Downloads in Firefox for Android

Никой все още не е помогнал за превода на тази статия. Ако вече знаете как работи локализирането за SUMO, започнете да превеждате сега. Ако искате да научите как да превеждате статии за SUMO, моля, започнете от тук.

Learn how to download and access files in Firefox for Android.

How to download a file

To download a file, such as a .pdf file

 1. Tap on a download link.
 2. A download confirmation will appear, this will show the file name and size.
  Tap the Download button to confirm you want to download the file.
  FenixDownloadButton
 3. When the download is finished, the "Download completed" message will appear.
  Tap the Open button to view the file with some app installed in your device.
  FenixOpenDownloadButton

To download an image

 1. Tap and hold on the image you want to download.
 2. Select Save image.
 3. When the download is finished, the "Download completed" message will appear.
  Tap the Open button to view the image.
  FenixOpenDownloadButton

View and delete download files

You can view and delete your downloaded files from the Downloads page in Firefox.

 1. Tap the menu button. Settings icon in address bar in android

 2. Tap download icon 57Downloads. A list of files that were downloaded on Firefox for Android will appear.
 3. Tap a file in the list to open it.

Delete a download:

Deleting downloads requires Firefox for Android version 84 or higher. See Update to the latest version of Firefox for Android to learn more.
 1. Tap the three-dot button to the right of the file you want to delete.
 2. Tap Delete. A confirmation notification will briefly appear.

Delete all downloads:

 1. Tap Delete downloads at the top of the Downloads page.
 2. Select DELETE to confirm the file deletion.

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Доброволец

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече