Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How to prevent opening old windows but allow Tabs ?

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 13 изгледи
more options

I have set : "Show Windows and Tabs form last time" when starting Fire Fox. This works exactly as it says, opens main FF window with my previous tabs and also opens any old FF windows. What I want is: "Show Tabs form last time" when starting Fire Fox". So I do not want other old FF windows to be opened when starting FF.

We are running ticketing system in the browser which opens new tickets in a new window which is totally fine. However even when closing these windows before exiting the main application in the main browser window, the next time I start FF, the old windows also open which will not work as I'm not logged into the application yet and I do not want to open them at all. Also closing the windows and logging off from the application does not prevent this from happening. When starting FF lot's of useless windows open which I need to close one by one manually :-(

Is there a way to just: "Show Tabs form last time" when starting Fire Fox." (So NOT open last time windows but DO open last time Tabs) ?

I have set : "Show Windows and Tabs form last time" when starting Fire Fox. This works exactly as it says, opens main FF window with my previous tabs and also opens any old FF windows. What I want is: "Show Tabs form last time" when starting Fire Fox". So I do not want other old FF windows to be opened when starting FF. We are running ticketing system in the browser which opens new tickets in a new window which is totally fine. However even when closing these windows before exiting the main application in the main browser window, the next time I start FF, the old windows also open which will not work as I'm not logged into the application yet and I do not want to open them at all. Also closing the windows and logging off from the application does not prevent this from happening. When starting FF lot's of useless windows open which I need to close one by one manually :-( Is there a way to just: "Show Tabs form last time" when starting Fire Fox." (So NOT open last time windows but DO open last time Tabs) ?