How do I clear the history from Everything.me searches?

(Uchezukiswe kusuka How do I dismiss suggestions?)

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

In the suggestions bar, swipe left until you get to a blue colored “Dismiss” option. Tapping it will remove the suggestions below the dynamic bar.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: Tonnes, mluna, amitshree, DynamicSupport. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.