How do I go back to the results screen when I’m using a web app inside the Adaptive Searcher?

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

Tap the home button, this will get you back to the folder or the searched results.

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Andrew, Everything Support. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.