Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory

Informace o revizi
 • Id revize: 132631
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Infobox Stahování a vaše Knihovna stránek evidují soubory, které jste stáhli pomocí Firefoxu. Ukážeme vám, jak své stažené soubory spravovat a změnit nastavení stahování.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Ke svým staženým souborům můžete snadno přistoupit klepnutím na tlačítko Stahování (šipka dolů na nástrojové liště). Když je tato šipka zelená fx20 download icon green modrá Blue Download Fx 20 Mac modrá Blue Download Fx 20 Mac , značí to, že máte nově stažené soubory, na které jste se ještě nepodívali.

 • Během stahování souboru se na tlačítku Stahování namísto šipky zobrazuje odhadovaný čas do konce stahování. Po dokončení stahování se na něm opět zobrazí šipka.
timer
 • Při klepnutí na tlačítko Stahování se zobrazí infobox, ve kterém budou uvedeny poslední tři stažené soubory spolu s informacemi o jejich velikosti, odkud byly stahovány a datum či čas stažení.
tlacitko-stahovani1
 • Chcete-li zobrazit všechna svá stahování, přejděte do Knihovny stránek klepnutím na Zobrazit všechna stahování ve spodní části infoboxu Stahování.
tlacitko-stahovani2
 • Knihovna stránek ve své sekci Stahování zobrazuje informace o všech stažených souborech, pokud nebyly z historie odstraněny.
knihovna-stranek-stahovani knihovna-stranek-stahovani Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Spravovat své soubory můžete přímo v infoboxu Stahování nebo v Knihovně stránek. Na pravé straně každého záznamu o stažení souboru se nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází.

tlacitko-stahovani3 tlacitko-stahovani3 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné zastavit, a to tak, že klepnete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepnete na stahovaný soubor a z nabídky zvolíte Pozastavit. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně klepněte na zvolený soubor a z nabídky zvolte Obnovit.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování zrušit klepnutím na tlačítko × nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž klepnutím na něj opět zahájíte stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojklepnutím otevřít.
 • Otevřít složku fx icon Open the file's folder : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Klepnutím na něj otevřete složku, do které byl soubor stažen. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Klepnutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.
 • Přejít na stránku stahování: Když v nabídce, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myšipodržením klávesy Ctrl a klepnutím na záznam, zvolíte tuto položku, navštívíte webovou stránku, ze které jste soubor stáhli.
 • Odebrat ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klepněte na něj a z nabídky zvolte Odebrat z historie. Tímto odstraníte jen záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16 : Pokud z jakýchkoli důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu klepnutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Smazat stahování: Klepnutím na tlačítko Smazat stahování, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete stažené soubory.

Změna umístění pro stahované soubory

V nastavení Firefoxu je možné změnit složku, do které se mají ukládat stažené soubory. Více informací se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.