Abanegalelo Abaphezulu - Isithangami Sabesekayo

Kunabasebenzisi aba-0 ababe negalelo okungenani elilodwa ezinsukwini ezingama-90 ezedlule.