Kukhonjiswa imibuzo ethegiwe: Veza yonke imibuzo
  • Kusonjululiwe
  • Okugcinwe kunqolobane

Faulting application name: plugin-container.exe - Firefox does not start or allow starting in safe mode

Firefox does not start and cannot open in safe mode. Below is from eventviewer: Faulting application name: plugin-container.exe, version: 49.0.0.6103, time stamp: 0x57d… (funda kabanzi)

Firefox does not start and cannot open in safe mode.


Below is from eventviewer: Faulting application name: plugin-container.exe, version: 49.0.0.6103, time stamp: 0x57dc3c7a Faulting module name: mozglue.dll, version: 49.0.0.6103, time stamp: 0x57dc375b Exception code: 0x80000003 Fault offset: 0x0000ecb1 Faulting process id: 0xa8 Faulting application start time: 0x01d214cc7b0826a5 Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozglue.dll Report Id: b9180f63-80bf-11e6-830f-ac7ba1719d54

Asked by xavierg1979 4 iminyaka edlule

Answered by FredMcD 4 iminyaka edlule