Kukhonjiswa imibuzo ethegiwe: Veza yonke imibuzo

Firefox 82 crashes with windows 10

Faulting application name: firefox.exe, version: 82.0.0.7592, time stamp: 0x5f8738dd Faulting module name: ntdll.dll, version: 10.0.18362.1139, time stamp: 0x468a1bf2 Exc… (funda kabanzi)

Faulting application name: firefox.exe, version: 82.0.0.7592, time stamp: 0x5f8738dd Faulting module name: ntdll.dll, version: 10.0.18362.1139, time stamp: 0x468a1bf2 Exception code: 0xc0000409 Fault offset: 0x00000000000a11c0 Faulting process id: 0x4b60 Faulting application start time: 0x01d6a8a8b59a12db Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll Report Id: f3867284-6612-4e3f-b8ad-815fed60a8d6

Asked by superhit357 6 ezinsukwini ezidlule

Last reply by superhit357 5 ezinsukwini ezidlule