How do I remove folders from the Adaptive Search screen?

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

  1. Swipe to the right to show the Adaptive Search screen.
  2. Tap and hold a folder.
    • Example after holding down on a folder:

      remove smart folder
  3. Press the red X to remove the folder from your Everything screen.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, scoobidiver, Andrew, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.