Forwarding email on Firefox OS

(Uchezukiswe kusuka Forwarding email)

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

  1. To open the email app, tap email .
  2. Open the email you want to forward by tapping on it.
  3. At the bottom of the screen, tap forward to forward the email.
  4. Edit the Subject if needed, add or modify recipients in the To and cc/bcc fields, modify the text as needed and then tap on Send. See Send and manage email for full details.
Tip: Often when forwarding email, you only want to focus on one aspect of the original email. In that case it's a good idea to modify the Subject field to concisely describe what you are focusing on and to add some explanatory text to the body of the email.

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: rtanglao, scoobidiver, Swarnava. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.