How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer | Kwenziwa kanjani

How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Akekho umuntu osesize ukuhumusha le athikhili okwamanje. Uma usuvele sewazi ukuthi kusebenza kanjani ukuhunyushwa kwe-SUMO, qala ukuhumusha manje. Uma usafuna ukufunda ukuthi ahunyushwa kanjani ama-athikhili e-SUMO, uyacelwa uqale lapha.

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Applications panel.In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find Portable Document Format (PDF) in the list and click on it to select it.
  4. Click on the drop-down arrow in the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use.
    ApplicationsPDF Fx47Applications-PDFwin7 Fx55Applications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF Fx56GeneralApplications-PDF_Linux applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7
    Note: If you want to view PDF files in Firefox using a plugin, instead of in an external PDF reader application, select Use PDF plugin name (in Firefox). For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
Ingabe le athikhili ibe usizo?

Sicela ulinde...

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: AliceWyman, philipp, Tonnes, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur, Wesley Branton, user917725, Joni, Heather, OmTi. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.

Last Update: 2018-06-04

Thola ukwesekwa kwenye inkundla:
Lungisa le athikhili

Firefox