How do I get back to the Adaptive Search Screen after I browsed a folder?

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

Tap the X just left to the folder’s name.

back to dynamic screen from folder

OR tap the home button.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, Andrew, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.