Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I am having problems with "JavaScript Application" [Exception..."Cpmponent failure code: 0x80004005(NS_ERROR_FAILURE) [ISkypeffExtension.Initialize]" nsresult; "0x80004005(NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame::Chrome:

  • Няма отговори
  • 7 имат този проблем
  • 11 изгледи
more options

This error message appears whenever I open Firefox- "JavaScript Application" [Exception..."Cpmponent failure code: 0x80004005(NS_ERROR_FAILURE) [ISkypeffExtension.Initialize]" nsresult; "0x80004005(NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame::Chrome://skype_ff_extension/content/browserOverlay.js :: <TOP_LEVEL> ::line9" data: no]]

This error message appears whenever I open Firefox- "JavaScript Application" [Exception..."Cpmponent failure code: 0x80004005(NS_ERROR_FAILURE) [ISkypeffExtension.Initialize]" nsresult; "0x80004005(NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame::Chrome://skype_ff_extension/content/browserOverlay.js :: <TOP_LEVEL> ::line9" data: no]]