Abanegalelo Abaphezulu - Isithangami Sabesekayo

Kunabasebenzisi aba-1 ababe negalelo okungenani elilodwa ezinsukwini ezingama-90 ezedlule.

  1. 1

    Selim Şumlu