Mozilla News | Ukuthubeleza

Mozilla News

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Michael Verdi, Ricky Rosario, scoobidiver, Andrew, Meghraj Suthar. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.

Last Update: 2013-11-12

Thola ukwesekwa kwenye inkundla:
Lungisa le athikhili

Firefox

Firefox for Android