How To Uninstall An Application

(Uchezukiswe kusuka How to uninstall an app)

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

If you are looking to uninstall an app from your Android device follow these steps:

  1. Launch Firefox for Android.
  2. Type "about:apps" in the address bar.
  3. Tap and hold the icon of the app that you want to remove.
  4. Press Uninstall.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, feer56, Ibai, iNerd. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.