Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

some icons in bookmark toolbar have black background and not transparent

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
more options

when saving a website in the bookmark toolbar, sometimes the background becomes black instead of the original transparent. Also sometimes the icon is different than the one you actually see in the tab. Is there a way to fix it or have customizable icons?

when saving a website in the bookmark toolbar, sometimes the background becomes black instead of the original transparent. Also sometimes the icon is different than the one you actually see in the tab. Is there a way to fix it or have customizable icons?