Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Passwords not syncing

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 15 изгледи
more options

I don't know why I can't find any help articles on this, I can't possibly be the only one. My firefox account is not syncing between my devices. I am logged in to my firefox account on all of my devices. I only have one account. I can save a password on one, but it does not save on my account and I am not able to retrieve it between devices. What is the point of syncing if I can't access my passwords on other accounts? And yes, I have sync turned on. Also, why does it not auto fill across devices when the password is saved?? It seems like a useless feature.

I don't know why I can't find any help articles on this, I can't possibly be the only one. My firefox account is not syncing between my devices. I am logged in to my firefox account on all of my devices. I only have one account. I can save a password on one, but it does not save on my account and I am not able to retrieve it between devices. What is the point of syncing if I can't access my passwords on other accounts? And yes, I have sync turned on. Also, why does it not auto fill across devices when the password is saved?? It seems like a useless feature.