Suggestion Box | Ukuthubeleza

Suggestion Box

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

We want your feedback!

We collect your ratings, read your comments and present them to the Mozilla engineering and products teams every week. Use this link to send us your valuable feedback:

Submit Your Feedback

You can also help us make Firefox better by sending us performance data

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Verdi, feer56. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.

Last Update: 2013-05-21

Thola ukwesekwa kwenye inkundla:
Lungisa le athikhili

Firefox

Firefox for Android

Firefox OS