Compose an email from the Contacts app

(Uchezukiswe kusuka Composing an email from Contacts)

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

  1. Open the Contacts application. contacts app
  2. Tap on the contact you wish to email.
  3. Tap the email address of the person you wish to email.

    Email Contact FxOS
  4. The email application will start and the contact email address will be in the To field.
  5. Compose and send the email just like any other email.


Learn how to use the To, CC and BCC field by clicking here

 

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: rtanglao, Verdi, scoobidiver, feer56, Swarnava. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.