firefox bude všechny panely ihned načítat.
 • Vždy zobrazit lištu s panely: Pokud je v okně prohlížeče zobrazena pouze jedna stránka, lišta s panely se nezobrazuje. Chcete-li zobrazovat lištu s panely i v tomto případě, zrušte zaškrtnutí této předvolby.
 • Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány: Firefox po spuštění načte z předchozí relace pouze ty panely, na které klepnete. Díky tomu může být start Firefoxu výrazně rychlejší v případě, že obnovujete velké množství panelů.
 • Přepnout na nový panel otevřený z odkazu: Klepnete-li prostředním tlačítkem myši na odkaz (nebo pokud při klepnutí levým tlačítkem podržíte klávesu CtrlCmd), stránka se otevře v novém panelu. Vy se budete nacházet stále na stávající stránce a nový panel se bude načítat na pozadí. Přejete-li si, aby se vždy nový panel ihned přenesl do popředí, zaškrtněte tuto předvolbu.
 • V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů: Když ve Windows 7 přesunete kurzor na tlačítko aplikace Firefox na hlavním panelu, zobrazí Windows náhled okna Firefoxu. Pokud je tato předvolba zaškrtnuta, zobrazí Windows náhledy jednotlivých panelů.
 • Otevírat nová okna v panelech: Tato předvolba určuje, zda se mají odkazy z jiných aplikací nebo webových stránek, které chtějí otevřít stránku v novém okně, otevírat v novém okně, anebo v novém panelu aktuálního okna.
  Poznámka: Pokud jste zvolili otevírat nové stránky v panelech, bude Firefox toto nastavení ignorovat a stránky z odkazů otevře v novém okně v případě, že autor stránky stanovil, že nové okno má mít konkrétní velikost, jelikož některé stránky vyžadují pro správné zobrazení specifickou velikost.
 • Varovat, pokud zavírám okno s více panely: Pokud zavíráte okno s více otevřenými panely, Firefox se vás dotáže, zda si skutečně přejete okno zavřít. Jedná se o prevenci proti nechtěným zavřením celého okna, když si ve skutečnosti přejete zavřít pouze aktuální panel. Po zrušení zaškrtnutí této volby již nebudete dotazováni a Firefox automaticky zavře okno.
  Poznámka: Toto nastavení nemá žádný vliv na varování při uzavírání ostatních panelů v rámci okna.
  Pokud chcete zakázat varování o zavírání ostatních panelů, nastavte hodnotu následující předvolby na false:
  1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

   • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
  2. Do pole vyhledávání zadejte browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs změňte její hodnotu na false.
 • Varovat, pokud by otevírání více panelů mohlo zpomalit aplikaci Firefox: Pokud se najednou pokusíte otevřít velké množství panelů, Firefox vás požádá o potvrzení. Díky tomu můžete předejít zpomalení vašeho systému během načítání stránek. Po zrušení zaškrtnutí této předvolby již nebudete dotazováni a Firefox bude všechny panely ihned načítat.
 • Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány: Firefox po spuštění načte z předchozí relace pouze ty panely, na které klepnete. Díky tomu může být start Firefoxu výrazně rychlejší v případě, že obnovujete velké množství panelů.
 • Přepnout na nový panel otevřený z odkazu: Klepnete-li prostředním tlačítkem myši na odkaz (nebo pokud při klepnutí levým tlačítkem podržíte klávesu CtrlCmd), stránka se otevře v novém panelu. Vy se budete nacházet stále na stávající stránce a nový panel se bude načítat na pozadí. Přejete-li si, aby se vždy nový panel ihned přenesl do popředí, zaškrtněte tuto předvolbu.
 • V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů: Když ve Windows 7 přesunete kurzor na tlačítko aplikace Firefox na hlavním panelu, zobrazí Windows náhled okna Firefoxu. Pokud je tato předvolba zaškrtnuta, zobrazí Windows náhledy jednotlivých panelů.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou